Eurosport

Sekretesspolicy

Dela detta med
Kopiera
Dela denna artikel

Logo Eurosport

Foto: Eurosport

AvEurosport
05/08/2016 på 14:49 | Uppdaterad 20/09/2018 på 13:19

Vi värnar om att skydda och respektera din integritet. Denna sekretesspolicy förklarar vilka personuppgifter vi samlar in via våra webbsidor på eurosport.com och eurosportplayer.com (”webbplatserna”)

EUROSPORT

SEKRETESSPOLICY

Legal

Användarvillkor från och med den 1 april 2020

01/04/2020 PÅ 16:06

Uppdaterad Maj 2018

,våra appar för olika enheter och genom vårt tillhandahållande av underhållningstjänster, video och digitalt innehåll på vår egen och tredje parts plattformar (”Eurosport-tjänsterna”), hur vi använder informationen, vem vi delar den med och hur vi skyddar den.

Denna sekretesspolicy kompletterar våra användarvillkor, och alla termer som används i denna sekretesspolicy med en inledande versal har samma innebörd som i användarvillkoren. Läs det följande noggrant för att förstå vår inställning till och praxis för din personliga information och hur vi behandlar den. Genom att använda vår webbplats, våra appar och Eurosport-tjänsterna eller genom att registrera dig för våra tjänster medger du att du har läst och förstått denna integritetspolicy i sin helhet.

Översikt

Vi respekterar din rätt till integritet och kommer inte att efterfråga eller samla in mer uppgifter än vi behöver för att förse dig med tjänsterna som du efterfrågar. Vårt övergripande mål är att säkerställa att all insamling och användning av personuppgifter är anpassad för att förse dig med tjänster och sker i överensstämmelse med tillämpliga dataskyddslagar.

Fler detaljer kring hur vi gör detta anges i varje avsnitt av vår integritetspolicy enligt följande:

Vilka vi är

Information som omfattas av denna integritetspolicy

Barn

De personuppgifter vi samlar in om dig

Hur använder vi dina personuppgifter?

Hur vi delar dina personuppgifter och vem vi delar den med

Internetöverföringar

Cookies

Säkerhet

Datalagring

Dina rättigheter

Tredje parts webbsidor

Ändringar i denna integritetspolicy

Klagomål, frågor och förslag

Vilka vi är

Vi är:

Eurosport, SAS med adress 3 rue Gaston et René Caudron, 92798 Issy les Moulineaux Cedex 9, Frankrike (registrerat företagsnummer: 353 735 657) är personuppgiftsansvarig för Eurosports webbplatser och mobila applikationer, med undantag för Eurosport Players abonnemangstjänst och den webbplats och mobila applikation som är knutna till tjänsten Eurosport Player. DPlay Entertainment Limited med adress Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London W4 5YB, Förenade kungariket (registrerat företagsnummer: 09615785) är personuppgiftsansvarig för tjänsten Eurosport Player och den webbplats och mobila applikation som är knutna till tjänsten Eurosport Player. Tillsammans kallas de tjänster som tillhandahålls av Eurosport SAS och DPlay Entertainment Limited ”Eurosports tjänster”. Eurosport SAS och DPlay Entertainment Limited har individuellt och separat ansvar för att uppfylla de skyldigheter som gäller för dem i egenskap av personuppgiftsansvariga. I denna Integritetspolicy syftar ”Eurosport”, ”vi”, ”oss” och ”vår” på Eurosport SAS och DPlay Entertainment Limited tillsammans. Vårt dataskyddsombud kan kontaktas på DPO@discovery.com.

Information som täcks av denna sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy omfattar alla personuppgifter som samlas in och används av Eurosport.

När vi talar om "Personuppgifter" eller "personlig information" menar vi information som (antingen i sig själv eller i kombination med annan information som innehas av oss) gör det möjligt att identifiera dig som en individ eller att känna igen dig (antingen direkt eller indirekt). Personuppgifter kan inkludera ditt namn, födelsedatum, kön, postadress, e-postadress, din dators IP-adress, ditt telefonnummer, uppgifter om kreditkortsnummer, foto, video, användarskapat innehåll eller inloggningsuppgifter, samt teknisk information från de enheter som du använder för att ta emot våra tjänster. Eurosport Services. Se ”Uppgifter som du ger oss” och ”Uppgifter vi samlar in om dig” för mer information om vilka uppgifter vi samlar in beroende på hur du använder Eurosport-tjänsterna.

Barn

Du måste vara minst 18 år för att prenumerera på våra tjänster. Våra webbplatser och tjänster är inte riktade till barn och vi samlar inte medvetet in några personuppgifter från barn.

Om du är ett barn och vi får reda på att vi oavsiktligt har erhållit personuppgifter från dig från våra webbplatser så kommer vi att radera dessa uppgifter så snart som möjligt

Kontakta vårt dataskyddsombud på DPO@discovery.com om du är medveten om att vi oavsiktligt kan ha samlat in personuppgifter från ett barn.

Vilken information samlar vi in om dig?

Vi kan samla in information om dig från olika källor.

Information som du uppger

Vi kan samla in personuppgifter (såsom ditt namn, e-postadress och betalkortuppgifter) som du uppger till oss när du går in på eller använder Eurosport-tjänster, t.ex. när du:

skapar ett konto för att abonnera på Eurosport-tjänster;

anmäler dig till ett nyhetsbrev;

köper ett Eurosport-pass eller Eurosport-paket (inklusive via tredje parter);

deltar i en av våra online-tävlingar; eller

fyller i en enkät.

Då kommer vi att samla in personuppgifter från dig.

När du skapar ett konto för att använda Eurosport-tjänster kommer de personuppgifter du ger oss att inkludera ditt:

namn

e-postadress

lösenordet för dina Eurosport-tjänster

favoritsporter

språk och

om du använder Eurosport Player som är del av Eurosport-tjänsterna (tillexempel genom att köpa ett Eurosport-pass eller Eurosport Bundled-pass), faktureringsadress, land och betalninngsuppgifter.

