Eurosport Player tillhandahålls av Dplay Entertainment Limited, ett aktiebolag registrerat i England och Wales.

Registrerat kontor: Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YB Storbritannien.

Företagets registreringsnummer: 09615785.

Momsnummer: GB 115 1599 24.

Du kan nå oss genom att skriva till oss på customerservice@eurosportplayer.com.

Hur vi regleras

Conseil Supérieur de l’Audiovisuel ("CSA") utövar tillsyn över det redaktionella materialet i våra on-demand-programtjänster. Du kan hitta ytterligare information om CSA på https://www.csa.fr/.

Webbhotell för våra tjänster

Webbhotellet för tjänsten drivs av Dplay Entertainment Limited. Se ovan under ”Vilka vi är” för ytterligare information.

Online tvistlösning

Om du är en konsument boende inom Europeiska unionen ("EU"), och vi inte kan komma överens om eventuella rättsliga anspråk via vårt hjälpcenter, så kan du använda dig av EU:s plattform för tvistlösning online ("ODR") via http://ec.europa.eu/odr.

ODR är en webbaserad plattform utformad för att hjälpa konsumenter som har köpt varor eller tjänster på nätet. Den erbjuder tillgång till oberoende alternativa tvistlösningstjänster som vanligtvis är gratis för dig att använda.

Du kan skicka in ett klagomål genom att fylla i ett elektroniskt klagomålsformulär som finns på http://ec.europa.eu/odr. Vår e-postadress som du kan ha med som en del av ditt klagomål är customerservice@eurosportplayer.com.

Dplay Entertainment Limited har rätt att bestämma huruvida det kommer att samtycka till att ett klagomål ska lösas via ODR.