Detta är användarvillkoren för webbplatserna och apparna till Eurosport och Eurosport Player (”Tjänsten”).
Läs dessa villkor innan du ger dig åtkomst till, installerar eller använder Tjänsten. De utgör avtalet mellan dig och oss för din åtkomst till eller användning av Tjänsten. Genom att ge dig åtkomst till, installera eller använda Tjänsten godkänner du dessa Användarvillkor. Om du inte godkänner dem ber vi dig att inte använda Tjänsten.
Vilka vi är
Tjänsten drivs och tillhandahålls av Dplay Entertainment Limited, registrerat i England med organisationsnummer 09615785 med säte i Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YB, Storbritannien (”DEL”, ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt/våra”).
Integritet
Alla personuppgifter som du tillhandahåller oss eller som vi samlar in när du använder Tjänsten eller ditt Eurosport-konto (definierat nedan) kommer att användas av oss i enlighet med vår Personuppgiftspolicy. Se också till att du läser vår Cookiespolicy.
Tjänsten
När vi talar om Tjänsten i dessa villkor innefattar det:
· Eurosport Player och Eurosport-webbplatser (”Webbplatserna”),
· Eurosport Player och Eurosport-appar som är tillgängliga för vissa mobiltelefoner och andra anslutna enheter (“Apparna”), och
· allt som finns tillgängligt på webbplatserna och apparna, inklusive:
o tjänsten för innehåll i realtid och direktsänt videoinnehåll som antingen finns tillgänglig utan extra kostnad med ett konto eller genom betalabonnemang,
o samtliga funktioner, funktionaliteter och användargränssnitt, och
o allt innehåll och material som du kan se, få tillgång eller bidra till, såsom bilder, foton, ljud, musik, text, artiklar, spel, grafik, programvaror, videor, program, liveströmningar och linjära kanaler (“Innehåll”).
Tjänstens Innehåll ändras regelbundet – detta innebär att spännande sporter, evenemang, artiklar, program, kanaler osv. kan bli tillgängliga medan andra sporter, evenemang, artiklar, program, kanaler osv. kan försvinna. Se punkt 9 för mer information.
Användarvillkor
1. Åtkomst till Tjänsten
1.1 Genom att ge dig åtkomst till, installera eller använda Tjänsten kan du komma åt och se innehåll i enlighet med villkoren i dessa Användarvillkor.
1.2 Du kan komma åt och se visst Innehåll utan att behöva betala, men visst Innehåll är endast tillgängligt för dig om du:
(a) registrerar ett konto (”Eurosport-konto”), eller
(b) köper ett engångspaket eller löpande abonnemang (”Eurosport-paket”).
1.3 Du kan skapa ett Eurosport-konto om du är 16 år eller äldre. För att köpa ett Eurosport-paket måste du vara minst 18 år (eller vara tillräckligt gammal för att ha full rättshandlingsförmåga enligt ditt lands lag).
1.4 Enligt beskrivningen på sidan för val av Eurosport-paket och i vårt hjälpcenter:
(a) kan Eurosport-paketen, Innehållet och funktionerna som finns tillgängliga i Tjänsten variera beroende på din enhet, hemvist och de olika webbplatserna och apparna. Läs avsnitt 13 i dessa Användarvillkor för mer information om vilka enheter Tjänsten stödjer, och
(b) begränsningar vad gäller Innehåll, funktioner och funktionaliteter kan också variera beroende på det Eurosport-paket du väljer och alla begränsningar ålagda av våra affärspartner.
2. Ditt Eurosport-konto
2.1 När du skapar ditt Eurosport-konto måste du förse oss med sann, korrekt och fullständig information. Du kan komma att kunna använda ett konto som du redan har hos en tredjepartsplattform eller annan partner för att skapa ett Eurosport-konto, t.ex. din inloggning till en social medietjänst.
2.2 Du är ansvarig för ditt Eurosport-kontos användarnamn och lösenord, för att hålla dem konfidentiella och för alla aktiviteter som utförs vid användning av dem (inklusive all åtkomst till och användning av Tjänsten med ditt Eurosportkonto). Vi rekommenderar att du inte lämnar ut dina betalningsuppgifter, ditt användarnamn eller ditt lösenord till någon annan person. Du accepterar att meddela oss omedelbart om du blir medveten om eller misstänker en säkerhetsöverträdelse eller obehörig användning av ditt lösenord eller användarnamn.
3. Ditt Eurosport-paket
3.1 De Eurosport-paket som just nu finns tillgängliga för ditt område är listade i Tjänsten. Om du köper ett Eurosportpaket från oss kommer du att motta prisinformation, valuta och automatisk förnyelse innan du slutför ditt köp.
3.2 I Eurosport-paketens informationsflik hittar du:
(a) ytterligare information om funktionerna för varje typ av Eurosport-paket, inklusive automatisk förnyelse, kortaste abonnemangsperiod, hur man inaktiverar automatisk förnyelse och uppsägning, och
(b) information om att byta från ett Eurosport-paket till ett annat, inklusive all eventuell påverkan på din betalningsplan.
3.3 När du har slutfört köpet skickar vi en bekräftelse till dig via e-post med information om ditt nya Eurosport-paket. Du kan även få information om ditt Eurosport-paket, inklusive pris, via ditt konto. Om ditt Eurosport-paket förnyas automatiskt kommer denna information att innefatta en löpande abonnemangsavgift, faktureringens förnyelsedatum och hur du förhindrar ditt Eurosport-paket från att automatiskt förnyas. Om du abonnerar genom en tredje part, ska du läsa avsnitt.
