Vi är Dplay Entertainment Limited. Vi tillhandahåller ett urval av kostnadsfria och avgiftsbelagda innehållstjänster som exempelvis Eurosport och Eurosport Player. Detta är integritetspolicyn för Eurosport Player och Eurosport-webbplatserna och för de Eurosport Player- och Eurosport-appar som har gjorts tillgängliga för vissa mobiler och andra anslutna enheter (sammantaget ”tjänsterna"). Läs denna integritetspolicy noggrant.
Vi har vårt säte i Storbritannien. Våra företagsuppgifter framställs i avsnitt 1 nedan.
Vi respekterar din rätt till integritet. Vårt övergripande mål är att säkerställa att vår insamling och användning av personuppgifter är lämplig för tillhandahållandet av tjänsterna till dig och sker i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.
Denna integritetspolicy beskriver följande viktiga ämnen som är relaterade till dina personuppgifter:
1. Vilka vi är
2. Barn
3. Vilka personuppgifter vi samlar in om dig
4. Hur vi lagrar och använder dina personuppgifter
5. Hur vi lämnar ut dina personuppgifter och vilka vi delar dem med
6. Internationella överföringar
7. Cookies och liknande teknik
8. Säkerhet
9. Lagring av data
10. Dina rättigheter
11. Marknadsföring
12. Tredjepartswebbplatser
13. Ändringar i denna integritetspolicy
14. Klagomål, frågor och förslag
1. Vilka vi är
Vi är Dplay Entertainment Limited, ett bolag som är registrerat i England med organisationsnummer 09615785, vars säte är på adress Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London W4 5YB, Storbritannien (”DEL”) och vi är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi samlar in från dig. DEL är ett dotterbolag till Discovery, Inc. (”Discovery”). Du kan läsa mer om Discovery här. Om du skaffar åtkomst till våra tjänster i Tyskland tillhandahålls de av JOYN Gmbh, Landsberger Straße 110, 80339 München, Tyskland. Vår EU-representant är Eurosport SAS vars säte är på 3 rue Gaston et René Caudron, Cedex 9, 92798, Issy-Les-Moulineaux, Frankrike.
2. Barn
Vi samlar inte in och kommer inte medvetet att samla in uppgifter om barn under 16 år som saknar vuxnas tillsyn. Våra tjänster vänder sig inte till barn och vi samlar inte medvetet in några personuppgifter från barn.
3. Vilka personuppgifter vi samlar in om dig
Information från dina online-interaktioner
Vi samlar in följande information från din interaktion med tjänsterna:
 • hur du får åtkomst till tjänsterna och vilka enheter du använder för att få tillgång till dem, vilket inbegriper insamling av unika onlineidentifierare såsom IP-adress och dina inloggningsuppgifter, webbläsartyp och -version, inställning av tidszon och plats, olika typer och versioner av insticksprogram i webbläsaren, operativsystem och plattform samt annan teknik på de enheter du använder för att komma åt tjänsterna
 • information om hur du använder tjänsterna, bland annat genom din konsumtion och uppspelning av videor (vad du tittar på, hur länge och när du tittar på det), inloggning och utloggning, uppspelningsfel och webbläsaruppgifter
 • information om hur du interagerar med vår onlinemarknadsföring, inklusive information om huruvida vår marknadsföring levereras till dig och hur du interagerar med den
 • all e-postkommunikation, inklusive bilagor, som du skickar till oss.
Uppgifter som du delar med oss
När du skickar personuppgifter till oss via inmatningsfält på vår webbplats eller app kan vi samla in följande uppgifter från dig:
 • namn och kontaktuppgifter (inklusive postadress, e-postadress och telefonnummer)
 • ålder, kön och födelsedatum
 • all e-postkommunikation, inklusive bilagor, som du skickar till oss
 • om du köper tjänster från oss: dina betalningsuppgifter, inklusive kortinnehavarens namn, faktureringsadress och betalkortsuppgifter om du betalar med bank- eller kreditkort (eller dina identifieringstoken för PayPal, iDeal, Apple eller Google om du betalar med någon av dessa metoder), och information om transaktioner, exempelvis inköpta produkter eller tjänster
 • marknadsföringsinställningar
 • din anmälan till en tävling (inklusive själva anmälningsuppgifterna som kan vara en bild, en kommentar eller svar på en fråga)
 • favoritsporter, -lag och -idrottare, om du anger denna information i ditt konto samt
 • profiluppgifter, inklusive ditt användarnamn och lösenord, för att registrera ett konto, köp eller beställningar som görs av dig samt dina intressen, favoriter och önskemål.
