Snooker bygger lika mycket på slughet och strategi som på den handgripliga tekniken i att sänka bollar i hålen. För att samla poäng behöver du alltid blotta ditt eget försvar, men hur mycket vågar du satsa? Ger du motståndaren ett lillfinger kommer han hugga hela handen.

Det här är en kortfattad guide med de grundläggande reglerna om hur snooker spelas. Beskrivningarna här är förenklade och det finns undantag och detaljregler som vi inte tar upp. För komplett regelverk hänvisar vi till de officiella reglerna (följ länk under bilden till höger).

World Grand Prix
World Grand Prix : Trump Winner last shoots
20/12/2020 PÅ 21:54

1. Målet med spelet

En snookermatch består av ett visst antal frames och man vinner matchen genom att vinna fler frames än motståndaren. En spelare vinner ett frame genom att samla mer poäng än sin motståndare. Spelaren får poäng genom att stöta i bollarna i fickorna (bordens hål) och får då så många poäng som bollen är värd .

2. Ordningen bollarna ska sänkas i

Bollarna får bara slås i hålen enligt vissa regler: Först måste spelaren slå i en röd boll och därpå en boll av valfri annan färg (alltså inte röd igen). Efter den färgade bollen krävs en röd igen och sedan fortsätter det så med varannan röd, varannan färgad tills han missar och turen går över till motståndaren. De färgade bollarna tas upp när de slagits i och återplaceras på sina prickar (se bild) medan de röda bollarna får ligga kvar i fickorna.

Efter att en röd boll har slagits i så nominerar spelaren vilken färgad han vill spela på. Har han sagt att det är svart så måste han träffa svart boll först och det är bara svart som han får slå i. Skulle han träffa någon annan boll först eller om någon annan boll hamnar i en ficka av misstag är det en foul (se nedan ang fouls).

När alla röda bollar slagits i så att bara de färgade återstår ska de färgade slås i enligt hur många poäng de är värda med den lägst värderade först. Ordningen de ska slås i är: gul (2 poäng), grön (3p), brun (4p), blå (5p), rosa (6p) och svart (7p).

3. Taktik och strategi

Lika mycket som snooker handlar om att göra egna poäng handlar det också om att göra det så svårt som motståndaren som möjligt att göra sina poäng. Om det enda alternativet en spelare har är att göra en mycket svår stöt så finns risken att han missar och därmed ger ett läge till motståndaren. I ett sådant fall kan spelaren istället för att försöka sänka en boll istället spela defensivt, vilket innebär att han gör en stöt som inte har som mål att sänka en boll utan istället ge motståndaren ett så svårt läge som möjligt när nu turen går över.

När en spelare är vid bordet och sänker flera bollar i rad kallas det för att han är inne i ett "break" eller "serie". Då är positioneringsspelet viktigt. Det innebär att han inte bara vill sänka en boll utan också tänka på var på bordet den vita köbollen kommer att hamna efter stöten för att det ska bli så enkelt som möjligt att slå i nästa boll. Snooker fungerar därför som schack i att spelarna tänker flera drag i förväg eftersom de inte vill finna sig i ett svårt läge som tvingar till en defensivstöt.

4. Fouls

Om en spelare begår en foul så får hans motståndare poäng. Antal poäng varierar beroende på situation men det är alltid mellan 4-7 poäng. Här är några exempel på när en spelare begår en foul:

- Han missar bollen han ska träffa eller har nominerat (se ovan under "Ordningen bollarna ska sänkas i")

- Han sänker köbollen i någon av fickorna.

- Han sänker en felaktig boll (exempelvis en färgad när han egentligen måste sänka en röd).

- Han vidrör någon av bollarna med sin kö eller kropp/kläder (exempelvis skjortärmen).

- Någon av bollarna hoppar av bordet

5. Att lägga snooker på sin motståndare

Eftersom motståndaren måste träffa en viss färg i sin första stöt kan spelaren försöka placera den vita köbollen på ett ställe som gör det så svårt som möjligt för motståndaren att göra en regelrätt stöt. Genom att hindra motståndaren från att kunna göra en rak stöt på bollen han är tvingad att träffa (exempelvis genom att lägga den vita köbollen bakom en annan boll) så har man snookrat honom. Misslyckas motståndaren med att träffa den boll han måste träffa först har han gjort en foul.

Att lägga en snooker kan vara ett sätt att hämta in på ens motståndare när man ligger under med fler poäng än vad det finns kvar att stöta i på bordet. Det är också ett effektivt sätt att hindra ens motståndare från att börja samla poäng i det fall man har fått en dålig position på nästa stöt och inte vill ta risken att missa sitt nästa försök.

Om Spelare 1 lägger en snooker på Spelare 2 och Spelare 2 misslyckas med att träffa bollen han måste träffa får Spelare 1 poäng (se ovan under Fouls) och turen går över till honom. Spelare 1 kan då välja att fortsätta spela från läget han nu fått eller begära en återplacering av bollarna. Vid en återplacering läggs alla bollar tillbaka precis som de låg och Spelare 2 får göra ett nytt försök på den boll han måste träffa. Misslyckas han igen får Spelare 1 återigen poäng och kan välja att fortsätta eller återplacera.

6. Annan matnyttig information

- Om poängen i ett frame är oavgjord efter att alla bollar sänkts tas den svarta bollen upp igen. Den som sänker den vinner framet.

- Om det skiljer mer än 7 poäng mellan spelarna när man kommer fram till den sista svarta så är framet avgjort. Denna boll behöver alltså inte spelas på.

- Det är inte tillåtet att hoppa med köbollen över en annan boll (vilket görs exempelvis i pool)

- Om en färgad boll slås i och den inte får plats att återplaceras på sin prick för att någon annan boll ligger där, så placeras den färgade bollen på den högst värderade pricken som inte för tillfället är täckt. Om alla prickar är täckta så placeras bollen så nära sin egen prick som möjligt på nedersidan av pricken (i riktning mot svarts kortvall till).

- En match består av ett ojämnt antal frames, exempelvis bäst av 9, bäst av 11, bäst av 17 eller liknande. I en match som spelas till bäst av 9 vinner alltså den spelare som först når 5 frames.

- Om Spelare 1 har gjort en foul (exempelvis genom att sänka en felaktig boll) och den vita köbollen i och med den stöten hamnat på ett ställe så att Spelare 2 inte har klar sikt till den boll han måste träffa (d.v.s. han är snookrad) så får Spelare 2 fortsätta med en friboll. Friboll innebär att Spelare 2 kan nominera vilken boll som helst på bordet och spela på den som om den vore bollen han är tvingad att träffa. Sänker han sin friboll får han lika många poäng som den bollen han är tvingad att träffa är värd.

- Om en spelare följer upp varje röd boll med att sänka svart (den högst värderade bollen) och sedan lyckas sänka alla färgade i sin ordning får han 147 poäng vilket är det högsta man kan få utan friboll. Detta kallas för maximumbreak och är sällsynt. Får du se det har du upplevt en snookerhögtidsstund.

För utförligare regler klicka här.

Illustration av snookerbord gjord av Maciej Jaros under Creative Commons-licens.

eurosport.se

Snooker
O'Sullivan jagar sjätte VM-titeln
19/04/2019 PÅ 21:43
Snooker
O’Sullivan historisk i York
10/12/2018 PÅ 11:28