Eurosport

Terms of Use - English Law - Swedish (Part 2)

Dela detta med
Kopiera
Dela denna artikel

Eurosport ny logo

Foto: Eurosport

AvEurosport UK
06/06/2019 på 15:14 | Uppdaterad 06/02/2020 på 16:49

Continued...

Eurosport Player-tjänsten.

1. Åldersbegränsningar. För att kunna abonnera på visst Eurosport-innehåll måste du vara 18 år eller gällande myndighetsålder i provinsen, området eller landet där du bor. Minderåriga kan endast använda Eurosport-tjänsten under tillsyn av en vuxen.

Legal

Användarvillkor från och med den 1 april 2020

01/04/2020 PÅ 16:06

2. Endast personligt bruk. Eurosport Player-tjänsten och allt innehåll som kan ses genom Eurosport Player-tjänsten är enbart för personligt och icke-kommersiellt bruk. Under ditt abonnemang av Eurosport Player ger vi dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar licens för tillgång till Eurosport Player-tjänsten och för att se Eurosport-innehåll. Med undantag av ovanstående begränsade licens kommer ingen rätt, titel eller intresse att överföras till dig. Du samtycker till att inte använda Eurosport Player-tjänsten för offentliga visningar.

3. Ändringar i Eurosport Player-tjänsten. Dplay kommer att göra regelbundna ändringar i Eurosport Player-tjänsten, inklusive innehållsbiblioteket, vilket även kan innebära perioder av underhåll och reparationer.

Vi kan när som helst ändra, ersätta eller återkalla någon service, inslag, funktion, kanal eller innehåll som vi tillhandahåller som en del av en tjänst.

Det kan inte alltid vara praktiskt för oss att meddela dig i förväg om perioder av underhåll och reparation och/eller innehållsändringar, t.ex. om du har köpt ett Eurosport-pass som endast ger dig tillgång till Eurosport Player för en kort tid. Du bör kontrollera vår webbplats regelbundet för mer information om vilket Eurosport-innehåll som är tillgängligt.

Om vi behöver göra väsentliga ändringar i tjänsten som du har betalt för, är vår avsikt att meddela dig om sådana förändringar i förväg inom 30 dagar, i enlighet med dessa användarvillkor.

I förhållande till eventuella tjänster som du har betalat för och som ännu inte har löpt ut, kommer vi att försöka se till att ändringarna i våra tjänster eller priser inte kommer att påverka dig negativt under den aktuella användningsperioden. Om du har valt ett abonnemangspaket som förnyas automatiskt i slutet på en användningsperiod kommer vi att meddela dig om eventuella ändringar som avsevärt kan påverka dig under den framtida användningsperioden, i förväg minst 30 dagar innan början på nästa användningsperiod, så att du har tid att säga upp tjänsten innan perioden börjar. Om du inte säger upp ditt abonnemang på Eurosport Player-tjänsten efter det att vi har meddelat dig om eventuella förändringar och innan dessa förändringar äger rum, och du fortsätter att använda tjänsten, kommer vi att uppfatta detta som att du har godkänt den ändrade tjänsten.

Om vi ​​måste göra en betydande förändring i en tjänst som du har betalat för och som kommer att påverka dig negativt under din användningsperiod, kommer vi att meddela dig och ge dig rätt att säga upp tjänsten.

4. Begränsad innehållstillgänglighet. En del Eurosport-innehåll kan endast göras tillgängligt i begränsad grad (”Innehållstitlar”). Dessa begränsningar kan inkludera restriktioner av antalet innehållstitlar per konto, det högsta antalet enheter som kan ha innehållstitlar, tidsfrister för när du måste börja se innehållstitlarna och hur länge innehållstitlarna kommer att förbli tillgängliga. Begränsningar kan också bero på det abonneringsalternativ som du har valt eller andra begränsningar som våra affärspartners kan ha lagt till. Antalet Eurosport Player-enheter som du kan registrera och/eller använda samtidigt för att få tillgång till Eurosport Player-tjänsten kan även begränsas. Om antalet Eurosport Player-enheter som du kan använda är begränsat, kan detta även påverka hur många gånger och hur länge du kan växla mellan olika registrerade Eurosport Player-enheter. Inga återbetalningar eller krediter kommer att betalas, i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, för avbrott som orsakats av eventuella begränsningar i tillgången till Eurosport-innehållet. Se ”Vanliga frågor och svar” på https://help.eurosport.com/hc/sv för mer information om tillgång till Eurosport Player utanför ditt hemland.

