integritetspolicy

integritetspolicy
Av Eurosport

Den 01/04/2020 kl 15:41Uppdaterat Den 08/04/2020 kl 12:10

Vi är Dplay Entertainment Limited.

Vi tillhandahåller ett urval av kostnadsfria och avgiftsbelagda innehållstjänster som exempelvis Eurosport och Eurosport Player. Detta är integritetspolicyn för Eurosport Player och Eurosport-webbplatserna och för de Eurosport Player- och Eurosport-appar som har gjorts tillgängliga för vissa mobiler och andra anslutna enheter (sammantaget ”tjänsterna”). Läs denna integritetspolicy noggrant.

Vi har vårt säte i Storbritannien. Våra företagsuppgifter framställs i avsnitt 1 nedan.

Vi respekterar din rätt till integritet. Vårt övergripande mål är att säkerställa att vår insamling och användning av personuppgifter är lämplig för tillhandahållandet av tjänsterna till dig och sker i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

Denna integritetspolicy beskriver följande viktiga ämnen som är relaterade till dina personuppgifter:

1. Vilka vi är

2. Barn

3. Vilka personuppgifter vi samlar in om dig

4. Hur vi lagrar och använder dina personuppgifter

5. Hur vi lämnar ut dina personuppgifter och vilka vi delar dem med

6. Internationella överföringar

7. Cookies och liknande teknik

8. Säkerhet

9. Lagring av data

10. Dina rättigheter

11. Marknadsföring

12. Tredjepartswebbplatser

13. Ändringar i denna integritetspolicy

14. Klagomål, frågor och förslag

1. Vilka vi är

Vi är Dplay Entertainment Limited, ett bolag som är registrerat i England med organisationsnummer 09615785 och har säte på adressen Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YB, Storbritannien (fortsättningsvis ”Dplay”) och vi är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi samlar in från dig.

2. Barn

Vi samlar inte in och kommer inte medvetet att samla in uppgifter om barn under 16 år som saknar vuxnas tillsyn. Våra tjänster vänder sig inte till barn och vi samlar inte medvetet in några personuppgifter från barn.

3. Vilka personuppgifter vi samlar in om dig

Information från dina online-interaktioner

Vi samlar in följande information från din interaktion med tjänsterna:

 • hur du får åtkomst till våra tjänster och vilka enheter du använder för att få tillgång till dem. Detta omfattar insamling av unika online-identifierare såsom IP-adress, inloggningsuppgifter, aliasnamn, namn och användar-ID på sociala medier, webbläsartyp och -version, inställning av tidszon och plats, olika typer av insticksprogram i webbläsaren och version, operativsystem och plattform och annan teknik på de enheter du använder för åtkomst till tjänsterna samt
 • information om hur du använder tjänsterna, inklusive men inte begränsat till de videor du får tillgång till och spelar upp, dina favoriter, inloggning och utloggning, uppspelningsfel och webbläsningsinformation.

Uppgifter som du delar med oss

När du skickar personuppgifter till oss via inmatningsfält på vår webbplats eller app kan vi samla in följande uppgifter från dig:

 • namn och kontaktuppgifter (inklusive postadress, e-postadress och telefonnummer);
 • ålder, kön och födelsedatum;
 • all e-postkommunikation, inklusive bilagor, som du skickar till oss;
 • om du köper tjänster från oss: dina betalningsuppgifter, inklusive kortinnehavarens namn, faktureringsadress och betalkortsuppgifter om du betalar med bank- eller kreditkort (eller dina identifieringstoken för PayPal, iDeal, Apple eller Google om du betalar med någon av dessa metoder), och information om transaktioner, exempelvis inköpta produkter eller tjänster;
 • marknadsföringsinställningar;
 • din anmälan till en tävling (inklusive själva anmälningsuppgifterna som kan vara en bild, en kommentar eller svar på en fråga);
 • favoritsporter, -lag och -idrottare, om du anger denna information i ditt konto; samt
 • profiluppgifter, inklusive ditt användarnamn och lösenord, för att registrera ett konto, köp eller beställningar som görs av dig samt dina intressen, favoriter och önskemål.