Du kan behöva lämna ut personuppgifter för att kunna använda Eurosport-tjänster, Om du inte kan tillhandahålla någon av dessa uppgifter så kommer vi inte att kunna tillhandahålla Eurosport-tjänster som kräver att du skaffar ett konto.

När du registrerar dig för ett nyhetsbrev kommer vi samla in ditt:

namn och

e-postadress

När du deltar i en av våra online-tävlingar eller genomför en undersökning samlar vi in personuppgifter genom de online-formulär som vi tillhandahåller.

Information som vi samlar in om dig

När du besöker våra webbplatser oavsett om du använder ett konto för Eurosport-tjänster eller inte kan vi använda cookies eller annan teknik för att automatiskt samla in följande information:

Teknisk information, inklusive din IP-adress, din inloggningsinformation, typ och version av webbläsare, enhets-ID, plats och tidszoninställning, webbläsarens plug-ins och dess version, operativsystem och plattform, sidornas svarstider och nedladdningsfel;

Information om ditt besök, inklusive vilka webbplatser du besöker innan och efter vår webbplats och produkter som du sett eller sökt efter;

Besökets längd på vissa sidor, sidans interaktionsinformation (såsom scrolling, klick och mus-rörelser) och metoder som använts för att navigera bort från sidan.

Om du använder Eurosport Player som är del av Eurosport-tjänsterna kommer vi att samla in uppgifter om hur du använder Eurosport Player, inklusive men inte begränsat till din videokonsumtion, dina uppspelningar, in- och utloggningar, uppspelningsproblem och surfvanor.

För ytterligare information om hur vi använder cookies och hur du kan kontrollera vilka cookies som används, se våra riktlinjer för cookies nedan.

Om du inte kan tillhandahålla personuppgifter

Om lagen kräver att vi samlar in personuppgifter eller om vi måste göra det för att uppfylla villkor i ett avtal vi har med dig och du inte tillhandahåller de uppgifter vi efterfrågar kan vi kanske inte fullfölja avtalet vi har eller försöker upprätta med dig (för att till exempel tillhandahålla Erosport-tjänster). I detta fall kan vi bli tvungna att avsluta en produkt eller tjänst som du har med oss. Om detta blir aktuellt så kommer vi att informera dig om det.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan använda dina personuppgifter till att:

Hur använder vi personuppgifter i detta syfte?

Vilken rättslig grund har vi till att behandla dina uppgifter på det här sättet?

Skapa och hantera ditt konto.

Vi behöver använda dina personuppgifter (såsom e-postadress och lösenord) för att skapa och hantera ditt konto (t.ex. genom att skicka påminnelser om lösenord, meddelanden om ändringar i dina kontouppgifter eller bekräfta dina inloggningar.)

Vi behöver använda dina personuppgifter på detta vis för att kunna utföra våra avtalsförpliktelser när du har köpt ett Eurosport-åtkomstpass.

Ge dig tillgång till Eurosport-innehåll som du har köpt.

Vi behöver använda dina personuppgifter (såsom din kund-ID, e-postadress och abonnemangsnummer) då det är nödvändigt för oss att utföra våra skyldigheter enligt ett avtal med dig, t.ex. när du har köpt ett Eurosport-åtkomstpass och vi måste förvisa oss om din behörighet och förse dig med det innehåll som du begärt på ett giltigt sätt.

Vi behöver använda dina personuppgifter på detta vis för att kunna utföra våra avtalsskyldigheter när du har köpt ett Eurosport-åtkomstpass.

Kontakta dig för att meddela om du har vunnit ett pris i någon av våra tävlingar.

Vi behöver använda din kontaktinformation (såsom din e-postadress eller postadress) för att meddela dig om du har vunnit ett pris i samband med deltagande i våra tävlingar.

Det är nödvändigt för oss att använda dina personuppgifter på detta vis för att kunna utföra våra avtalsskyldigheter i samband med ditt deltagande i en tävling och det ligger också i våra rättmätiga intressen att administrera kampanjen du har gått med i och vi tror inte att dina intressen eller grundläggande rättigheter ställer sig över (eller väger upp) våra rättmätiga intressen.

Ta itu med dina frågor och önskemål.

Vi behöver använda dina personuppgifter (såsom din kontaktinformation) för att hjälpa dig med frågor och önskemål, om du tillexempel skulle ringa kundtjänsten för att be om hjälp behöver vi behandla dina kontaktuppgifter och vissa uppgifter om ditt konto.

Det ligger i vårt rättmätiga intresse att använda dina personuppgifter på detta sätt för att hjälpa dig med frågor och önskemål och vi tror inte att dina intressen eller grundläggande rättigheter ställer sig över (eller väger upp) våra rättmätiga intressen.

Förse dig med marknadsföring om Eurosport-tjänsterna, inklusive att skräddarsy denna information efter dina intressen (t.ex. baserat på din webb- och köphistorik) (förutsatt att du har samtyckt till detta).

Vi behöver använda dina personuppgifter (såsom e-postadress eller annan kontaktinformation) för att skicka dig information om Eurosport-innehåll som du kan vara intresserad av, eller erbjuda dig möjligheter att delta i tävlingar eller enkäter. Sådan information kan vara skräddarsydd efter dina intressen. För detta ändamål kan vi kombinera den information vi tar emot och samlar in om dig för att bättre förstå dina intressen och preferenser.

Vi har ett rättmätigt intresse att använda din kontaktinformation och andra personuppgifter som vi samlar in om dig, till att sända dig information om Eurosport-innehåll, tävlingar och enkäter som kan intressera dig, förutsatt att detta är i linje med dina marknadsföringsönskemål.

I den utsträckning som krävs enligt tillämplig lag, kommer vi att be om ditt medgivande innan vi behandlar din information på detta sätt.