5. Din användning av Eurosport Player-tjänsten. Du samtycker till att använda Eurosport Player-tjänsten, inklusive alla dess inslag och funktioner, i enlighet med alla tillämpliga lagar, regler och förordningar, samt andra begränsningar för användning av tjänsten eller dess innehåll. Du samtycker till att inte få tillgång till och titta på Eurosport Player med hjälp av ett virtuellt proxy-nätverk eller att arkivera, ladda ned permanent, reproducera, distribuera, ändra, visa, presentera, publicera, licensiera, skapa derivat, erbjuda till försäljning eller använda (förutom vad som uttryckligen är godkänt i dessa användarvillkor) innehåll och information som finns på eller som kan fås från eller via Eurosport Player-tjänsten. Du samtycker också till att inte: kringgå, ta bort, ändra, inaktivera, försämra eller omintetgöra något av innehållsskyddet i Eurosport Player-tjänsten; använda någon robot, spindel, scraper eller andra automatiserade sätt att få tillgång till Eurosport Player-tjänsten; dekompilera, dekonstruera eller ta isär någon programvara eller andra produkter eller processer som är tillgängliga via Eurosport Player-tjänsten; infoga någon kod eller produkt eller manipulera innehållet i Eurosport Player-tjänsten på något sätt; använda datautvinning, datainsamling eller extraktionsmetoder; överföra innehåll till otillåtna enheter eller försöka att få tillgång till tjänsten eller innehållet via några medier eller enheter annat än Eurosport Player-enheter. Vidare samtycker du till att inte ladda upp, posta, maila eller på annat sätt skicka eller överföra något material som är utformat till att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten i en programvara, hårdvara eller telekommunikationsutrustning associerad med Eurosport Player-tjänsten, inklusive eventuella virus eller andra datakoder, filer eller program. Vi kan säga upp eller begränsa din användning av våra tjänster om du bryter mot dessa användarvillkor eller engagerar dig i olaglig eller bedräglig användning av tjänsterna.

6. Din internetanslutning och Eurosport Player-enheter.

Kvaliteten på Eurosport-innehållet kan variera från enhet till enhet och kan påverkas av en mängd olika faktorer, såsom var du befinner dig, den tillgängliga bandbredden och/eller hastigheten på din internetanslutning. Tillgängligheten är beroende av din internetanslutning och enhetens funktioner. En del innehåll finns inte tillgängligt i alla format och likaså tillåter inte alla abonnemangsplaner att du kan ta emot innehåll i alla format. Enhetstillverkare eller leverantörer av enhetens operativsystem kan emellanåt införa förändringar som begränsar din användning. Om detta sker försöker vi att meddela dig om ändringarna i förväg, men eftersom vi inte har någon kontroll över dessa tillverkare och leverantörer är det inte alltid möjligt.

Av säkerhetsskäl och för att skydda våra innehållspartners rättigheter, kan det hända att Eurosport inte stöds på en enhet där restriktioner som ingår i enhetens operativsystem har tagits bort eller manipulerats (”jailbreaking”).

Du är ansvarig för alla avgifter i samband med internetanslutning. Kom ihåg att stora mängder data kan användas till att strömma audiovisuellt innehåll. Kontrollera med din internetleverantör för information om eventuella avgifter för dataanvändning. Tiden det tar innan du kan börja se på Eurosport-innehåll kan variera beroende på en mängd olika faktorer, inklusive var du befinner dig, den tillgängliga bandbredden vid en given tid, innehållet som du har valt och konfigurationen av din Eurosport Player-enhet.

Du bör kontrollera att din Eurosport Player-enhet och/eller webbläsare är kompatibel med Eurosport Player-tjänsten innan du börjar abonnera på Eurosport Player. Information om kompatibilitet hittar du i ”Vanliga frågor och svar” på https://help.eurosport.com/hc/sv.

Om din tillgång till Eurosport Player är via en tredje part App Store rekommenderar vi att du accepterar alla uppdateringar till appen allteftersom de blir tillgängliga. Du kan även behöva uppdatera enhetens operativsystem.

7. Programvaran för Eurosport Player. Programvaran för Eurosport Player är utvecklad av, eller för, Dplay och är utformad för att kunna visa Eurosport-innehåll på Eurosport Player-enheter. Programvaran för Eurosport Player kan variera beroende på enhet och medium. Inslag och funktioner kan också skilja mellan olika enheter och länder. Du godkänner att användningen av denna tjänst kan kräva tredjepartprogramvara som är föremål för tredjepartlicenser.

Säkerhet.