Tredjepartskällor eller allmänt tillgängliga källor
Vi kan komma att ta emot personuppgifter om dig från olika tredje parter på det sätt som beskrivs nedan:
 • om du loggar in på tjänsterna via ett tredjepartskonto på sociala medier, såsom Facebook, så samlar vi in viss information om ditt konto på de sociala medieplattformarna. Det gäller bland annat ditt namn, din profilbild, åldersgrupp, ditt kön och annan information som finns på din offentliga profil. Du kan hantera de uppgifter som en social medieplattform delar med oss genom att ändra dina inställningar via de integritetsinställningar som dessa tredje parter tillhandahåller på sina plattformar
 • vi har upprättat arrangemang med vissa leverantörer av tv- och internettjänster samt strömningsmedieenheter (som i denna integritetspolicy benämns våra partner), vilket innebär att dessa partner kan göra våra tjänster tillgängliga för sina kunder. Om du får tillgång till tjänsterna via en av våra partner kommer vi att erhålla viss personlig information från partnern i fråga som i de flesta fall kommer att vara begränsad till ett ID-nummer för användare, en produktkod och information om ursprungsland (API-data). Vi samlar in API-data från partner för att tillåta/autentisera din åtkomst till tjänsterna. Vi och partnern i fråga är gemensamt personuppgiftsansvariga för API-data, vilket innebär att vi båda ansvarar för att säkerställa att API-data hanteras i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar – du kan utöva dina rättigheter i förhållande till API-data gentemot oss båda. I vissa enstaka fall kommer vi också att erhålla din registreringsinformation från partner (till exempel ditt namn och din e-postadress), istället för att registrera dig direkt hos oss. Vi kommer att använda denna information i enlighet med denna integritetspolicy.
 • tekniska uppgifter från följande parter:
- statistikleverantörer baserade inom och utanför EU, såsom Adobe Analytics
- kunddatahanteringsföretag inom och utanför EU, såsom mParticle och Blueshift
- reklamnätverk baserade inom och utanför EU, såsom FreeWheel samt
- leverantörer av plattformar för datahantering baserade inom och utanför EU, såsom Adobe Audience Manager och
- leverantörer av annonseringsverktyg med ”multi-touch attribution” baserade inom EU, t.ex. Neustar.
För mer information om hur var och en av dessa parter samlar in och använder dina uppgifter, se avsnittet ”Tredjepartsannonsörer” nedan:
 • identitets- och kontaktuppgifter från informationsmäklare, sammanställare och allmänt tillgängliga källor
 • kontakt-, ekonomiska och transaktionsuppgifter från leverantörer av tekniska, betalnings- och leveranstjänster samt
 • tredje parter som tillhandahåller oss vissa tjänster inom ramen för tjänsterna, t.ex. underlättande och administration av kundformulär och nyhetsbrevsprenumerationer.
4. Hur vi lagrar och använder dina personuppgifter
Vi lagrar och använder dina personuppgifter av följande skäl:
 • det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla ett avtal som vi ingått med dig
 • det krävs för våra berättigade intressen
 • det krävs för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller
 • det är tillåtet eftersom du har gett oss ditt samtycke.
I de fall då vi enligt lag eller enligt de avtalsvillkor vi ingått med dig behöver samla in personuppgifter och du inte tillhandahåller dessa uppgifter när så begärs, kan det hända att vi inte kan uppfylla avtalet vi ingått eller försöker ingå med dig (i detta fall, om att tillhandahålla dig tjänsterna). I sådana fall kan det hända att vi måste dra in tjänsterna, men vi kommer då att meddela dig om så är fallet.