Kombinera pseudonyma uppgifter om användning som vi får och samlar in (t.ex. från ditt surfbeteende och din köphistorik) för att förstå dina intressen och preferenser (utan att kombinera dessa pseudonyma uppgifter om användning med direkt identifierbar information).

Vi kan kombinera pseudonyma uppgifter som vi mottar och samlar in om din användning av webbplatsen för att bättre kunna förstå dina intressen och preferenser, så att vi kan ge dig en skräddarsydd upplevelse baserad på dessa intressen och preferenser, samt i reklamsyfte, antingen på våra webbplatser eller Euroosport-tjänster eller på andra webbplatser. Vi kan t.ex. visa erbjudanden för särskilda Eurosport-åtkomstpass som du troligen är mest intresserad av, skicka personliga erbjudanden via e-post (då du har godkänt att motta våra e-postutskick) eller erbjuda dig reklaminnehåll som är relevant för dina intressen. Detta kan t.ex. innefatta att skräddarsy vår reklam på webbplatsen för att se till att viss reklam visas när det är troligt att en viss publik kommer att se den eller i förhållande till Facebook, när du använder Facebooks ”anpassade publiktjänst” (”Custom Audience service”) genom att dela din e-postadress i ett skyddat format med Facebook så att vi kan göra dig till del av en anpassad publik som vi förser med relevant marknadsföring på Facebook eller skapa en publik av andra Facebook-användare baserat på informationen i din Facebook-profil. Du kan välja bort Facebooks anpassade publiktjänst i dina sekretessinställningar på Facebook eller genom att kontakta vårt dataskyddsombud på DPO@discovery.com.

Vi kommer inte att kombinera dessa pseudonyma uppgifter om användning med uppgifter om dig som är direkt identifierbara. Du kan invända dig mot behandling av pseudonym användningsinformation när som helst genom att kontakta oss såsom anges nedan.

Vi har ett rättmätigt intresse att tillhandahålla dig med reklam på vår webbplats och att skräddarsy den efter dina intressen som vi härleder från dina surfvanor och dina köp. Detta gör vi för att bättre kunna möta dina behov som kund, förutsatt att detta ligger i linje med dina marknadsföringsval (se avsnittet nedan om hur du hindrar oss ifrån att använda dina personuppgifter för direktreklam) och vi tror inte att dina intressen eller grundläggande rättigheter ställer sig över (eller väger upp) våra rättmätiga intressen.

Efterleva rättsliga krav.

Ibland kan vi behöva behandla personuppgifter för att stödja de rättsliga krav som vi lyder under (t.ex. rapporteringskrav om skatt eller finans).

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter.

Behandla dina betalningar och skydda mot bedrägliga transaktioner.

Vi kan behöva behandla dina personuppgifter för att du ska kunna betala för prenumerationer och/eller lösa in en kupong för prenumeration så att dina betalningar är säkra och skyddade mot bedrägliga transaktioner.

Vi har ett rättmätigt intresse att behandla personuppgifter för att kunna hantera betalningar och hålla våra kunders betalningar säkra och vi tror inte att dina intressen eller grundläggande rättigheter ställer sig över (eller väger upp) våra rättmätiga intressen.

Behandla dina personuppgifter om detta behövs för att hålla våra webbplatser säkra och skyddade.

Vi kan behöva behandla dina personuppgifter för att hålla våra webbplatser säkra och skyddade mot olaglig eller bedräglig aktivitet såsom cyberattacker.

Vi har ett rättmätigt intresse att övervaka användningen av våra webbplatser för att kunna upptäcka och förhindra bedrägerier, andra brott och missbruk av våra webbplatser. Detta hjälper oss att se till att du kan använda våra webbplatser och vi tror inte att dina intressen eller grundläggande rättigheter ställer sig över (eller väger upp) våra rättmätiga intressen

Ha en uppdaterad spärrlista så att vi inte oavsiktligt kontaktar dig när du har bett oss att inte göra det.

Säkerställa att vi ger dig rätt innehåll beroende på var du befinner dig.

Om du är bosatt i EU har du rätt att se på dina Eurosport-tjänster när du besöker ett annat EU-land förutsatt att vi har verifierat ditt bosättningsland.

Uppdatera och förbättra Eurosport-tjänsterna, inklusive men inte begränsat till vårt innehåll, vår planering och teknik samt våra produkter.

Vi förstår att du kan föredra att vi inte kontaktar dig med information om våra produkter, tjänster eller kampanjer. Vi för register över dina preferenser för att säkerställa att vi inte kontaktar dig när du har bett oss att inte göra det. Vi kan behöva behandla vissa av dina personuppgifter (såsom namn och e-postadress) i detta syfte.

Vi använder din platsinformation för att säkerställa att vi ger dig rätt innehåll beroende på var du befinner dig (till exempel har vi bara rätt att visa en del innehåll i vissa länder eller i de fall då vi dirigerar dig till den landspecifika sidan av våra Eurosport-tjänster).

Om du bor i EU kommer vi att använda uppgifter, inklusive din IP-adress och din betalningsinformation för att försäkra oss om att du har rätt att se på våra Eurosport-tjänster när du besöker ett annat EU-land.

Vi analyserar din videokonsumtion, dina uppspelningar och allmänna tittarvanor och sammanför dina och andras personuppgifter för att bättre kunna förstå tittandet genom publikprofiler, topprogram och innehåll.

Vi har ett rättmätigt intresse att behandla personuppgifter för att upprätthålla en aktuell spärrlista och se till att vi inte kontaktar dig när du har bett oss att inte göra det och vi tror inte att dina intressen eller grundläggande rättigheter ställer sig över (eller väger upp) våra rättmätiga intressen.

Det ligger i vårt rättmätiga intresse att behandla personuppgifter för att säkerställa att vi visar dig innehåll som är specifikt för den plats där du befinner dig och vi tror inte att dina intressen eller grundläggande rättigheter ställer sig över (eller väger upp) våra rättmätiga intressen.

