Du hittar information om hur du väljer ett annat Eurosport-paket som börjar gälla när ditt nuvarande Eurosport-paket löper ut nedan under punkt 2.
Om du köper ett Eurosport-paket direkt från oss accepterar du att: (a) vi ger dig åtkomst till ditt Eurosport-paket (och det Eurosport-innehåll som är tillgängligt via detta Eurosport-paket) omgående, och (b) när vi får ditt medgivande vid registreringen, avstå från eventuell lagstadgad rätt att: (i) ändra dig angående ditt Eurosport-paket och (ii) erhålla återbetalning inom den tillämpliga tidsfristen.
Observera att om du har åtkomst till eller köper ett Eurosport-paket via en tredje part (t.ex. via ett app store eller en av våra andra samarbetspartner) kommer din betalning att göras till den tredje parten och du kommer att omfattas av den tredje partens villkor. Viktig information om fakturering och förnyelse anges i den tredje partens villkor.Mer information om detta hittar du i våra Användarvillkor.
1 VÅRA EUROSPORT PAKET
1.1 MÅNADSPAKETET
Vad är månadspaketet?
Månadspaketet ger dig åtkomst till Eurosport-innehåll i realtid och på begäran under en period om minst en månad.
Förnyas det automatiskt?
Ja, det kommer att förnyas automatiskt varje månad om du inte säger upp ditt abonnemang innan slutet på en kostnadsfri period eller innan nästa månads åtkomst börjar.
När dras betalningen?
Ditt betalningsmedel debiteras den dag du registrerar dig för månadspaketet (och därefter runt samma datum varje förnyad månad efter det) såvida inte något annat anges (till exempel när en kostnadsfri period tillämpas, se nedan).
Om du har registrerat dig för månadspaketet med en kostnadsfriperiod:
  • ber vi om din betalningsinformation den dag du registrerar dig, men vi debiterar dig inte förrän i slutet av den kostnadsfria perioden,
  • omvandlas ditt månadspaket automatiskt till ett betalabonnemang i slutet av den kostnadsfriaperioden, och
  • debiteras ditt valda betalningsmedel den dag när den automatiska omvandlingen sker (och därefter på eller runt samma dag varje månad efter det).
Hur länge har jag åtkomst?
Månadspaketet ger dig åtkomst under en minimiperiod om en månad. Minimiperioden börjar varje månad och det datum vi debiterar beloppet för den månadens åtkomst.
Ditt månadspaket löper vidare om det inte sägs upp i enlighet med våra Användarvillkor som beskrivs vidare nedan.
Hur säger jag upp abonnemanget?
Om du har registrerat dig för månadspaketet med en kostnadsfri period kan du säga upp abonnemanget när som helst innan den kostnadsfria perioden löper ut genom att logga in på Ditt konto och följa instruktionerna för att avbryta automatisk förnyelse. Du kommer att ha fortsatt åtkomst till i slutet av den kostnadsfria perioden och ingen betalning kommer att dras.
Om du har registrerat dig för månadspaketet med en kostnadsfri period och detta automatiskt omvandlats till ett betalabonnemang, eller om du registrerat dig för månadspaketet utan kostnadsfri period, kan du säga upp ditt abonnemang innan nästa månads åtkomst börjar genom att logga in på Ditt konto och följa instruktionerna för att avbryta automatisk förnyelse. Du kommer att ha fortsatt åtkomst till det relevanta Eurosport-innehållet till i slutet av månaden som du har betalat för och ingen återbetalning kommer att göras. Därefter kommer ingen ytterligare betalning att debiteras.
Om du registrerade dig för månadspaketet via en tredje part (till exempel via app store eller en av våra samarbetspartner) och vill avbryta ditt abonnemang, måste du göra det via den tredje parten. Du kan till exempel behöva logga in på ditt konto hos den tredje parten och avmarkera ”förnya automatiskt” för Eurosport Player.
1.2 SÄSONGSPAKETET
Vad är säsongspaketet?
Säsongspaketet ger dig åtkomst till Eurosport-innehåll i realtid och på begäran under ett år.
Hur länge har jag åtkomst?