4. Automatisk förnyelse
4.1 De flesta Eurosport-paket förnyas automatiskt såvida du inte avbryter ditt abonnemang före nästa förnyelsedatum (eller i slutet på en kostnadsfri period).
4.2 Om du köper ett Eurosport-paket genom oss informerar vi dig vid registreringstillfället om huruvida ditt Eurosport-paket kommer att förnyas automatiskt och när detta kommer äga rum.
4.3 Om du har ett Eurosport-paket som förnyas automatiskt och du inte säger upp ditt abonnemang innan din aktuella abonnemangsperiod löper ut (eller kostnadsfriaperiod), förnyas ditt Eurosport-paket automatiskt. När ditt Eurosport-paket förnyas automatiskt, betalar du samma pris för den totala abonnemangsavgiften (såvida inte ett kampanjpris gäller för din aktuella eller kommande abonnemangsperiod, eller vi har meddelat dig om en prisändring i enlighet med avsnitt 8) som för nästa abonnemangsperiod. Du kan läsa mer om automatisk förnyelse och hur du inaktiverar det i Eurosport-paketens informationsflik och via ditt konto.
4.4 Såvida inte Eurosport-paketet förnyas varje månad, kommer du att meddelas om att förnyelse kommer att ske innan den aktuella abonnemangsperioden löper ut.
5. Kostnadsfri period
5.1 Ditt Eurosport-paket kan komma att starta med en kostnadsfri period. Kostnadsfria perioder är endast tillgängliga för nya abonnenter (en per abonnent), såvida inte andra villkor gäller. Den kostnadsfria periodens specifika längd anges vid tidpunkten för registrering.
5.2 Du kommer automatiskt att debiteras i slutet av din kostnadsfria period, såvida du inte säger upp ditt Eurosport-paket innan perioden löper ut. Observera att du kanske inte blir informerad om att din kostnadsfria period kommer att upphöra, eller har upphört, och att ditt betalabonnemang har börjat.
5.3 Om du abonnerar via en tredje part, till exempel en app-butik eller en av våra samarbetspartner, se även avsnitt 12 (tredjepartsplattformar och -tjänster) nedan.
6. Kampanjerbjudanden
6.1 DEL, företag inom samma koncern som DEL och/eller våra tredjepartspartner kan tillgängliggöra kampanjkoder, rabatter eller andra kampanjerbjudanden som ger dig kostnadsfri eller rabatterad tillgång till Tjänsten (“Kampanjerbjudanden”).
6.2 Kampanjerbjudanden kan ta olika form och tillgängliggöras på fristående basis eller som en del av ett paket tillsammans med andra produkter eller tjänster som säljs av DEL (eller andra företag inom samma koncern som DEL) eller tillsammans med en av våra samarbetspartners produkter eller tjänster.
6.3 Du får endast använda och lösa in kampanjerbjudanden i enlighet med de särskilda villkor som de omfattas av. Kontrollera de relevanta villkoren för kampanjerbjudandet för fullständig information, inklusive:
(a) vem som kan utnyttja erbjudandet; och
(b) huruvida det finns några begränsningar för att kombinera ett kampanjerbjudande med en kostnadsfri period.
6.4 När ett kampanjerbjudande tillhandahålls av en tredjepartspartner eller av ett annat företag inom samma koncern som DEL kan denna tredje part också ha ytterligare tillämpliga villkor. DEL ansvarar inte för produkter och tjänster som tillhandahålls av sådana tredjepartspartner.
7. Betalning
7.1 Om du är skyldig att betala för ett Eurosport-paket, kommer du att debiteras genom den betalningsmetod som du valde när du började abonnera.
7.2 Om ditt Eurosport-paket förnyas automatiskt kommer du att debiteras automatiskt på den första dagen för varje ny abonnemangsperiod för ditt Eurosport-paket och till samma pris (såvida vi inte har meddelat dig om en prisändring i enlighet med avsnitt 8, eller om avsnitt 7.4 är tillämpligt). Den första debiteringen sker normalt den dag ditt abonnemang påbörjas eller, om du har en kostnadsfri period, dagen efter att din kostnadsfria period löper ut.
7.3 Om du utnyttjar ett kampanjerbjudande som ger åtkomst till ett Eurosport-paket utan kostnad under en specifik period och som sedan ändras till ett betalabonnemang, kommer din första debitering att ske direkt efter kampanjperiodens slut.
7.4 Om du uppfyller kraven för ett kampanjerbjudande som innefattar en rabatt, minskas fakturabeloppet och betalningen i enlighet med det för kampanjperioden. När kampanjperioden löpt ut börjar abonnemangets ordinarie pris att gälla.
7.5 För att se dina betalningsuppgifter, inaktivera automatisk förnyelse, eller ändra eller uppdatera din betalningsmetod, gå till ditt konto (såvida du inte betalar via en tredje part eller en annan tjänst, till exempel via Apple, Google eller någon av våra samarbetspartner, för vilket vi hänvisar till avsnitt 12 (tredjepartsplattformar och -tjänster) nedan).