Om du är bosatt i EU har du rätt att se på dina Eurosport-tjänster när du besöker ett annat EU-land förutsatt att vi har verifierat ditt bosättningsland och att lagen kräver att vi behandlar dina uppgifter i detta syfte. Det ligger också i vårt rättmätiga intresse att behandla dina personuppgifter på detta sätt och vi tror inte att dina intressen eller grundläggande rättigheter ställer sig över (eller väger upp) våra rättmätiga intressen.

Det ligger i vårt rättmätiga intresse att behandla dina personuppgifter för att uppdatera och förbättra Eurosport-tjänsterna. Vi tror att fördelarna av detta är övervägande och att det inte kommer att påverka dina rättigheter och intressen på ett orimligt sätt.


Vem kan använda dina personuppgifter?

Dina personuppgifter samlas in när du abonnerar på Eurosport-tjänster. Dina personuppgifter är avsedda för Eurosport, och delas med tredje parter under särskilda omständigheter.

Vår webbplats kommer tidvis att innehålla länkar till och från webbplatser som tillhör våra partners nätverk, annonsörer eller dotterbolag. Om du följer en länk till en av dessa webbplatser bör du komma ihåg att dessa webbplatser har sin egen sekretesspolicy och att vi inte har någon kontroll över hur de använder dina personuppgifter. Du bör kontrollera tredje parters sekretesspolicyer innan du lämnar ut dina personuppgifter till dem.Vi kan dela dina personuppgifter med följande tredjepartsorganisationer:

Vi delar dina personuppgifter med följande typer av tredjepartsorganisationer:

Eurosports företagsfamilj

Vi kan dela dina personuppgifter med andra företag i vår företagsfamilj, inklusive våra dotter- och holdingbolag (Eurosports företagsfamilj), för att du ska kunna få tillgång till Eurosport Player-tjänsten, ge dig kundsupport, behandla dina betalningar, förstå dina preferenser, skicka dig information om produkter och tjänster som kan intressera dig (förutsatt att det är i linje med dina marknadsföringsval) samt utföra andra funktioner som anges i denna sekretesspolicy.

Våra tjänsteleverantörer

Vi använder andra företag, ombud eller underleverantörer (”tjänsteleverantörer”) till att utföra tjänster för vår räkning eller att hjälpa oss med att tillhandahålla Eurosport-tjänster till dig. Vi kan t.ex. anlita tjänsteleverantörer för att:

tillhandahålla marknadsföring, reklam, kommunikationer, infrastruktur och IT-tjänster,

anpassa och optimera våra tjänster,

behandla kreditkortstransaktioner och andra betalningsmetoder,

tillhandahålla kundsupport,

inkassera skulder,

analysera och förbättra data (inklusive data om användarens interaktioner med våra tjänster) och

behandla och hantera konsumentundersökningar.

Tjänsteleverantörerna kan behöva få tillgång till dina personuppgifter i samband med tillhandahållandet av dessa tjänster. Vi kommer dock endast att tillhandahålla våra tjänsteleverantörer den information som är nödvändig för att de ska kunna utföra sina tjänster, och de har endast tillåtelse att använda dina personuppgifter enligt våra instruktioner.

Våra partners, med ditt medgivande

Våra utvalda partnerorganisationer kan använda dina personuppgifter, men endast med ditt medgivande.

Om du har valt att få erbjudanden från våra utvalda partners, i den mån ett sådant alternativ finns, genom att uttryckligen bekräfta i ”Profil”-länken på din ”Konto”-sida, på vår webbplats (eller på annat sätt genom att kryssa i en ruta) att du är villig att ta emot sådana erbjudanden, kan dina personuppgifter överföras till berörda parter så att de kan skicka sina produkt- eller tjänsteerbjudanden till dig via e-post och/eller SMS. Observera att våra partners är ansvariga för sina egna sekretessförfaranden.

Tredje parter ‒ tillåtet enligt lag

Under vissa omständigheter har vi skyldighet att offentliggöra eller dela dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig eller lagstadgad skyldighet (t.ex. när vi är skyldiga att lämna ut personuppgifter till polisen, eller till rättsliga eller administrativa myndigheter).

Vi kommer också att lämna ut dina personuppgifter till tredje parter om ett utlämnande är både juridiskt tillåtet och nödvändigt för att skydda eller försvara våra rättigheter, upprätthålla våra användarvillkor eller skydda dina eller allmänhetens rättigheter.

Tredje parter i samband med företagsöverlåtelse

Vi kan behöva överföra dina personuppgifter till tredje parter i samband med en omorganisation, omstrukturering, fusion, förvärv eller överföring av tillgångar, under förutsättning att den mottagande parten går med på att behandla dina personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med denna sekretesspolicy. Om vi är inblandade i en sådan verksamhetsöverföring kommer du att informeras om detta i efterhand via e-post och/eller ett tydligt meddelande på vår webbsida om alla ändringar gällande ägarskap eller användning av personuppgifter såväl som alla val som du har gällande dina personuppgifter.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje parter.

Lagring av dina personuppgifter

Dina personuppgifter som vi samlar in kan överföras till, och lagras på, en destination utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”), (exempelvis i USA). eller andra jurisdiktioner som inte har erkänts av EU-kommissionen till att ge en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. De kan även behandlas av personal utanför EES som arbetar för oss (se Bilaga 2 för en lista över alla länder där vi erbjuder Eurosport-tjänster) eller för en av våra tjänsteleverantörer (såsom våra koncernföretag baserade i USA).

Observera att länder utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet kanske inte erbjuder samma nivå av dataskydd som inom den europeiska unionen, även om vår insamling, lagring och användning av dina personuppgifter kommer fortsätta att regleras av denna integritetspolicy.