Tredjepartskällor eller allmänt tillgängliga källor

Vi kan komma att ta emot personuppgifter om dig från olika tredje parter på det sätt som beskrivs nedan:

 • tekniska uppgifter från följande parter:
 • statistikleverantörer baserade inom och utanför EU, såsom Adobe Analytics;
 • reklamnätverk baserade inom och utanför EU, såsom FreeWheel; samt
 • leverantörer av plattformar för datahantering baserade inom och utanför EU, såsom Adobe Audience Manager.

För mer information om hur var och en av dessa parter samlar in och använder dina uppgifter, se avsnittet ”Tredjepartsannonsörer” nedan;

 • identitets- och kontaktuppgifter från informationsmäklare, sammanställare och allmänt tillgängliga källor;
 • kontakt-, ekonomiska och transaktionsuppgifter från leverantörer av tekniska, betalnings- och leveranstjänster; samt
 • tredje parter som tillhandahåller oss vissa tjänster inom ramen för tjänsterna, t.ex. underlättande och administration av kundformulär och nyhetsbrevsprenumerationer.

4. Hur vi lagrar och använder dina personuppgifter

Vi lagrar och använder dina personuppgifter av följande skäl:

 • det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla ett avtal som vi ingått med dig;
 • det krävs för våra berättigade intressen;
 • det krävs för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter; eller
 • det är tillåtet eftersom du har gett oss ditt samtycke.

I de fall då vi enligt lag eller enligt de avtalsvillkor vi ingått med dig behöver samla in personuppgifter och du inte tillhandahåller dessa uppgifter när så begärs, kan det hända att vi inte kan uppfylla avtalet vi ingått eller försöker ingå med dig (i detta fall, om att tillhandahålla dig tjänsterna). I sådana fall kan det hända att vi måste dra in tjänsterna, men vi kommer då att meddela dig om så är fallet.

Det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig

 • skapa ditt konto;
 • hantera ditt konto och tillhandahålla tjänster som du beställer eller köper;
 • administrera tjänsterna och behandla din betalning om du köper tjänster från oss (inklusive men ej begränsat till att använda externa tjänsteleverantörer för att behandla en sådan betalning);
 • service- och kontoadministrationsändamål, t.ex. när vi behöver kontakta dig av skäl relaterade till tjänsterna (t.ex. när vi behöver skicka en lösenordspåminnelse till dig eller informera dig om uppdateringar av tjänsterna eller ändringar i våra användningsvillkor, vår cookiepolicy eller denna integritetspolicy); samt
 • kontakta dig för att informera dig om ett pris som du kan ha vunnit i en av våra tävlingar, genom att använda de kontaktuppgifter du angav när du anmälde dig till tävlingen och använda din adress för att skicka priset till dig.

Våra berättigade intressen

Ibland använder vi dina personuppgifter för ändamål som är relaterade till tillhandahållandet av tjänsterna. Under sådana omständigheter anser vi oss ha berättigade intressen av att hantera dina personuppgifter och anser att fördelarna med denna lagring och användning av dina personuppgifter kommer att väga tyngre än eventuella konsekvenser för dig och inte otillbörligen äventyra dina rättigheter eller friheter. De relevanta omständigheterna är:

 • att upptäcka och förebygga bedrägerier;
 • att se till att våra tjänster, produkter och IT-system är säkra;
 • att optimera våra egna processer, procedurer och system;
 • att analysera och förbättra den information vi samlar in;
 • att analysera din videokonsumtion och dina allmänna uppspelnings- och tittarvanor för att rekommendera innehåll för dig, förstå publiken och uppdatera och förbättra våra tjänster, bland annat med avseende på innehåll, funktioner, schemaläggning, teknik och produkter;
 • att fastställa hur effektiva våra reklamkampanjer och annonser är;
 • att använda IP-adresser och enhetsidentifierare för att identifiera användarnas plats och blockera obehöriga användare och för att säkerställa att vi förser dig med rätt innehåll baserat på din plats (t.ex. om vi endast har rätt att visa visst innehåll i vissa jurisdiktioner);
 • att hantera dina förfrågningar och önskemål (t.ex. om du skulle kontakta vår kundtjänst och be om hjälp så skulle vi behöva behandla dina kontaktuppgifter);
 • att föreslå liknande produkter till dig som du kanske är intresserad av och för att förstå vilka produkter som tilltalar våra kunder;
 • att använda uppgifter som har skickats in för en tävling för att analysera hur våra abonnenter använder våra tjänster; samt
 • om du har valt att tacka nej till vår marknadsföring eller motsatt dig att ta emot e-post från oss, måste vi spara dina inställningar i våra register för att säkerställa att vi inte kontaktar dig om du har bett oss att inte göra det.