7.6 Om en betalning misslyckas på grund av att ditt betalningsmedel har slutat gälla, att du har otillräckliga medel, eller av något annat skäl, och du inte ändrar din betalningsmetod eller avslutar ditt Eurosport-paket, kan vi komma att meddela dig om att avbryta din åtkomst till ditt Eurosport-paket och/eller ditt konto tills vi (eller den relevanta tredje parten) har erhållit en giltig betalningsmetod. Du kommer att meddelas om ett sådant misslyckande och ges möjlighet att uppdatera din betalningsmetod. När du uppdaterar din betalningsmetod i ditt konto, godkänner du att vi debiterar det uppdaterade betalningsmedlet för ditt Eurosport-paket och att du förblir ansvarig för eventuella ej debiterade belopp. Detta kan resultera i en ändring av dina betalningsdatum eller din abonnemangsperiod.
7.7 Vi förbehåller oss rätten att meddela dig om att ändra det datum vi debiterar dig på om ditt betalningsmedel inte har godkänts eller automatiskt om förnyelsedatumet för ditt abonnemang inte finns i en given månad; till exempel om du vanligtvis debiteras den 30:e varje månad blir du i februari debiterad den 28:e.
7.8 Vi använder oss av andra företag (inklusive andra företag inom samma koncern som DEL), ombud eller leverantörer för att behandla kreditkortstransaktioner och andra betalningsmetoder.
7.9 Om du abonnerar på ett Eurosport-paket som börjar med en kostnadsfri period eller om du använder ett kampanjerbjudande som ger dig åtkomst till ett kostnadsfritt Eurosport-paket men som även kräver att du förser betalningsinformation, kan en nominell avgift komma att dras tillfälligt när din kostnadsfria period eller ditt kampanjerbjudande påbörjas.
8. Prisändringar
8.1 Vi kan komma att ändra priset för ditt Eurosport-paket från tid till annan. Prisändringar gäller för dig tidigast 30 dagar efter att vi meddelat dig om dem och efter förnyelsedatumet för ditt aktuella Eurosport-paket. Vi informerar dig om vilket datum prisändringen kommer att träda i kraft. Om du har köpt ett Eurosport-paket genom någon av våra tredjepartspartner (inklusive Apple eller Google), kommer prisändringen att omfattas av den tredje partens villkor.
8.2 Om vi meddelar dig om en prisändring, och du inte vill fortsätta med ditt Eurosport-paket för det nya abonnemangspriset, kan du säga upp ditt Eurosport-paket innan nästa abonnemangsperiod påbörjas genom att följa stegen för uppsägning i ditt konto (enligt beskrivningen i avsnitt 11). Din fortsatta användning av ditt Eurosport-paket och/eller betalning för den nya abonnemangsperioden till det nya abonnemangspriset tolkar vi som ditt samtycke till prisändringen.
9. Innehållsändringar
9.1 Som vi nämnde i vår beskrivning av Tjänsten ovan, kommer Innehållet att ändras regelbundet – detta innebär att spännande sporter, evenemang, artiklar, program, kanaler osv. kan bli tillgängliga medan andra sporter, evenemang, artiklar, program, kanaler osv. kan försvinna.
9.2 Tillgängligheten för Innehållet kan ändras av olika anledningar, såsom att tredje parter som är rättighetsinnehavare drar in eller begränsar våra rättigheter att använda Innehållet i Tjänsten, eller av rättsliga och regulatoriska anledningar.
9.3 Vi tillhandahåller Tjänsten löpande och kan inte förutse vad som kan komma att ändras i framtiden. Detta betyder att vi kan komma att göra ändringar av Innehållet på andra sätt än de som anges i dessa Användarvillkor.
9.4 Vi försöker undvika att göra ändringar som väsentligt påverkar Innehållet negativt (se punkten 10.2(b) nedan), men om vi gör sådana ändringar, kommer vi att meddela dig i enlighet med punkt 10.2(b) nedan.
9.5 Notera att vi kanske inte kan meddela dig i förväg om varje ändring av innehållet. Du bör kontrollera webbplatserna och apparna här för mer information om tillgången till Innehållet.
10. Ändringar av Tjänsten
10.1 Fri tillgång:
(a) Vi kan när som helst ändra Tjänsten eller upphäva dess kostnadsfria delar utan att meddela dig i förväg.
(b) Detta omfattar alla delar av Tjänsten som du kan få tillgång till som oregistrerad gäst och som Eurosport-kontoinnehavare, utan att du behöver köpa ett Eurosport-paket. Sådana ändringar kan (till exempel) göras när vi behöver ta bort vissa funktioner eller funktionaliteter och/eller förhindra vissa enheter eller plattformar från att komma åt Tjänstens kostnadsfria delar. Vi kan också komma att förbättra eller uppdatera tjänstens kostnadsfria delar från tid till annan.
10.2 Betaltjänst:
(a) Det kan också uppstå tillfällen då vi måste göra ändringar av de delar av Tjänsten som du endast har åtkomst till med ett Eurosport-paket (“Betaltjänsten”). Vi kommer endast att göra ändringar av Betaltjänsten om vi har ett giltigt skäl till detta, till exempel:
(i) när vi ändrar Tjänstens design eller layout,
(ii) för att förbättra och utöka funktioner och funktionaliteter som är en del av Betaltjänsten, eller
(iii) för att efterleva ändringar av tillämpliga lagar, eller för att hantera en potentiell säkerhetsrisk.
(b) Om vi behöver göra en ändring av:
(i) en betaltjänst som inverkar negativt på dig, eller
(ii) en väsentligt negativ ändring av Innehållet, till exempel om vi skulle ta bort populära kanaler eller omfattande Innehållskategorier,
meddelar vi dig 30 dagar i förväg och ger dig rätt att säga upp ditt Eurosport-paket. Om du inte säger upp ditt Eurosport-paket efter att vi har meddelat dig om ändringarna, och innan dessa ändringar träder i kraft, tolkar vi det som att du godkänner ändringarna.