Säsongspaketet ger dig åtkomst under en minimiperiod om ett år. Minimiperioden börjar det datum du registrerat dig för ditt säsongspaket (oavsett om ditt abonnemang börjar med en kostnadsfri period eller inte) (den "Inledande 12-månadersperioden").
Ditt säsongspaket löper vidare om det inte sägs upp i enlighet med våra Användarvillkorsom beskrivs vidare nedan.
Förnyas det automatiskt?
Ja, det kommer att månadsvis förnyas automatiskt i slutet av den Inledande 12-månadersperioden om du inte säger upp ditt abonnemang innan nästa åtkomstsperiod börjar.
När dras betalningen?
Om inget annat anges (till exempel om en kostnadsfri period är tillämplig, se nedan) debiteras ditt betalningsmedel med din första betalning den dag du registrerar dig för säsongspaketet .
Om du har registrerat dig för säsongspaketet med en kostnadsfri period:
  • ber vi om din betalningsinformation den dag du registrerar dig, men vi debiterar dig inte förrän i slutet av den kostnadsfria perioden,
  • omvandlas ditt säsongspaket automatiskt till ett betalabonnemang i slutet av den kostnadsfria perioden, och
  • debiteras ditt valda betalningsmedel med din första betalning dagen när den automatiska omvandlingen sker.
Ett säsongspaket med förskottsbetalning ger dig åtkomst till Eurosport Player under den Inledande 12-månadersperioden (inklusive eventuell kostnadsfri period). Inga ytterligare betalningar kommer att debiteras dig under den resterande delen av den Inledande 12-månadersperioden.
Din första avbetalning för ett säsongspaket med månatliga avbetalningar ger dig åtkomst till Eurosport Player under den första månaden av den Inledande 12-månadersperioden (efter en eventuell kostnadsfri period). Du kommer därefter att debiteras månadsvis på eller runt samma datum varje månad under den resterande delen av den Inledande 12-månadersperioden.
I slutet av den Inledande 12-månadersperioden kommer ditt säsongspaket att förnyas automatiskt och månadsvis, varpå datumen för dina avbetalningar kan komma att ändras. Ditt betalningsmedel kommer att debiteras först den dag då ditt säsongspaket automatiskt förnyas och därefter på eller runt samma datum varje månad.
Hur säger jag upp abonnemanget?
Om du har registrerat dig för säsongspaketet med en kostnadsfri period kan du säga upp abonnemanget när som helst innan den kostnadsfria perioden löper ut genom att logga in på Ditt konto och följa instruktionerna för att avbryta automatisk förnyelse. Du kommer endast att ha åtkomst till i slutet av den kostnadsfria perioden och ingen betalning kommer att dras.
Om du har registrerat dig för säsongspaketet med en kostnadsfri period och detta automatiskt omvandlats till ett betalabonnemang eller, om du registrerat dig för säsongspaketet utan kostnadsfri period, kan du säga upp ditt abonnemang genom att logga in på Ditt konto och följa instruktionerna för att avbryta automatisk förnyelse. Dagen uppsägningen börjar gälla beror på när du avbryter den automatiska förnyelsen:
Under den Inledande 12-månadersperioden:
  • Säsongspaket med förskottsbetalning: Om du säger upp ditt abonnemang när som helst före slutet av den Inledande 12-månadersperioden, men efter en eventuell kostnadsfri period, kommer du att ha fortsatt åtkomst till det relevanta Eurosport-innehållet till i slutet av den Inledande 12-månadersperioden. Ingen återbetalning kommer att göras. Därefter kommer ingen ytterligare betalning att debiteras.
  • Säsongspaket med 12 månatliga avbetalningar: Om du säger upp ditt abonnemang när som helst före slutet av den Inledande 12-månadersperioden, men efter en eventuell kostnadsfri period, kommer du att ha fortsatt tillgång till det relevanta Eurosport-innehållet till i slutet av den Inledande 12-månadersperioden. Du kommer fortfarande att behöva betala samtliga avbetalningar som inte har betalats under den Inledande 12-månadersperioden. Därefter kommer ingen ytterligare betalning att debiteras.