Ditt Eurosport Player-konto är för personligt bruk (”Kontoinnehavare”) och som kontoinnehavare är du den enda personen som har tillgång till och kontroll över kontot. För att behålla kontroll över kontot och hindra att andra får tillgång till det (inklusive information såsom visningshistorik och eventuella betalningsmetoder) bör kontoinnehavaren behålla kontroll över de Eurosport Player-enheter som används till att få tillgång till tjänsten och inte avslöja lösenord eller uppgifter om betalningsmetoder i samband med kontot till någon annan. Du ansvarar för att uppdatera och se till att informationen som du ger oss i samband med ditt konto är korrekt. Vi kan avsluta eller frysa ditt konto för att skydda dig, Dplay eller våra partners från identitetsstöld eller annan bedräglig aktivitet.

Diverse.

1. Tillämplig lag och jurisdiktion. Dessa användarvillkor skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales. Dessa villkor kommer inte att begränsa rättigheter i konsumentskydd som du kan vara berättigad till i enlighet med de obligatoriska lagarna i ditt hemland. Om du bor utanför England och Wales kan du framställa krav i en domstol i enlighet med ditt hemlands tillämpliga lagar. Observera att tvister också kan lämnas in för online-upplösning via EU-kommissionens onlineplattform för tvistlösning som finns på https://ec.europa.eu/consumers/odr.

2. Ansvarsskyldighet. Genom att acceptera dessa användarvillkor och att använda någon del av Eurosport Player-tjänsten och dess innehåll, samtycker du till att ta ansvar för dina handlingar och underlåtelser. Tjänsten kan erbjuda länkar till tredje parters webbplatser, annonser eller erbjudanden som inte ägs eller kontrolleras av oss ‒ vi är inte ansvariga för dessa webbplatser, annonser eller erbjudanden. Vi, våra intressebolag och ombud utesluts, i den utsträckning som lagen tillåter, från allt ansvar och alla skyldigheter som härrör från:

a. all användning av Eurosport Player som inte har godkänts av oss;

b. avslutning, suspendering eller begränsning av Eurosport Player-tjänsten eller dess innehåll, eller någon del av Eurosport Player-tjänsten eller dess innehåll, i enlighet med dessa användarvillkor;

c. eventuella fel eller avbrott i tjänsten på grund av oförutsedda omständigheter som innebär att vi inte kan fullgöra våra åtaganden gentemot dig;

d. eventuella dröjsmål, misstag, handlingar eller försummelser i samband med tillhandahållandet av Eurosport Player-tjänsten och dess innehåll;

e. fel, virus eller buggar som förekommer i eller uppstår till följd av din användning av Eurosport Player-tjänsten;

f. brist på kompatibilitet mellan Eurosport Player-tjänsten eller dess innehåll och annan program- eller hårdvara (inklusive alla Eurosport Player-enheter); och

g. eventuella handlingar eller försummelser av tredjepartsleverantörer, enhetstillverkare eller tillhandahållare av operativsystem för enheter som ligger utanför Dplay:s rimliga kontroll.

Inga återbetalningar eller krediter kommer att betalas, i den mån det är tillåtet enligt tillämplig lag, för avbrott som orsakats av eventuella begränsningar i tillgången till innehåll som tillhandahålls av en affärspartner som en del av ett Eurosport-paket (om pass för Eurosport-paket är tillgängliga i ditt hemland kan du läsa mer om dem på vår webbplats på https://www.eurosportplayer.com/subscribe). Var god att kontakta relevant affärspartner för mer information.

I vissa frågor har vi inte lov att utesluta vårt ansvar. Denna paragraf påverkar inte något sådant ansvar som vi har gentemot dig. Om du behöver rådgivning om dina juridiska rättigheter ska du kontakta din inhemska konsumentorganisation.

3. Vår rätt till uppsägning. Vi kan säga upp ditt avtal med oss ​​(eller någon del av det) när som helst:

Om vi ​​säger upp ditt avtal med oss ​​(eller någon del av det) efter att du har betalat för att använda tjänsten, kommer vi att ge dig så mycket varsel i förväg som är praktiskt möjligt och, efter vårt eget gottfinnande, kommer du antingen att: (i) ha tillgång till den del av tjänsten som du har betalat för under resten av användningsperioden; eller (ii) få en återbetalning för den användningstid som återstår efter uppsägningen.