När vi överför personuppgifter utanför EES kommer vi att:

Inkludera de standardiserade kontraktsklausulerna för dataskydd som har godkänts av den europeiska kommissionen för överföring av personuppgifter utanför EEA till våra avtal med dessa tredje parter (detta är de klausuler som godkänns under artikel 46.2 i den allmänna dataskyddsförordningen GDPR)), eller

(när det är relevant och en tredje part är baserad i USA), säkerställa att de är del av ”Privaty Shield” som kräver av dem att de tillhandahåller ett liknande skydd för personuppgifter som delas mellan Europa och USA, eller

säkerställa att landet där dina personuppgifter kommer att behandlas har bedömts som ”tillräckligt” av europeiska kommissionen under artikel 45 i GDPR.

Du kan hitta ytterligare information om reglerna för dataöverföringar utanför EES, inklusive de mekanismer som vi förlitar oss på, på europeiska kommissionens hemsida här.

Dina rättigheter

Du har laglig rätt att:

få tillgång till alla personuppgifter vi har om dig,

uppdatera dina personuppgifter om de inte stämmer längre eller om de är felaktiga

radera uppgifter som vi har om dig

begränsa hur vi behandlar dina personuppgifter

förhindra att dina personuppgifter används i direkta marknadsföringssyften

ge dina personuppgifter till en tredje part leverantör av tjänster

förse dig med en kopia av alla personuppgifter vi har samlat in om dig

motsätta dig vår användning av dina personuppgifter

ge oss instruktioner om hur vi ska förvalta dina personuppgifter efter din död

Om du skulle vilja ha mer information gällande dessa rättigheter eller skulle vilja utöva någon av dem kan du när som helst kontakta vårt dataskyddsombud på DPO@discovery.com. Vi överväger alla sådana förfrågningar och svarar inom en rimlig period (och i alla fall inom den tidsperiod som krävs enligt lag). Notera att vissa personuppgifter kan undantas ifrån sådana förfrågningar under vissa omständigheter.

Om ett undantag gäller kommer vi att berätta det när vi svarar på din förfrågan. Vi kan be dig att tillhandahålla den information som krävs för att vi ska kunna bekräfta din identitet innan vi svarar på någon förfrågan du gör.

Din rätt att få tillgång till den information som vi har om dig

Du kan begära att få tillgång till den information som vi har om dig genom att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan. Filen som innehåller din information kommer vanligtvis att göras tillgänglig inom 30 dagar, men ibland kan vi inte ge dig tillgång till de personuppgifter som vi har om dig (om det t.ex. skulle ha en orimlig påverkan på någon annans integritet eller om din tillgång skulle utgöra ett allvarligt hot mot en annan persons liv, hälsa eller säkerhet). Observera att under vissa omständigheter där lagen tillåter, kan vi tillämpa en administrativ avgift för att ge dig tillgång till din information. Observera att om du begär en kopia av din information via elektroniska medel (t.ex. e-post), så kommer vi att tillhandahålla en kopia av din information i elektronisk form såvida du inte begär annat.

Din rätt att få dina uppgifter rättade, uppdaterade eller raderade

Om du har ett konto hos oss kan du logga in på det för att uppdatera eller radera några av dina personuppgifter.

Om du har problem med att uppdatera informationen på ditt konto eller om du vill att vi ska uppdatera eller ta bort din information, vänligen e-posta din begäran till vårt dataskyddsombud på DPO@discovery.com så kommer vi att åtgärda det så snart som möjligt.

Om lagen kräver att vi samlar in personuppgifter eller om vi måste göra det för att uppfylla villkor i ett avtal vi har med dig och du vill radera dina personuppgifter så kan vi kanske inte fullfölja avtalet vi har (till exempel för att förse dig med Eurosport-tjänster). I detta fall kan vi bli tvungna att avsluta en produkt eller tjänst som du har med oss. Om detta blir aktuellt så kommer vi att informera dig om det.

Din rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter i direkt marknadsföringssyfte

Du har rätt att be oss att sluta behandla dina personuppgifter, även om behandlingen är nödvändig för våra rättmätiga intressen (t.ex. när behandling är nödvändig för att vi ska kunna uppnå våra kommersiella mål under loppet av vår verksamhet), inklusive skapandet av profiler för att skicka personliga erbjudanden, produktrekommendationer och liknande innehåll.

Du har också rätt att be oss att sluta behandla dina personuppgifter för direkta marknadsföringssyften, inklusive eventuell profilering för direkta marknadsföringsändamål. Om du inte vill ta del av vår riktade marknadsföring, kontakta då när som helst vår DPO på DPO@discovery.com

Du kan när som helst invända mot användning för direkt marknadsföring via e-post eller SMS och utan kostnad (annat än sändningskostnader i enlighet med grundläggande priser för SMS), genom att göra de nödvändiga ändringarna i din ”Profil”, eller kontakta oss på privacy_office@eurosport.com eller på adressen som anges nedan. Vi kommer överhuvudtaget bara att skicka reklam till dig om du tidigare har samtyckt till detta. Om du ångrar dig kan du lätt avregistrera dig från våra reklamkommunikationer när som helst genom att följa instruktionerna som ingår i reklamen.

Du har också rätt att invända mot behandling av personuppgifter i marknadsundersökningssyften.

Observera att om du har gett samtycke till att få erbjudanden från våra partners ansvarar de för att ta hänsyn till dina rättigheter, inklusive din rätt att välja att inte ta emot erbjudanden från dem. Du kan dock, när som helst, välja att inte ta emot erbjudanden från tredje parter genom att logga in på ditt användarkonto och ändra inställningarna. Så snart vi behandlar din begäran kommer dina personuppgifter inte längre att sändas till våra partners, även om du vid ett tidigare tillfälle gav ditt samtycke.

Din rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan organisation

Då vi har personlig information om dig med ditt samtycke eller i samband med att vi fullgör ett avtal med dig, har du också rätt att begära att vi tillhandahåller dessa personuppgifter till dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och, om tekniskt möjligt, överför dessa personuppgifter till en annan organisation.