Efter den Inledande 12-månadersperioden:
  • Om du säger upp ditt abonnemang när som helst efter den Inledande 12-månadersperioden kommer du att ha fortsatt åtkomst till det relevanta Eurosport-innehållet till i slutet av månaden som du har betalat för och ingen återbetalning kommer att göras för den månaden. Därefter kommer ingen ytterligare betalning att debiteras.
Om du registrerade dig för säsongspaketet via en tredje part (till exempel via en app eller en av våra samarbetspartner) och vill avbryta ditt abonnemang, måste du göra det via den tredje parten. Du kan till exempel behöva logga in på ditt konto hos den tredje parten och avmarkera ”förnya automatiskt” för Eurosport Player.
1.3 EVENEMANGSPAKETET
Evenemangspaketet ger dig åtkomst till ett eller fler specifika sportevenemang, till exempel en enda turnering eller match.
Ditt evenemangspaket förnyas inte automatiskt och ger dig endast åtkomst till det specifika sportevenemang som är tillgängligt för detta evenemangspaket för perioden som anges vid köpet.
Ditt betalningsmedel debiteras den dag du registrerar dig för evenemangspaketet.
1.4 DAGSPAKETET
Dagspaketet ger dig tillgång till Eurosport-innehåll i realtid och på begäran i 24 timmar i följd från datumet och tiden för ditt köp.
Ditt dagspaket förnyas inte automatiskt.
Ditt betalningsmedel debiteras den dag du registrerar dig för dagspaketet.
2. BYTE TILL ANNAT EUROSPORT-PAKET NÄR DITT NUVARANDE EUROSPORT-PAKET LÖPER UT
Du kan byta till ett annat Eurosport-paket som börjar gälla när ditt nuvarande Eurosport-paket löper ut. Du kan till exempel byta från ett månadspaket till ett säsongspaket eller ta del av ett kampanjpris eller särskilt erbjudande som du är berättigad till.
När du har ändrat Eurosport-paket kan du se information om ditt nuvarande Eurosport-paket och ditt kommande Eurosport-paket under fliken hantera abonnemang i Ditt konto.
När kan jag byta till ett annat Eurosport-paket?
Du kan byta till ett annat Eurosport-paket när:
(i) du abonnerar direkt hos oss, och
(ii) du uppfyller kraven för att göra det.
Vi kommer att tillhandahålla information om när du uppfyller kraven för att såväl byta till ett annat Eurosport-paket som ta del av ett erbjudande innan du abonnerar.
Denna funktion är inte tillgänglig när du abonnerar genom en tredje part (t.ex. via app store eller en av våra samarbetspartner).
När du byter till ett annat Eurosport-paket innan ditt nuvarande Eurosport-paket har löpt ut kommer automatiskt förnyelse per automatik att avbrytas för ditt nuvarande Eurosport-paket. Ditt nya Eurosport-paket kommer inte att aktiveras omedelbart, utan kommer att börja gälla vid slutet av din nuvarande abonnemangsperiod.
När dras betalningen?
Betalningen för ditt nya Eurosport-paket kommer att debiteras den dag det börjar gälla genom din valda betalningsmetod. Detta kommer vara den dag då ditt nuvarande abonnemang för ditt Eurosport-paket löper ut.
Om det Eurosport-paket du har valt att byta till inkluderar en kostnadsfri period kommer den kostnadsfria prioden att inledas den dag ditt nuvarande Eurosport-paket löper ut. Betalning för ditt nya Eurosport-paket kommer då att debiteras omedelbart efter den kostnadsfria perioden.
Kommande betalningar beror på vilket Eurosport-paket du har valt att byta till. Se punkt 1 ovan angående information om betalningar för de olika tillgängliga Eurosport-paketen.
Kan jag ändra mig angående mitt Eurosport-paket?
Du kan säga upp ett nytt Eurosport-paket när som helst innan det börjar gälla genom att gå till Ditt konto och följa instruktionerna för att säga upp ett kommande paket. Du kommer fortsättningsvis att ha åtkomst till ditt nuvarande Eurosport-paket till i slutet på din nuvarande abonnemangsperiod.
Senast uppdaterad april 2020