Om vi förlitar oss på våra (eller någon annan persons) berättigade intressen för att använda dina personuppgifter kommer vi att göra ett avvägningstest för att säkerställa att våra (eller den andra personens) berättigade intressen väger tyngre än dina intressen eller grundläggande fri- och rättigheter som kräver att personuppgifterna skyddas.

När du har gett oss ditt samtycke

Om vi förlitar oss på ditt samtycke när vi använder dina personuppgifter på ett visst sätt men du senare ändrar dig så kan du ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta vårt dataskyddsombud på DPO@discovery.com så kommer vi att sluta göra det.

Vi förklarar vår användning av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål och de omständigheter då vi behöver ditt samtycke till att göra det i avsnittet ”Marknadsföring” nedan.

Av rättsliga skäl

Vi kommer att använda dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Dessa förpliktelser omfattar:

 • om du har en betald prenumeration på tjänsterna och bor inom EU är vi enligt lag skyldiga att låta dig (och du har laglig rätt att) titta på tjänsterna när du besöker ett annat land inom EU, förutsatt att vi har verifierat ditt hemland. Vi använder personuppgifter (vanligtvis IP-adress och/eller betalkortuppgifter) för att verifiera ditt hemland;
 • för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser; samt
 • om tillsynsmyndigheter eller brottsbekämpande organ kräver att vi lämnar ut dina personuppgifter till dem.

Anonyma uppgifter

Vi samlar in anonymiserade uppgifter om besökare på vår webbplats i statistiksyfte eller för rapporteringsändamål. Ingen enskild individ kan dock identifieras via de anonymiserade uppgifter vi samlar in för dessa ändamål.

Tredjepartsannonsörer

Vi vill säkerställa att vår reklam och marknadsföring är relevant och intressant för dig och våra andra användare. För detta syfte använder vi tredjepartsföretag och teknikföretag för att tillhandahålla annonser och/eller aggregerade uppgifter för att hjälpa till med annonser när du besöker eller använder våra tjänster. Detta kan omfatta externa teknikföretag som samlar in uppgifter om dig för att skapa en profil av dina preferenser utifrån dina aktiviteter när du besöker eller använder våra tjänster. Vi kan också använda dessa företag för att automatiskt samla in uppgifter från dig när du använder våra tjänster för att hjälpa oss att identifiera de annonser som visas för dig samt vad du gör efter att ha sett dessa annonser. Dessutom delar vi uppgifter med leverantörer av webbstatistikverktyg, som exempelvis Adobe, som vi använder för att analysera din användning av tjänsterna.

Vi kan även komma att dela dina uppgifter med sociala medier eller andra liknande plattformar, så att du och andra människor kan se relevant innehåll på den plattformen. Vi kan exempelvis komma att använda tjänsten Facebook Custom Audiences och lämna ut din e-postadress i ett skyddat format via Facebook så att vi kan: inkludera dig i en anpassad målgrupp som vi kan visa relevant reklaminnehåll för på Facebook eller skapa en målgrupp av andra Facebook-användare baserat på uppgifterna i din Facebook-profil.

5. Hur vi lämnar ut dina personuppgifter och vilka vi delar dem med

Vi lämnar ut uppgifter under följande omständigheter:

 • Tredjepartsleverantörer: När vi delar information med externa tjänsteleverantörer för att underlätta eller tillhandahålla vissa tjänster för vår räkning. Detta omfattar:
 • IT-infrastrukturföretag som underlättar vårt tillhandahållande av tjänsterna till dig;
 • tredje parter som Zendesk som tillhandahåller kundsupport på första nivå å våra vägnar och hjälper oss att tillhandahålla kundservice;
 • IT-supportleverantörer;
 • leverantörer av betalningstjänster som Adyen eller PayPal som kommer att behandla dina abonnemangsbetalningar å våra vägnar; samt
 • andra tredjepartsleverantörer, för att tillhandahålla eller spåra våra kunders användning av tjänsterna (t.ex. Adobe, Conviva och Google).

Dessa företag har endast rätt att använda dina personuppgifter då det är nödvändigt för att tillhandahålla dessa tjänster till oss.