Din rätt att förse oss med instruktioner om hur vi ska behandla dina personuppgifter efter din död

Du har rätt att ge oss instruktioner om behandlingen (till exempel kvarhållande, radering och utlämning) av dina uppgifter efter din död. Du kan ändra eller dra tillbaka dina instruktioner när som helst. Kontakta vårt dataskyddsombud på DPO@discovery.com för att ge oss instruktioner.

Lämna in klagomål

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en lokal dataskyddsmyndighet inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) om du anser att vi inte har följt gällande dataskyddslagar.

Den lokala dataskyddsmyndigheten kan variera beroende på vilket land du befinner dig i. I bilagan till denna sekretesspolicy hittar du en lista över lokala dataskyddsmyndigheter i EES-länderna där vi är verksamma.

Rätten att återkalla ditt samtycke

Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst. Ett sådant återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen före tillbakadragandet.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar om hur vi behandlar dina personuppgifter, vill be oss att sluta behandla dina personuppgifter, eller vill begära en kopia av personuppgifterna som vi har om dig, eller om du vill utöva någon av rättigheterna som listas ovan kan du kontakta vårt dataskyddsombud på DPO@discovery.com eller genom att skriva till vårt dataskyddsombud på:

Dataskyddsombud

Privacy Office

Eurosport Player

c/o Dplay Entertainment Limited

Chiswick Park Building 2

566 Chiswick High Road

London W4 5YB

Storbritannien

Glöm inte att ge oss din svarsadress när du skriver till oss.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras av oss och/eller våra tjänsteleverantörer endast i den utsträckning som krävs för att kunna fullgöra våra skyldigheter och för den exakta tid som krävs för att uppnå de syften för vilka uppgifterna samlats in, i enlighet med gällande dataskyddslagar. När vi inte längre behöver använda dina personuppgifter kommer vi att ta bort dem från våra system och register och/eller vidta åtgärder för att på rätt sätt anonymisera uppgifterna så att du inte längre kan identifieras med hjälp av dem (såvida vi inte behöver behålla din information för att följa de lagar och skyldigheter som vi lyder under). Detta betyder att om du inte längre har aktiv och giltig tillgång till Eurosport-tjänster och om du inte har loggat in i våra tjänster på fem år kommer vi påbörja radering och anonymisering av dina personuppgifter.

Hur håller vi dina personuppgifter säkra?

Dina personuppgifter samlas in via en säker server. Informationen krypteras av den säkra serverns programvara innan den överförs till oss. Vi har dessutom säkerhetsprocedurer på plats för att skydda denna lagring och förhindra obehörig åtkomst till dina personuppgifter. Som en del av våra säkerhetsåtgärder ber vi dig ibland att bevisa din identitet innan vi avslöjar några personuppgifter till dig.

Användning av våra tjänster för personer under 18 år

Vi erbjuder endast Eurosport Player-tjänsten till personer som är 18 år eller äldre. Du måste ange ditt födelsedatum för att kunna registrera dig.

Ändringar i vår sekretesspolicy

Vi kan emellanåt uppdatera denna integritetspolicy som en respons till förändringar i lagar, regelverk eller operativa krav. Vi kommer att meddela dig om sådana förändringar (inklusive information om när de träder i kraft). Vid behov kommer vi att be om ditt samtycke till eventuella väsentliga förändringar om hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du inte samtycker kan du troligen inte längre använda Eurosport-tjänsterna.

Bilaga 1

Lista på dataskyddsmyndigheter (EES-länder)

Du har rätt att lämna in ett klagomål till en lokal dataskyddsmyndighet inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) om du anser att vi inte har följt gällande dataskyddslagar.

Den lokala myndigheten varierar beroende på land. Se nedan för mer information om lokala dataskyddsmyndigheter i EES-länderna där vi är verksamma.

Land

Dataskyddsmyndighet

Österrike

Österreichische Datenschutzbehörde
Hohenstaufengasse 3
1010 Wien
Tel. +43 1 531 15 202525
Fax +43 1 531 15 202690
e-post: dsb@dsb.gv.at
Webbplats: http://www.dsb.gv.at/

Belgien

Commission de la protection de la vie privée
Rue de la Presse 35
1000 Bryssell
Tel. +32 2 274 48 00
Fax +32 2 274 48 10
e-post: commission@privacycommission.be
Webbplats: http://www.privacycommission.be/

Bulgarien

Commission for Personal Data Protection
2, Prof. Tsvetan Lazarov blvd.
Sofia 1592
Tel. +359 2 915 3523
Fax +359 2 915 3525
e-post: kzld@cpdp.bg
Webbplats: http://www.cpdp.bg/

Kroatien

Croatian Personal Data Protection Agency
Martićeva 14
10000 Zagreb
Tel. +385 1 4609 000
Fax +385 1 4609 099
e-post: azop@azop.hr or info@azop.hr
Webbplats: http://www.azop.hr/

Cypern

Commissioner for Personal Data Protection
1 Iasonos Street,
1082 Nicosia
P.O. Box 23378, CY-1682 Nicosia
Tel. +357 22 818 456
Fax +357 22 304 565
e-post: commissioner@dataprotection.gov.cy
Webbplats: http://www.dataprotection.gov.cy/

Tjeckiska Republiken

The Office for Personal Data Protection
Urad pro ochranu osobnich udaju
Pplk. Sochora 27
170 00 Prag 7
Tel. +420 234 665 111
Fax +420 234 665 444
e-post: posta@uoou.cz
Webbplats: http://www.uoou.cz/

Danmark

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 Köpenhamn K
Tel. +45 33 1932 00
Fax +45 33 19 32 18
e-post: dt@datatilsynet.dk
Webbplats: http://www.datatilsynet.dk/

Estland

Estonian Data Protection Inspectorate (Andmekaitse Inspektsioon)
Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn
Tel. +372 6274 135
Fax +372 6274 137
e-post: info@aki.ee
Webbplats: http://www.aki.ee/en