(A) Vi kommer försöka att se till att ändringar som inverkar negativt på dig inte träder i kraft under din aktuella abonnemangsperiod. Detta betyder att vi kommer att meddela dig i förväg och du kommer att ha möjlighet att säga upp ditt Eurosport-paket innan ändringen träder i kraft (när nästa abonnemangsperiod påbörjas) genom att följa stegen i avsnitt 11 (uppsägning).
(B) Om en sådan ändring införs under din aktuella abonnemangsperiod, kommer du fortfarande att kunna säga upp ditt Eurosport-paket innan ändringen träder i kraft. I dessa situationer kommer vi att återbetala det belopp du har betalat för Betaltjänsten motsvarande den abonnemangsperiod som återstår.
10.3 Detta avsnitt 10 gäller inte för oväsentliga ändringar av delar av Tjänsten som inte hindrar din användning av Tjänsten, inklusive (utan begränsning) blott designändringar och Innehållsändringar som regleras i avsnitt 9.
11. Uppsägning
11.1 Du kan när som helst säga upp ditt Eurosport-paket (eller din kostnadsfria period) och, såvida vi inte ger dig annan information i Eurosport-paketens informationsdel för ditt område (som beskrivs i avsnitt 11.2), kommer uppsägningen att träda i kraft i slutet av den aktuella abonnemangsperioden (eller kostnadsfria perioden). Detta innebär att du, om du är en bit in på en abonnemangsperiod (eller kostnadsfria period), kan fortsätta att använda ditt Eurosport-paket till slutet av din aktuella abonnemangsperiod (eller kostnadsfria period), såvida vi inte uppger något annat.
11.2 I vissa områden har vissa Eurosport-paket en minimiperiod som löper ut före den aktuella abonnemangsperiodens slut. Detta kan gälla för den första abonnemangsperioden eller en förnyelseperiod. Detta betyder att du kanske har möjligheten att säga upp ditt Eurosport-paket och att uppsägningen träder i kraft i slutet av minimiperioden, eller omgående (om minimiperioden har löpt ut). Läs Eurosport-paketens informationsdel för ditt område på för mer information om minimiperioden och möjligheterna till uppsägning som gäller för ditt Eurosport-paket.
11.3 Gå till ditt konto för att hantera eller säga upp ditt Eurosport-paket.
11.4 Om du registrerat dig för ett Eurosport-paket via en tredje part (till exempel via en app-butik eller någon av våra samarbetspartners) och vill säga upp ditt abonnemang, måste du göra det via den tredje parten. Du kan till exempel behöva gå till dina enhetsinställningar eller besöka ditt App Store-konto och inaktivera automatisk förnyelse för Eurosport.
11.5 När du köper ett Eurosport-paket från oss godkänner du att: (a) vi ger dig åtkomst till ditt Eurosport-paket (och det innehåll som är tillgängligt via detta Eurosport-paket) omgående, och (b) när vi får ditt medgivande vid registreringen, avstå från eventuell lagstadgad rätt att: (i) ångra dig angående ditt Eurosport-paket, och (ii) erhålla återbetalning inom den tillämpliga ångerfristen.
11.6 Om du bor i Norge kan du hitta mer information om din rätt att ändra dig under all tillämplig betänketid i Eurosport-paketens informationsdel.
12. Tredjepartsplattformar och -tjänster
12.1 Om du får tillgång till Tjänsten eller köper ett Eurosport-paket genom en tredje part (till exempel via en app-butik eller ett tjänstepaket som tillhandahållits av en av våra tredjepartspartner) eller en annan produkt eller tjänst som sålts av den tredje parten eller DEL:
(a) kommer du att omfattas av den tredje partens villkor eller den andra produktens eller tjänstens villkor (inklusive alla tillämpliga regler för användning),
(b) alla betalningar för ett Eurosport-paket kommer att tilldelas den tredje parten eller den andra produkten eller tjänsten,
(c) viktig information om:
(i) försäljningsvillkor,
(ii) avgifter,
(iii) skatter,
(iv) betalningsmetoder,
(v) din rätt att (i förekommande fall) avbryta en transaktion och när du kan utöva en sådan rätt, och
(vi) de tekniska stegen för att slutföra en transaktion,
kommer att specificeras i tredje partens villkor eller i villkoren för den andra produkten eller tjänsten, och
(d) du måste uppfylla sådan tredje parts villkor och även dessa Användarvillkor. Om det uppstår en diskrepans mellan dessa Användarvillkor och tredje partens villkor, gäller tredje partsensvillkor i första hand.
12.2 Om du betalar för ett Eurosport-paket via en tredje part (t.ex. en app-butik eller via en av våra partner) eller en annan produkt eller tjänst som säljs av den tredje parten eller DEL, och du vill ändra betalningsmetod, måste du göra det via den tredje parten eller den andra produkten eller tjänsten. Om du stöter på problem med fakturering eller betalningar i dessa situationer ska du kontakta den tredje parten direkt för att diskutera eventuella återbetalningar eller krediteringar för ditt Eurosport-paket.
13. Enhetsbegränsningar, enheter som stöds och uppdateringar
13.1 Det kan vara så att du bara kan titta på innehåll med ditt Eurosport-paket på ett visst antal enheter samtidigt. Du finner information om dessa begränsningar hos vårt hjälpcenter.