 • Koncernföretag: Vi kan tillhandahålla dina personuppgifter till våra dotterbolag eller närstående företag för ändamålet att behandla personuppgifter på våra vägnar för att kunna erbjuda tjänsterna till dig. Dessa parter är skyldiga att behandla sådana uppgifter enligt våra instruktioner och i enlighet med denna integritetspolicy. De har inte själva någon rättighet att dela denna information.
 • Efterlevnad av lagar och rättsliga förfaranden: När vi svarar på domstolsbeslut eller rättsliga processer, eller för att fastställa eller utöva våra juridiska rättigheter eller försvara oss mot rättsliga anspråk. När vi anser att det är nödvändigt att dela information för att undersöka, förebygga eller vidta åtgärder mot olagliga aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som involverar potentiella hot mot någon persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller vad som i övrigt krävs enligt lag.
 • Fusion eller förvärv: När vi behöver överföra information om dig om vi blir förvärvade av eller slås samman med ett annat företag. Om vi blir involverade i en fusion, ett förvärv eller en försäljning av samtliga eller en del av våra tillgångar så kommer du att bli meddelad i efterhand via e-post och/eller ett tydligt meddelande i våra tjänster om alla förändringar av äganderätten till eller användningen av dina personuppgifter, samt eventuella valmöjligheter du har beträffande dina personuppgifter.
 • Plattformar för sociala medier: Vi inkluderar funktioner i våra tjänster som gör det enkelt för dig att dela vårt innehåll med andra eller offentliggöra din visning av eller uppskattning för sådant innehåll genom att klicka på delningsknappar för sociala medier, t.ex. Rekommendera (Facebook, Google+), Tweeta (Twitter) eller Skicka via e-post. Även om du inte använder delningsknappar för sociala medier när du använder våra tjänster kan de sociala nätverk som tillhandahöll knapparna identifiera dig via dem. Bara det faktum att ditt konto på ett socialt nätverk är aktiverat på din enhet (öppen session) när du använder våra tjänster, kan ge nätverket möjlighet att övervaka din navigering i våra tjänster. Vår användning av dessa funktioner innebär att vi kommer att dela vissa personuppgifter med Facebook och Twitter och de kommer att dela vissa personuppgifter med oss. All efterföljande användning av dina personuppgifter som utförs av Facebook eller Twitter kommer att regleras av respektive leverantörs egen integritetspolicy, som du bör läsa noggrant. Vi kan inte hållas ansvariga för några personuppgifter om dig som samlas in och lagras av dessa tredje parter.

6. Internationella överföringar

Om du befinner dig i EU kan det hända att vi överför personuppgifter som vi får av dig till tredje parts personuppgiftsbiträden i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) (bland annat till USA) eller till medlemmar i vår koncern i samband med ovanstående ändamål. Observera att länder utanför EES eventuellt inte erbjuder samma dataskyddsstandard som EES även om vår insamling, lagring och användning av dina personuppgifter alltjämt styrs av denna integritetspolicy.

Vid överföring av personuppgifter till länder utanför EES kommer vi:

 • att inkludera standardavtalsklausuler om dataskydd som godkänts av EU-kommissionen för överföring av personuppgifter utanför EES i våra avtal med dessa tredje parter – det är de klausuler som godkänts enligt artikel 46.2 i allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”); eller
 • att se till att det land där dina personuppgifter kommer att hanteras har bedömts vara ”adekvat” av EU-kommissionen enligt artikel 45 i GDPR; eller
 • (där så är lämpligt när vi överför dina personuppgifter till en mottagare i USA) säkerställa att mottagaren anslutit sig till den s.k. integritetsskölden (Privacy Shield), som kräver att man ger jämbördigt skydd åt alla personuppgifter som delas mellan Europa och USA.

7. Cookies och liknande teknik

Teknik såsom cookies, web beacons, taggar och skript används av oss och våra affärspartner, närstående företag eller analys- och tjänsteleverantörer. Dessa tekniker används för att analysera trender, administrera tjänsterna, spåra användares rörelser runt tjänsterna och för att samla in demografisk information om vår användarbas som helhet. Vi får rapporter som baseras på hur dessa företag använder dessa tekniker på både individuell och sammanställd basis.