Det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig
Vi samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter, inklusive ditt namn, din e-postadress, dina inloggnings- och betalningsuppgifter samt information om hur du använder och tillgår tjänsterna därför att det är nödvändigt för att kunna tillhandahålla de tjänster som begärs av dig enligt det avtal du ingick med oss när du samtyckte till våra Användarvillkor på användningsvillkor. Detta omfattar:
 • skapa ditt konto
 • hantera ditt konto och tillhandahålla tjänster som du beställer eller köper
 • administrera tjänsterna och behandla din betalning om du köper tjänster från oss (inklusive men ej begränsat till att använda externa tjänsteleverantörer för att behandla en sådan betalning)
 • att ge personliga rekommendationer och erbjuda personligt innehåll inom ramen för tjänsterna genom att samla in uppgifter om dig för att skapa en profil av dina preferenser som baseras på dina aktiviteter när du använder tjänsterna. Tjänsterna kan inte levereras till dig utan denna profilering. Om du vill invända mot denna profilering kommer vi inte att kunna leverera tjänsterna till dig och du bör inte använda eller tillgå tjänsterna
 • Service- och kontoadministrationsändamål, t.ex. när vi behöver kontakta dig av skäl relaterade till tjänsterna (t.ex. när vi behöver skicka en lösenordspåminnelse till dig eller informera dig om uppdateringar av tjänsterna eller ändringar i våra användarvillkor på användningsvillkor, cookiepolicy på cookiepolicy eller denna integritetspolicy
 • kontakta dig för att informera dig om ett pris som du kan ha vunnit i en av våra tävlingar, genom att använda de kontaktuppgifter du angav när du anmälde dig till tävlingen och använda din adress för att skicka priset till dig.
Om du får åtkomst till tjänsterna via en av våra partner delar vi och partnern vissa personuppgifter med varandra för att tillåta/autentisera denna åtkomst, vilket i sin tur ger partnern möjlighet att uppfylla sina skyldigheter enligt avtalet mellan dig och dem.
Våra berättigade intressen
Ibland använder vi dina personuppgifter för ändamål som är relaterade till tillhandahållandet av tjänsterna. Under sådana omständigheter anser vi oss ha berättigade intressen av att hantera dina personuppgifter och anser att fördelarna med denna lagring och användning av dina personuppgifter kommer att väga tyngre än eventuella konsekvenser för dig och inte otillbörligen äventyra dina rättigheter eller friheter. De relevanta omständigheterna är:
 • att upptäcka och förebygga bedrägerier
 • att se till att våra tjänster, produkter och IT-system är säkra
 • att säkerställa att våra egna processer, procedurer och system är så effektiva som möjligt
 • att analysera din aktivitet när du använder tjänsterna, inklusive din videokonsumtion (vad du tittar på, hur länge och när du tittar på det) samt uppspelning och allmänna tittarvanor, så att vi kan:
 • kombinera de personuppgifter som vi samlar in om dig för att skapa en profil av dina intressen och preferenser så att vi kan leverera riktad marknadsföring och reklam till dig – vi gör detta genom att kombinera de personuppgifter som vi samlar in om dig för att skapa en profil av dina intressen och preferenser. Du kan läsa mer om vår användning av tredjepartsannonsörer och -teknikföretag för att visa annonser i avsnittet Tredjepartsannonsörer nedan
 • att analysera din användning av tjänsterna på de olika enheter som du använder (vi använder till exempel insamlad information om din användning av tjänsterna på din telefon för att på ett bättre sätt personanpassa det innehåll och de annonser du ser när du använder tjänsterna på en annan enhet, såsom din surfplatta eller bärbara dator)
 • att fastställa hur effektiva våra reklamkampanjer samt vår marknadsföring och annonsering är
 • att använda IP-adresser och enhetsidentifierare för att fastställa var användare befinner sig och blockera eventuella obehöriga användare
 • att hantera dina förfrågningar och önskemål (till exempel om du skulle ringa vår kundtjänst och be om hjälp så skulle vi behöva behandla dina kontaktuppgifter)
 • att skicka dig enkäter för användaråterkoppling så att vi kan förbättra tjänsterna baserat på ditt svar
 • i de fall då du har valt att tacka nej till vår marknadsföring, eller inte har velat motta e-post från oss, så måste vi spara dina preferenser i våra register för att säkerställa att vi inte kontaktar dig om du har bett oss att inte göra det.