13.2 Åtkomsten till Tjänsten och dess funktioner, Eurosport-paket och Innehåll beror på kvaliteten på din internetanslutning och enhetens kapacitet. Som beskrivs på urvalssidan för Eurosport-paket och i vårt hjälpcenter kan det vara så att vissa funktioner i Tjänsten inte är tillgängliga på alla enheter eller på alla operativsystem. Gå till hjälpcentret för en fullständig lista över enheter som stöds och krav på operativsystem.
13.3 För bästa möjliga upplevelse och för att säkerställa att Tjänsten fungerar korrekt, rekommenderar vi att du accepterar alla uppdateringar av Tjänsten när de blir tillgängliga. Du kan då också behöva uppdatera operativsystemet på din enhet. Om och när nya operativsystem och enheter släpps kan vi över tid sluta stödja äldre versioner. Det är en god idé att regelbundet besöka hjälpcentret för en fullständig lista över aktuella enheter som stöds och krav på operativsystem.
13.4 Din användning av alla uppdateringar, ändringar eller ersättningsversioner av Tjänsten regleras av dessa Användarvillkor och alla ytterligare villkor du godkänner när du installerar en sådan uppdatering, ändring eller ersättningsversion.
14. Din dataanvändning
Du är ansvarig för kostnaden för all internetåtkomst, mobildata eller andra kostnader du ådrar dig när du använder Tjänsten och ditt Eurosport-paket. Kom ihåg att strömning och nedladdning av ljud- och videoinnehåll, såsom videor och spel, kan leda till att mycket data används.
15. Immateriella rättigheter
15.1 Innehåll på Tjänsten ägs antingen av oss eller licensieras till oss och omfattas av vår upphovsrätt, varumärkesrätt och andra immateriella rättigheter. Du har därför inga immateriella rättigheter i, eller till, någon del av Tjänsten, utom rätten att använda den i enlighet med dessa Användarvillkor.
15.2 Du får inte ta bort, ändra eller på något annat sätt manipulera något upphovsrättsmeddelande eller andra skyddande beteckningar som ingår i Tjänsten eller något Innehåll.
15.3 All kopiering, åtkomst, överföring, offentligt framförande eller kommunikation till allmänheten eller annan användning av någon del av Tjänsten (inklusive Innehåll) utöver vad som är uttryckligen godkänt i dessa Användarvillkor utgör ett brott mot våra (eller ägarens) immateriella rättigheter och en överträdelse av dessa Användarvillkor.
15.4 Vid sådant intrång kan vi, eller ett av våra närstående bolag säga upp avtalet med omedelbar verkan och blockera din åtkomst till Tjänsten och avsluta alla Eurosport-konton du har samt utnyttja de rättigheter eller rättsmedel som finns tillgängliga för oss.
16. Ditt Innehåll
16.1 Om du har ett Eurosport-konto kan du komma att kunna interagera med Innehåll i Tjänsten, inklusive gilla och dela innehåll.
16.2 Du godkänner att:
(a) inte dela, bidra med eller ladda upp något Innehåll som är ärekränkande, stötande, olagligt, på annat sätt anstötligt, kränker någon annans rättigheter eller bryter mot dessa Användarvillkor, och
(b) Innehåll som du inkommer med till Tjänsten inte kommer att innehålla tredje parts upphovsrättsmaterial, eller material som är föremål för andra tredje parters äganderättigheter (inklusive integritets- eller publicitetsrättigheter), såvida du inte har en formell licens eller medgivande från den rättmätiga ägaren eller på annat sätt har rätt att dela det aktuella materialet.
16.3 Vi förbehåller oss rätten (men har ingen skyldighet) att bestämma huruvida ditt Innehåll uppfyller kraven i dessa Användarvillkor, och kan ta bort, ändra eller radera sådant Innehåll, avsluta eller avbryta din åtkomst till att ladda upp Innehåll och/eller avsluta eller stänga av ditt Eurosport-konto utan föregående meddelande när vi görs medvetna om överträdelse av dessa Användarvillkor.
17. Din användning av Tjänsten
17.1 Du bekräftar att:
(a) du alltid kommer att efterleva dessa Användarvillkor, och
(b) du inte kommer att använda Tjänsten för något olagligt syfte eller på ett sätt som gör intrång i någon annans rättigheter, inklusive immateriella rättigheter.
17.2 Du får endast använda och titta på Tjänsten för din personliga och icke-kommersiella användning. Medan du använder Tjänsten medger vi dig en begränsad, icke-exklusiv och icke-överlåtningsbar licens att komma åt Innehållet och strömma, ladda ner och temporärt lagra och visa Innehållet. Innehållet du har åtkomst till på Tjänsten kommer att variera beroende på om du har ett Eurosport-konto eller inte, och beroende på din typ av Eurosport-paket. Förutom den begränsade licens som upplåts till dig i dessa Användarvillkor ska ingen rättighet, äganderätt eller ägarintresse i Tjänsten anses vara överfört till dig.