I alla händelser kan vi omedelbart upphäva eller begränsa din användning av hela eller någon del av tjänsten och/eller dess innehåll utan återbetalning eller kompensation om:

a. du underlåter att betala vad du är skyldig oss eller om din betalning misslyckas;

b. du bryter mot dessa användarvillkor. För icke-allvarliga överträdelser kommer vi dock först att ge dig möjlighet att ställa saker till rätta inom 7 dagar.

c. vi misstänker eller tror att du har begått eller kan begå bedrägeri mot oss eller mot någon annan person eller organisation genom din eller deras användning av tjänsten eller Eurosport-innehållet, t.ex. om du har kopierat/publicerat våra strömmar på en annan webbplats;

d. du har behandlat vår personal eller ombud på ett sätt som vi rimligen anser vara olämpligt eller oacceptabelt och är tillräckligt allvarligt för att ge oss rätt att begränsa eller avsluta din användning av våra tjänster;

e. du köper ett Eurosport-pass med hjälp av en virtuellt proxy nätverk;

f. du använder Eurosport-tjänsten på ett sätt som negativt kan påverka anseende och/eller verksamhet för Dplay, våra dotterbolag, våra affärspartners, betalningshanterare och/eller någon annan tredje part som utför tjänster för vår räkning i samband med Eurosport Player; eller

g. det under rimliga förutsättningar är oundvikligt på grund av tekniska eller operativa skäl som ligger utanför vår kontroll.

4. Oönskat material. Dplay accepterar inte oönskat material eller idéer i Eurosport-innehållet, och är inte ansvarigt för någon likhet mellan något av dess innehåll eller program i någon media och material eller idéer som överförs till dem eller något av deras dotterbolag.

5. Kundsupport. För att få mer information om våra tjänster och funktioner eller om du behöver hjälp med ditt konto, kan du kontakta vår kundsupport. Mer information om hur du kontaktar dem finns i ”Vanliga frågor och svar” på https://help.eurosport.com/hc/sv/requests/new. I händelse av konflikt mellan dessa användarvillkor och informationen som vår kundsupport tillhandahåller kommer dessa användarvillkor att ha företräde.

6. Överlevnad. Om någon bestämmelse eller några bestämmelser i dessa användarvillkor anses vara ogiltiga, olagliga eller ogenomförbara, skall giltigheten, lagligheten och verkställigheten av de återstående bestämmelserna fortsätta att ha full kraft och verkan.

7. Avstående. I den mån vi underlåter eller beslutar att inte utöva en berättigad fordran gentemot dig, kommer detta inte att utgöra ett avstående från denna rätt, såvida inte annat anges till dig skriftligen.

8. Överföring av rättigheter. Avtalet mellan oss och dig riktar sig till dig personligen och ingen tredje part har rätt till några förmåner under avtalet. Du samtycker till att vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa användarvillkor till ett annat företag, firma eller person, under förutsättning att tjänsten inte kommer att minska till följd av denna överföring. Enligt dessa villkor får du inte överföra dina rättigheter eller skyldigheter till någon annan.

9. Ändringar i användarvillkoren. Dplay kan emellanåt ändra dessa användarvillkor. Vår avsikt är att meddela dig minst 30 dagar innan de nya användarvillkoren blir gällande, såvida vi inte måste genomföra dessa ändringar snabbt på grund av säkerhetsskäl, tillsynsmässiga eller andra rättsliga skäl, i vilket fall vi kommer att meddela dig om ändringarna så snart vi kan. Om du fortsätter att använda Eurosport Player-tjänsten efter en ändring av dessa användarvillkor, anser vi att du har accepterat de ändrade användarvillkoren. En uppdaterad version av användarvillkoren kommer alltid att finnas på Eurosport Player-webbplatsen. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av den senaste versionen av användarvillkoren efter meddelande om förändringar. Om du tycker att ändringarna orsakar betydliga nackdelar för dig ger vi dig möjligheten att säga upp ditt abonnemang innan dessa ändringar träder i kraft.

10. Elektroniska kommunikationer. Om vi behöver kontakta dig (inklusive för att ge dig ”varsel” enligt dessa användarvillkor), kommer detta att göras elektroniskt t.ex. via e-post eller ett direkt meddelande på din enhet. Meddelanden anses ha levererats samma dag som de skickas. Vi skickar våra meddelanden enligt de kontaktuppgifter som du har gett oss, så du bör se till att du har gett oss korrekta kontaktuppgifter och att du uppdaterar dem när det behövs.

Senast uppdaterat: juni 2019

Legal

Integritetspolicyn

01/04/2020 PÅ 15:47
Legal

EUROSPORT PASS INFORMATION

01/04/2020 PÅ 14:51
Relaterade ämnen
Eurosport
Dela detta med
Kopiera
Dela denna artikel