Vi använder cookies till exempel för att komma ihåg användares inställningar (t.ex. språkinställningar) och för autentisering. Användare kan styra användningen av cookies på individuell webbläsarnivå. Om du nekar till användning av cookies kan du fortfarande använda våra tjänster, men din möjlighet att använda vissa funktioner eller delar av våra tjänster kan vara begränsad. Vi arbetar med att ta fram ett nytt verktyg som ger dig mer kontroll över vår användning av sådan teknik och vi kommer att informera dig när vi har implementerat det.

8. Säkerhet

Samtidigt som vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som du tillhandahåller oss kan ingen överföring via internet någonsin garanteras vara säker. Observera därför att vi inte kan garantera att några personuppgifter som du överför via Internet till oss är säkra.

Vi är förpliktade att skydda dina personuppgifter med hjälp av lämpliga tekniska och operativa åtgärder, såsom åtkomstkontroller, som begränsar och styr de sätt på vilka dina personuppgifter lagras och hanteras.

9. Lagring av data

Vi kommer att behålla information (inklusive personuppgifter) så länge som vi behöver använda den av de skäl som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att radera uppgifter relaterade till ett betalt abonnemang fem år efter att ditt abonnemang avslutas om du inte är aktivt och giltigt berättigad till våra tjänster och du inte har loggat in på ditt konto under fem år, dock med undantag för om vi måste behålla några personuppgifter för att efterleva våra rättsliga förpliktelser, lösa tvister eller genomföra våra avtal.

Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan förknippas med dig) för undersökningsändamål eller i statistiksyfte, i vilket fall det kan hända att vi fortsätter använda denna information tills vidare utan att tillhandahålla dig ytterligare upplysningar om saken.

10. Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter beträffande dina personuppgifter.

Du har också rätt att begära att vi:

 • uppdaterar dina personuppgifter som är inaktuella eller felaktiga;
 • raderar personuppgifter vi har om dig;
 • begränsar det sätt vi behandlar dina personuppgifter på;
 • hindrar behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring;
 • lämnar ut dina personuppgifter till en tredje parts tjänsteleverantör;
 • förser dig med en kopia av de personuppgifter vi har om dig; eller
 • överväger alla giltiga invändningar du har mot vår användning av dina personuppgifter.

Om du är bosatt i Frankrike har du rätt att ge oss anvisningar om hanteringen (t.ex. lagring, radering och utlämnande) av dina personuppgifter efter din död. Du kan ändra eller ta tillbaka dina anvisningar när som helst.

Vi kommer att överväga alla sådana förfrågningar och ge vårt svar inom rimlig tid (och under alla omständigheter inom den tid som krävs enligt tillämplig lag). Observera dock att vissa personuppgifter kan under vissa omständigheter vara undantagna från sådana önskemål.

Om ett undantag gäller så kommer vi att informera dig om det när vi svarar på din begäran. Vi kan komma att begära att du förser oss med information som är nödvändig för att bekräfta din identitet innan vi svarar på eventuella förfrågningar från dig.

Om vi raderar några personuppgifter som vi har om dig kan det hända att raderingen endast avser tjänsterna och ingen annan tjänst som tillhandahålls av oss i andra jurisdiktioner. Du bör framföra önskemål för varje individuellt konto som du har skapat för att tillgå tjänsterna eller någon annan tjänst som vi erbjuder.

Om du vill ha ytterligare information om dina rättigheter eller vill utöva någon av dem kan du kontakta vårt Privacy Office på DPO@discovery.com eller kontakta vårt kundtjänstteam genom att klicka på länkarna ”Kontakta oss” eller ”Livechatt” i området ”Hjälp” på webbplatsen.

11. Marknadsföring

Vi kommer att samla in och använda dina personuppgifter för att genomföra marknadsföring via e-post.

För Eurosport Player-abonnenter har vi historiskt (före den 17 september 2019) erhållit ditt föregående samtycke till att skicka marknadsföring till dig och vi kommer att fortsätta att respektera dina inställningar när vi skickar e-postutskick. Om du har registrerat dig för Eurosport Player efter den 17 september 2019 kommer vi att skicka vissa marknadsföringsutskick (inklusive elektroniska marknadsföringsutskick) till dig om vi har berättigade intressen att göra det för marknadsförings- och affärsutvecklingsändamål och om du inte har avstått från att ta emot dessa utskick. (Såsom förklaras nedan, om du inte avstått från att ta emot dessa utskick från oss kan du göra det när som helst.)

Om du registrerar ett Eurosport-konto eller köper ett Eurosport Pass på Eurosport erhåller vi ditt föregående samtycke till att skicka marknadsföringsutskick till dig.