17.3 Du får inte, och får inte tillåta tredje part att:
(a) överföra, sända, visa, utföra, publicera, licensiera, saluföra, göra och/eller distribuera kopior av någon del av Tjänsten till förmån för tredje part eller ställa ut någon av Tjänsterna på någon offentlig plats,
(b) rama in någon del av Innehållet eller Tjänsten, eller integrera någon del av Tjänsten på en annan webbplats, applikation, webbtjänst eller audiovisuell tjänst, oavsett om den ägs av oss eller våra partner,
(c) öppna eller visa någon del av Tjänsten och/eller köpa ditt Eurosport-paket via ett virtuellt proxy-nätverk,
(d) använda ditt användarnamn och lösenord för att få åtkomst till ditt Eurosport-konto eller Eurosport-paket utan tillstånd,
(e) försöka ändra, modifiera, bakåtkompilera, demontera, dekompilera, överföra, utbyta eller översätta Tjänsten, såvida du inte har en laglig rätt att göra det,
(f) ta bort, inaktivera, undergräva eller förhindra något av innehållsskyddet i Tjänsten eller Innehållet,
(g) samla in personuppgifter från någon användare av Tjänsten (inklusive kontonamn) eller använda en robot, bott, s.k. scraper, webbplatssöknings-/hämtningsapplikation, proxy eller annan manuell eller automatisk enhet, metod, system eller process för att komma åt, hämta, indexera, ”datautvinna” eller på något sätt reproducera eller kringgå navigationsstrukturen eller presentationen av Tjänsten, ditt Eurosport-paket eller Innehållet.
17.4 Du godkänner att inte registrera dig flera gånger för en kostnadsfri åtkomstperiod eller att använda samma typ av kampanjerbjudande flera gånger. Alla sådana åtgärder ska utgöra en överträdelse av dessa Användarvillkor och kan leda till att ditt Eurosport-konto och/eller Eurosport-paket avslutas.
18. Användning av Tjänsten i annat land än där du är bosatt:
18.1 Om du är bosatt inom EU har du kostnadsfri åtkomst till det Innehåll som vanligtvis är tillgängligt via ditt särskilda Eurosport-paket när du besöker ett annat EU-land. Det innebär att du har åtkomst till samma tjänst utomlands som du har hemma. Du har åtkomst till samma Innehåll via ditt Eurosport-paket som du har när du är hemma, och på samma språk. Den här åtkomsten är bara tillgänglig om du befinner dig utomlands i ett annat EU-land tillfälligt och vi kan verifiera att du är invånare inom EU.
18.2 Se hjälpcentret för mer information om åtkomst till Tjänsten utanför ditt hemland.
19. Avsluta din rätt att använda Tjänsten
19.1 Vi kan när som helst avsluta vårt avtal med dig (och följaktligen avsluta din rätt att använda Tjänsten). Om vi avslutar vårt avtal med dig efter att du har köpt ett Eurosport-paket, kommer vi att meddela dig om detta i förväg i den mån det är rimligen möjligt och se till att du antingen: (i) har åtkomst till de delarna av Tjänsten du betalat för som ditt Eurosport-paket avser under återstoden av din abonnemangsperiod, eller (ii) att du återbetalas för återstående del av din abonnemangsperiod efter det datum vårt avtal upphör. Du kan när som helst avsluta ditt avtal med oss för ditt Eurosport-paket i enlighet med avsnitt 11.
19.2 Vi kan under alla omständigheter omedelbart avsluta eller upphäva din rätt att använda hela eller delar av Tjänsten eller ditt Eurosport-paket om du har gjort dig skyldig till en allvarlig överträdelse av dessa Användarvillkor eller om du använder någon del av Tjänsten på ett bedrägligt och/eller olagligt sätt eller på något annat sätt än för det avsedda syftet. Vi meddelar dig om vi bestämmer att avsluta eller upphäva din rätt att använda Tjänsten. Om det du har gjort kan avhjälpas kan vi ge dig en rimlig chans att göra det.
19.3 Om vi avslutar din rätt att använda Tjänsten, ditt Eurosport-konto eller ditt Eurosport-paket måste du avsluta alla aktiviteter som grundas på dessa Användarvillkor, inklusive din användning av Tjänsten.
20. Våra skyldigheter gentemot dig
20.1 Du har vissa lagstadgade rättigheter i enlighet med ditt lands lag. Ingenting i dessa Användarvillkor är avsett att påverka dessa lagliga rättigheter och vi friskriver oss inte från ansvar när vi inte får göra det enligt ditt lands lag. Kontakta din lokala konsumentorganisation för mer information om dina lagstadgade rättigheter.
20.2 Vi godtar ansvar för dödsfall eller personskada som orsakas på grund av vår, eller våra anställdas eller ombuds, oaktsamhet. Vi ansvarar också för bedrägliga missvisande framställningar, uppsåtliga eller avsiktliga oegentligheter eller grov vårdslöshet av oss eller våra anställda eller ombud.
20.3 Om vi begår överträdelse dessa Användarvillkor ansvarar vi endast för förutsebara skador. Skador kan förutses när de är uppenbara, eller då både du och DEL visste att de skulle kunna inträffa när du godkände dessa Användarvillkor.