Finland

Office of the Data Protection Ombudsman
P.O. Box 315
FIN-00181 Helsingfors
Tel. +358 10 3666 700
Fax +358 10 3666 735
e-post: tietosuoja@om.fi
Webbplats: http://www.tietosuoja.fi/en/

Frankrike

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL
3 Place de Fontenoy - TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07
Tel. +33 1 53 73 22 22
Fax +33 1 53 73 22 00
Webbplats: http://www.cnil.fr/

Tyskland

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
Husarenstraße 30
53117 Bonn
Tel. +49 228 997799 0; +49 228 81995 0
Fax +49 228 997799 550; +49 228 81995 550
e-post: poststelle@bfdi.bund.de
Webbplats: http://www.bfdi.bund.de/

Behörigheten för klagomål är uppdelad mellan olika dataskyddsmyndigheter i Tyskland.
De behöriga myndigheterna kan identifieras enligt förteckningen i
https://www.bfdi.bund.de/bfdi_wiki/index.php/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

Grekland

Hellenic Data Protection Authority
Kifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi Athens
Tel. +30 210 6475 600
Fax +30 210 6475 628
e-post: contact@dpa.gr
Webbplats: http://www.dpa.gr/

Ungern

Data Protection Commissioner of Hungary
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
H-1125 Budapest
Tel. +36 1 3911 400
e-post: peterfalvi.attila@naih.hu
Webbplats: http://www.naih.hu/

Island

The Icelandic Data Protection Authority
Rauðarárstígur 10, 105 Reykjavík, Island
Tel. +354-510-9600
e-post: postur@personuvernd.is
Webbplats: https://www.personuvernd.is/

Irland

Data Protection Commissioner
Canal House
Station Road
Portarlington
Co. Laois
Lo-Call: 1890 25 22 31
Tel. +353 57 868 4800
Fax +353 57 868 4757
e-post: info@dataprotection.ie
Webbplats: http://www.dataprotection.ie/

Italien

Garante per la protezione dei dati personali
Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Rom
Tel. +39 06 69677 1
Fax +39 06 69677 785
e-post: garante@garanteprivacy.it
Webbplats: http://www.garanteprivacy.it/

Lettland

Data State Inspectorate
Director: Ms Signe Plumina
Blaumana str. 11/13-15
1011 Riga
Tel. +371 6722 3131
Fax +371 6722 3556
e-post: info@dvi.gov.lv
Webbplats: http://www.dvi.gov.lv/

Liechtenstein

Datenschutzstelle

Kirchstrasse 8Postfach 6849490 VaduzTel: +423 236 60 90e-post: info.dss@llv.liWebbplats: http://www.llv.li/#/1758/datenschutzstelle

Litauen

State Data Protection
Žygimantų str. 11-6a
011042 Vilnius
Tel. + 370 5 279 14 45
Fax +370 5 261 94 94
e-post: ada@ada.lt
Webbplats: http://www.ada.lt/

Luxemburg

Commission Nationale pour la Protection des Données1, avenue du Rock’n’RollL-4361 Esch-sur-AlzetteTel. +352 2610 60 1Fax +352 2610 60 29e-post: info@cnpd.luWebbplats: http://www.cnpd.lu/

Malta

Office of the Data Protection Commissioner
Data Protection Commissioner: Mr Joseph Ebejer
2, Airways House
High Street, Sliema SLM 1549
Tel. +356 2328 7100
Fax +356 2328 7198
e-post: commissioner.dataprotection@gov.mt
Webbplats: http://www.dataprotection.gov.mt/

Nederländerna

Autoriteit Persoonsgegevens
Prins Clauslaan 60
P.O. Box 93374
2509 AJ Haag
Tel. +31 70 888 8500
Fax +31 70 888 8501
e-post: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Webbplats: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Norge

Datatilsynet
Postboks 8177 Dep.
0034 Oslo
Tel: +47 22 39 69 00
e-post: postkasse@datatilsynet.no

Webbplats: https://www.datatilsynet.no/English/

Polen

The Bureau of the Inspector General for the Protection of Personal Data - GIODO
ul. Stawki 2
00-193 Warsawa
Tel. +48 22 53 10 440
Fax +48 22 53 10 441
e-post: kancelaria@giodo.gov.pl; desiwm@giodo.gov.pl
Webbplats: http://www.giodo.gov.pl/

Portugal

Comissão Nacional de Protecção de Dados - CNPD
R. de São. Bento, 148-3°
1200-821 Lissabonn
Tel. +351 21 392 84 00
Fax +351 21 397 68 32
e-post: geral@cnpd.pt
Webbplats: http://www.cnpd.pt/

Rumänien

The National Supervisory Authority for Personal Data Processing
President: Mrs Ancuţa Gianina Opre
B-dul Magheru 28-30
Sector 1, BUKAREST
Tel. +40 21 252 5599
Fax +40 21 252 5757
e-post: anspdcp@dataprotection.ro
Webbplats: http://www.dataprotection.ro/

Slovakien

Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Tel.: + 421 2 32 31 32 14
Fax: + 421 2 32 31 32 34
e-post: statny.dozor@pdp.gov.sk
Webbplats: http://www.dataprotection.gov.sk/

Slovenien

Information Commissioner
Ms Mojca Prelesnik
Zaloška 59
1000 Ljubljana
Tel. +386 1 230 9730
Fax +386 1 230 9778
e-post: gp.ip@ip-rs.si
Webbplats: https://www.ip-rs.si/

Spainen

Agencia de Protección de Datos C/Jorge Juan, 628001 MadridTel. +34 91 266 35 17 Fax +34 91455 5699e-post: internacional@agpd.esWebbplats: https://www.agpd.es/

Även:https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

Sverige

Datainspektionen
Drottninggatan 29
5th Floor
Box 8114
104 20 Stockholm
Tel. +46 8 657 6100
Fax +46 8 652 8652
e-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Webbplats: http://www.datainspektionen.se/