Vi kommer alltid att begära ditt samtycke till direktmarknadsföring om vi måste göra det enligt lokal lagstiftning. Vi kommer också att begära ditt samtycke om vi har för avsikt att lämna ut dina personuppgifter till någon tredje part för sådan direktmarknadsföring.

Om du vid något tillfälle vill sluta att ta emot marknadsföringsutskick kan du klicka på länken för att avsluta prenumerationen i något e-postmeddelanden från oss, ändra dina ”Communication Preferences” (kommunikationsinställningar) i avsnittet ”Profil” i webbplatsområdet ”Konto” eller kontakta oss via e-post på DPO@discovery.com. Du kan även kontakta vår kundtjänst genom att klicka på länkarna ”Kontakta oss” eller ”Livechatt” på området ”Hjälp” på webbplatsen. Observera att om du avslutar prenumerationen på e-postreklam kommer det inte att påverka lagligheten hos eventuella marknadsföringsutskick som har skickats till dig innan du avslutade denna tjänst.

12. Tredjepartswebbplatser

Tjänsterna innehåller länkar och sidor till andra webbplatser som drivs av tredje parter. Observera att denna integritetspolicy endast gäller de personuppgifter vi samlar in genom tjänsterna och att vi inte kan ansvara för personuppgifter som tredje part eventuellt samlar in, lagrar och använder via sina webbplatser. Du bör alltid noggrant läsa integritetspolicyn för varje enskild webbplats du besöker.

13. Ändringar i denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 1 februari 2020.

Kom tillbaka regelbundet för att hålla dig informerad om uppdateringar i denna integritetspolicy. Om vi gör betydande ändringar av denna integritetspolicy, och vi har din e-postadress, kommer vi att skicka ett meddelande om ändringarna till dig.

14. Klagomål, frågor och förslag

Vi har ett dataskyddsombud som kan hjälpa till med alla frågor som rör vår behandling av personuppgifter. Vårt dataskyddsombud kan kontaktas via e-post till DPO@discovery.com.

I EES kan du även framföra klagomål till vår respektive tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor (Information Commissioner’s Office i Storbritannien) eller söka upprättelse genom lokala domstolar om du anser att dina rättigheter har kränkts.

Du har rätt att framföra klagomål till lokala dataskyddsmyndigheter inom EES om du anser att vi inte har följt gällande dataskyddslagar. Den lokala myndigheten varierar beroende på land. Se bilagan för information om din lokala dataskyddsmyndighet.

Bilaga

Lista över dataskyddsmyndigheter (EES-länder)

Du har rätt att framföra klagomål till lokala dataskyddsmyndigheter inom EES om du anser att vi inte har följt gällande dataskyddslagar.

Den lokala myndigheten varierar beroende på land. Se nedan för detaljer om de lokala dataskyddsmyndigheterna i de EES-länder vi är verksamma.

Österrike
Österreichische Datenschutzbehörde

Belgien
Commission de la protection de la vie privée

Bulgarien
Commission for Personal Data Protection

Kroatien
Croatian Personal Data Protection Agency

Cypern
Commissioner for Personal Data Protection

Tjeckien
The Office for Personal Data Protection

Danmark
Datatilsynet

Estland
Estonian Data Protection Inspectorate (Andmekaitse Inspektsioon)

Finland
Dataombudsmannens byrå

Frankrike
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés - CNIL

Tyskland

Grekland
Hellenic Data Protection Authority

Ungern
Data Protection Commissioner of Hungary

Island
Isländska dataskyddsmyndigheten

Irland
Data Protection Commissioner

Italien
Garante per la protezione dei dati personali

Lettland
Data State Inspectorate

Liechtenstein
Datenschutzstelle

Litauen
State Data Protection

Luxemburg
Commission Nationale pour la Protection des Données

Malta
Office of the Data Protection Commissioner

Nederländerna
Autoriteit Persoonsgegevens

Norge
Datatilsynet

Polen
The Bureau of the President of the Personal Data Protection Office – PUODO

Portugal
Comissão Nacional de Protecção de Dados – CNPD

Rumaänien
The National Supervisory Authority for Personal Data Processing

Slovakien
Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic

Slovenien
Information Commissioner

Spanien
Agencia de Protección de Datos

Sverige
Datainspektionen

Storbritannien
The Information Commissioner’s Office