20.4 Vi är inte ansvariga för:
(a) din användning av Tjänsten eller Innehåll som vi inte godkänt enligt dessa Användarvillkor
(b) eventuella funktionsfel eller avbrott i Tjänsten eller Innehållet på grund av oförutsebara omständigheter bortom vår kontroll som hindrar oss från att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig, och som kan betraktas som en ”force majeure-händelse” enligt lokal lagstiftning (i tillämpliga fall). Detta kan bero på saker som blixtnedslag, översvämning, extrema väderförhållanden, brand, explosion, terroristaktiviteter, epidemi, upplopp, krig, en regerings eller annan offentlig myndighets handlande, eller strejker eller andra industriella åtgärder, då sådana händelser är oförutsebara och är bortom vår kontroll,
(c) eventuell brist på funktionalitet eller underlåtenhet att tillhandahålla någon del av Tjänsten eller Innehållet, eller någon förlust av innehåll eller data som beror på:
(i) din utrustning, dina enheter, ditt operativsystem eller din internetanslutning (inklusive skadlig programvara, virus eller buggar som kommer från tredje part eller på någon av dina enheter),
(ii) din underlåtenhet att ladda ned en uppdatering eller den senaste publicerade versionen av Tjänsten, eller att uppfylla kompatibilitetskraven, eller
(iii) konsekvenserna av att du byter utrustning, enhet, operativsystem eller internetanslutning,
(d) inkompatibilitet mellan någon del av Tjänsten eller Innehållet och någon annan mjuk- eller hårdvara (inklusive dina enheter), vilket förklaras i vårt hjälpcenter, och
(e) åtgärder från tredje part som inte är inom vår rimliga kontroll, vilket kan innefatta enhetstillverkare eller leverantörer av ett enhetsoperativsystem.
20.5 Bortsett från ansvar som uppstår under omständigheterna som beskrivs i avsnitten 20.1 och 20.2 (vilket är obegränsat), så långt lokal lagstiftning medger, kommer vårt sammanlagda ansvar gentemot dig för alla skador som uppstår genom din användning av Tjänsten att begränsas till det sammanlagda belopp du har betalat för ditt Eurosport-paket.
20.6 Vi kan inte garantera att Tjänsten eller Innehållet är helt fri från buggar eller fel eller att din åtkomst kommer att vara avbrottsfri (Tjänsten eller Innehållet kan till exempel vara ur drift vid underhåll eller uppdateringar eller ström- eller serveravbrott eller andra orsaker bortom vår kontroll). När vi känner till tekniska problem kommer vi dock alltid att försöka åtgärda dem.
21. Annonsering och tredjepartswebbplatser
21.1 Tjänsten och Innehållet kan innehålla annonser. Vi är i den utsträckning som lag medger inte ansvariga gentemot dig avseende din tilltro till fullständigheten, noggrannheten eller förekomsten av annonser på Tjänsten och Innehållet, i de fall sådan reklam inte står inom vår kontroll.
21.2 Tjänsten kan innefatta hyperlänkar till andra webbplatser som inte ägs eller kontrolleras av oss.
(a) Vi har ingen kontroll över, och tar inget ansvar för, tillgängligheten, innehållet, integritetspolicys eller praxis för tredjepartswebbplatser.
(b) Du är införstådd med och godkänner att vi inte kan hållas ansvariga för någon förlust eller skada som kan uppstå för dig till följd av tillgängligheten av dessa externa tredjepartswebbplatser eller -resurser, eller som en följd av din tilltro till fullständigheten, noggrannheten eller förekomsten av annonser, produkter eller annat material på, eller som finns tillgängliga via, sådana webbplatser eller resurser.
21.3 Vi uppmuntrar dig att vara medveten när du lämnar Tjänsten och att läsa villkoren och integritetspolicyn för andra webbplatser du besöker.
22. Rapportera innehåll
Om du ser något Innehåll på Tjänsten som du vill flagga eller rapportera till oss, till exempel om du anser att det gör intrång i en annan persons immateriella rättigheter, ska du följa instruktionerna i vårt hjälpcenter.
23. Ändringar av dessa Användarvillkor
23.1 Vi har rätt att när som helst ändra dessa Användarvillkor av följande skäl:
(a) att förbättra Användarvillkoren, göra våra Användarvillkor tydligare eller lättare att förstå eller för att se till att alla våra kunder har samma Användarvillkor,
(b) att efterleva lag, förordningar eller myndigheters föreskrifter, som till exempel obligatoriska lagar som omfattar oss och vårt avtal med dig, eller i fall där vi är föremål för ett domstolsbeslut eller en dom,
(c) att ge dig ytterligare information om Tjänsten,
(d) när vi gör ändringar i Tjänsten för att förbättra den, inklusive när vi utökar Tjänstens omfattning genom att lägga till ytterligare funktioner, funktionalitet eller Innehåll,
(e) när vi uppdaterar detaljerna eller strukturen för ditt Eurosport-paket, eller någon av de andra Eurosport-paketen eller produkterna vi erbjuder på Tjänsten,
(f) vi har för avsikt att ändra sättet vi strukturerar vår Tjänst på, eller vi omorganiserar sättet vi strukturerar eller bedriver vår verksamhet på, eller
(g) av säkerhetsskäl, inklusive om vi inför ytterligare säkerhetskontroller eller programvara för att skydda vårt Innehåll eller Tjänsten.
Därutöver tillhandahåller vi Tjänsten på löpande och kan inte förutse vad som kommer att hända i framtiden. Detta innebär att vi kan göra ändringar av eller tillägg till dessa Användarvillkor av andra skäl än de som anges ovan.
23.2 Om vi ändrar dessa Användarvillkor meddelar vi dig. Vi strävar efter att meddela dig innan vi gör några ändringar, om inte ändringarna behöver implementeras snabbt av säkerhets-, legala- eller regulatoriska skäl. I sådana fall meddelar vi dig om ändringarna så snart vi kan.
23.3 Om någon ändring av dessa Användarvillkor kommer att vara till nackdel för dig kommer vi att ge dig minst 30 dagars varsel om ändringarna och du kan då välja att avbryta ditt Eurosport-paket innan ändringarna träder i kraft. Om du inte säger upp ditt Eurosport-paket efter att vi har meddelat dig om ändringarna och innan dessa ändringar träder i kraft, tolkar vi det som att du godkänner ändringarna.