Storbritannien

The Information Commissioner’s Office
Water Lane, Wycliffe House
Wilmslow - Cheshire SK9 5AF
Tel. +44 1625 545 745
e-post: international.team@ico.org.uk
Webbplats: https://ico.org.uk

Eurosports företagsfamilj

Bulgarien

Discovery Communications Bulgaria EOOD

2A Saborna Str., office 37

Region Sredets

Stolichna Municipality

Sofia 1000

Bulgarien

Danmark

Discovery Networks Denmark ApS

H.C. Andersens Boulevard 1

1553

Köpenhamn

Danmark

Frankrike

Eurosport SAS

3 rue Gaston et René Caudron

Cedex 9

92798 Issy-Les-Moulineaux

Frankrike

Tyskland

Discovery Communications Deutschland GmbH & Co. KG

Sternstr. 5

2. OG

München 80538

Tyskland

Ungern

Discovery Hungary Media Szolgaltat Kft

Vaci ut 76

Budapest

1133

Ungern

Italien

Discovery Italia S.r.l.

via Uberto Visconti di Modrone 11 Milan

20122

Italien

All Music S.r.l.

via Uberto Visconti di Modrone 11 Milan

20122

Italien

Nederländerna

Discovery Communications Benelux B.V.

Kraanspoor 32

1033 SE

Amsterdam

Nederländerna

Polen

Discovery Polska S.P Z.o.o.

ul. Bielańska 12

00-085

Warsawa

Polen

Portugal

ESP Media Distribution Portugal S.A.

Edifício Pujol Avenida Do Forte nº 8

Fracção L 1º Andar 279

Portugal

Rumänien

Discovery Romania S.r.l.

Maria Rosetti Tower

6 Maria Rosetti Street

5th floor, District 2

Bukarest

Rumänien

Ryssland

Otkrytie TV LLC

1/21 Stanislavsky street

109004

Moskva

Ryska federationen

Sverige

Discovery Networks Sweden AB

Rådmansgatan 42

113 57

Stockholm

Sverige

Ukraina

Discovery Communications Ukraine LLC

5th floor, 19-21 (Letter "A") Bohdan Khmelnytskiy Street

Kiev

Ukraini

01030

Ukraina

Storbritannien

Discovery Communications Europe Limited

Chiswick Park Building 2

566 Chiswick High Road

London W4 5YB

Storbritannien

Discovery Corporate Services Limited

Chiswick Park Building 2

566 Chiswick High Road

London W4 5YB

Storbritannien

Dplay Entertainment Limited

Chiswick Park Building 2

566 Chiswick High Road

London W4 5YB

Storbritannien

Discovery Media Ventures Limited

Chiswick Park Building 2

566 Chiswick High Road

London W4 5YB

Storbritannien

DNI Licensing Limited

Chiswick Park Building 2

566 Chiswick High Road

London W4 5YB

Storbritannien

Eurosport Events Limited

Chiswick Park Building 2

566 Chiswick High Road

London W4 5YB

Storbritannien

Bilaga 2

ÖSTERRIKE (AT)

BELGIEN (BE)

BULGARIEN (BG)

TJECKIEN (CZ)

DANMARK (DK)

FÄRÖARNA (FO)

GRÖNLAND (GL)

FINLAND (FI)

FRANKRIKE (FR)

GUYANA (GF)

FRANSKA POLYNESIEN (PF)

GUADELOUPE (GP)

MARTINIQUE (MQ)

MAYOTTE (YT)

MONACO (MC)

NYA KALEDONIEN (NC)

RÉUNION (RE)

SAINT-PIERRE OCH MIQUELON (PM)

TYSKLAND (DE)

GREKLAND (GR)

UNGERN (HU)

IRLAND (IE)

ISRAEL (IL)

VATIKANSTATEN (VA)

ITALIEN (IT)

SAN MARINO (SM)

LUXEMBURG (LU)

NEDERLÄNDERNA (NL)

NORGE (NO)

POLEN (PL)

PORTUGAL (PT)

RYSSLAND (RU)

RUMÄNIEN (RO)

ANDORRA (AD)

SPANIEN (ES)

SVERIGE (SE)

SCHWEIZ (CH)

TURKIET (TR)

STORBRITTANNIEN (GB)

GIBRALTAR (GI)

GUERNSEY (GG)

ISLE OF MAN (IM)

JERSEY (JE)

WALLIS- OCH FUTUNAÖARNA (WF)

ALBANIEN (AL)

ARMENIEN (AM)

AZERBAJDZJAN (AZ)

VITRYSSLAND (BY)

BOSNIEN OCH HERZEGOVINA (BA)

KROATIEN (HR)

CYPERN (CY)

ESTLAND (EE)

GEORGIEN (GE)

ISLAND (IS)

KAZAKSTAN (KZ)

LETTLAND (LV)

LIECHTENSTEIN (LI)

LITTAUEN (LT)

MAKEDONIEN (MK)

MALTA (MT)

MOLDAVIEN (MD)

MONTENEGRO (ME)

SERBIEN (RS)

SLOVAKIEN (SK)

SLOVENIEN (SI)

UKRAINA (UA)

BRITTISKA TERRITORIET I INDISKA OCEANEN (IO)

FRANSKA SYDTERRITORIERNA (TF)

SANKTA HELENA (SH)

Legal

Integritetspolicyn

01/04/2020 PÅ 15:47
Legal

EUROSPORT PASS INFORMATION

01/04/2020 PÅ 14:51
Relaterade ämnen
Eurosport
Dela detta med
Kopiera
Dela denna artikel

Senaste nyheterna

Legal

Användarvillkor från och med den 1 april 2020

01/04/2020 PÅ 16:06

Populärast

OS

Olympic Best Moments : Top rugby tries

17/04/2020 PÅ 14:58