(a) Vi kommer försöka att se till att alla ändringar som inverkar negativt på dig inte träder i kraft under din aktuella abonnemangsperiod. Detta betyder att vi kommer att meddela dig i förväg och du kommer att ha möjligheten att säga upp ditt Eurosport-paket innan ändringen träder i kraft (när nästa abonnemangsperiod påbörjas) genom att följa stegen i avsnitt 11 (uppsägning).
(b) Om en för dig negativ ändring införs under din aktuella abonnemangsperiod, kommer du fortfarande att kunna säga upp ditt Eurosport-paket innan ändringen träder i kraft. I dessa situationer kommer vi att återbetala det belopp du har betalat för Betaltjänsten motsvarande den abonnemangsperiod som återstår.
23.4 Den mest uppdaterade versionen av Användarvillkoren kommer alltid att finnas tillgänglig på webbplatsen och apparna från och med det datum de börjar gälla.
24. Servicemeddelanden
24.1 Om du har registrerat ett Eurosport-konto, skickar vi dig information om din användning av Tjänsten, ditt Eurosport-konto och/eller vilket Eurosport-paket du har köpt (t.ex. ändringar av lösenord, betalningsinformation, fakturor eller betalningsmetoder, bekräftelsemeddelanden, innehåll och funktionsuppdateringar och andra service- eller transaktionsmeddelanden) via servicemeddelande eller sms, eller e-post till kontaktinformationen som angavs vid registreringen.
24.2 Om du registrerade dig via en tredje part, till exempel via en av våra partner eller om du använder dina kontouppgifter på en plattform, kan vi erhålla din e-postadress från den tredje parten eller plattformen så att vi kan hålla dig uppdaterad med servicerelaterade meddelanden.
25. Överlåtelse av rättigheter
Avtalet mellan oss och dig är personligt för dig och inte till förmån för någon tredje part. Med ditt samtycke kan vi överlåta våra rättigheter och skyldigheter i dessa Användarvillkor till alla företag, bolag eller personer förutsatt att ditt Eurosport-paket inte kommer att påverkas negativt på grund av en sådan överlåtelse. Såvida inte våra rättigheter enligt dessa Användarvillkor överförs till en tredje part i samband med en fusion, ett förvärv av annan verksamhetsöverlåtelse, har du rätt att avbryta ditt Eurosport-paket före överlåtelsen. Du får inte överlåta dina rättigheter eller skyldigheter som är fastställda i dessa Användarvillkor till någon annan part.
26. Bestämmelsers ogiltighet
Om något stycke eller avsnitt i dessa Användarvillkor förklaras vara olaglig, ogiltig eller icke-verkställbar av en domstol eller myndighet, ska det stycket eller avsnittet anses vara borttaget. Giltigheten och verkställbarheten för de återstående delarna av dessa Användarvillkor ska fortsätta gälla och påverkas inte.
27. Avstående från rättigheter
I den utsträckning vi försummar, eller beslutar att inte utöva vår rättighet att framställa ett anspråk mot dig som vi är berättigade till, utgör det inte ett avstående från den rättigheten om inte annat har skriftligen kommunicerats till dig.
28. Tillämplig lag
28.1 Dessa Användarvillkor ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i de länder som anges i tabellen nedan. Dessa Användarvillkor begränsar däremot inte konsumentskydd som du kan vara berättigad till enligt tvingande lag i det land där du är invånare.
HemvistTillämplig lagstiftning
FinlandFinsk lag
PolenPolsk lag
SpanienSpansk lag
Resten av världenEngelsk och walesisk lag
28.2 Om du bor i England eller Wales kommer du bara att kunna framställa anspråk, relaterat till eller som härrör från dessa Användarvillkor, i domstolarna i England och Wales. Om du inte bor i England eller Wales kan du väcka talan vid domstolarna i ditt hemvistforum.
29. Klagomål
29.1 Om du har klagomål bör du först prata med oss genom att kontakta oss på uppgifterna nedan.
29.2 Om du är bosatt i en medlemsstat inom Europeiska unionen, eller i Norge, Island eller Lichtenstein, ber vi dig observera att du, innan Storbritannien lämnar Europeiska unionen (”Brexit”) och i enlighet med en eventuell övergångsperiod före Brexit, kan lämna in klagomål till Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning på nätet (”ODR”) på https://ec.europa.eu/consumers/odr. Med undantag för vad som anges nedan använder vi för närvarande inte alternativ tvistlösning, inklusive via ODR-plattformen, som ett medel för att lösa kundklagomål.
(a) Om du bor i Finland har du rätt att få en tvist prövad av Konsumenttvistenämnden (i enlighet med den finska konsumentskyddslagen). Konsumenttvistenämndens adress är Hämeentie 3, Box 306, FI-00531 Helsingfors och webbplatsen är www.kuluttajariita.fi.
(b) Om du bor i Sverige kan eventuella tvister som uppstår till följd av eller i samband med dessa Användarvillkor, och som vi inte kan lösa ömsesidigt, lösas av Allmänna reklamationsnämnden (”ARN”), Box 174, 101 23 Stockholm (www.arn.se). ARN är en offentlig myndighet som löser tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Som konsument kan du få en sådan tvist löst av ARN utan kostnad. Vi kommer att rätta oss efter ARN:s beslut.
30. Kontakta oss
Du kan kontakta oss på customerservice@eurosportplayer.com eller på uppgifterna som anges i vårt hjälpcenter.
Senast uppdaterad april 2020