Om vi förlitar oss på våra (eller någon annan persons) berättigade intressen för att använda dina personuppgifter kommer vi att göra ett avvägningstest för att säkerställa att våra (eller den andra personens) berättigade intressen väger tyngre än dina intressen eller grundläggande fri- och rättigheter som kräver att personuppgifterna skyddas. Du kan be oss om information om detta avvägningstest genom att använda kontaktuppgifterna i avsnitt 13 nedan.
När du har gett oss ditt samtycke
Om vi förlitar oss på ditt samtycke när vi använder dina personuppgifter på ett visst sätt men du senare ändrar dig så kan du ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta vårt Privacy Office på DPO@discovery.com så kommer vi att sluta göra det.
Vi förklarar vår användning av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål och de omständigheter då vi behöver ditt samtycke till att göra det i avsnittet ”Marknadsföring” nedan.
Av rättsliga skäl
Vi kommer att använda dina personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Dessa förpliktelser omfattar:
 • om du har en betald prenumeration på tjänsterna och bor inom EU är vi enligt lag skyldiga att låta dig (och du har laglig rätt att) titta på tjänsterna när du besöker ett annat land inom EU, förutsatt att vi har verifierat ditt hemland. Vi använder personuppgifter (vanligtvis IP-adress och/eller betalkortuppgifter) för att verifiera ditt hemland
 • för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser samt
 • om tillsynsmyndigheter eller brottsbekämpande organ kräver att vi lämnar ut dina personuppgifter till dem.
Anonyma uppgifter
Vi samlar in anonymiserade uppgifter om besökare på vår webbplats i statistiksyfte eller för rapporteringsändamål. Ingen enskild individ kan dock identifieras via de anonymiserade uppgifter vi samlar in för dessa ändamål.
Tredjepartsannonsörer
Vi vill säkerställa att vår reklam och marknadsföring är relevant och intressant för dig och våra andra användare. För detta syfte använder vi tredjepartsföretag och teknikföretag för att tillhandahålla annonser och/eller aggregerade uppgifter för att hjälpa till med annonser när du besöker eller använder våra tjänster. Detta kan omfatta externa teknikföretag som samlar in uppgifter om dig för att skapa en profil av dina preferenser utifrån dina aktiviteter när du besöker eller använder våra tjänster. Vi kan också använda dessa företag för att automatiskt samla in uppgifter från dig när du använder våra tjänster för att hjälpa oss att identifiera de annonser som visas för dig samt vad du gör efter att ha sett dessa annonser. Dessutom delar vi uppgifter med leverantörer av webbstatistikverktyg, som exempelvis Adobe, som vi använder för att analysera din användning av tjänsterna.
Dessa tredjepartsannonsörer samlar in, lagrar och använder uppgifter genom att integrera cookies och annan spårningsprogramvara i våra tjänster. Se vår cookiepolicy för mer information. I vissa fall använder även dessa tredje parter uppgifterna de samlar in för sina egna ändamål, de kan till exempel: sammanställa dina uppgifter med andra uppgifter de har och använda detta för att anpassa reklamrelaterade tjänster som tillhandahålls andra kunder och samarbeta med andra reklamföretag och lämna ut dina personuppgifter till sådana företag som en del av processen.
Se vår cookiepolicy för mer information om de tredjepartsannonsörer som samlar in, använder och lagrar uppgifter om dig och om användningen av cookies och annan spårningsteknik i våra tjänster. I vår cookiepolicy kan du också ta reda på hur du kan utöva kontroll över denna insamling och användning av uppgifter. Om du väljer att begränsa eller hindra spårning för dessa ändamål så kommer reklamen du ser när du besöker eller använder våra tjänster inte längre att anpassas till dina preferenser.
Vi kan även komma att dela dina uppgifter med sociala medier eller andra liknande plattformar, så att du och andra människor kan se relevant innehåll på den plattformen. Vi kan exempelvis komma att använda tjänsten Facebook Custom Audiences och lämna ut din e-postadress i ett skyddat format via Facebook så att vi kan: inkludera dig i en anpassad målgrupp som vi kan visa relevant reklaminnehåll för på Facebook eller skapa en målgrupp av andra Facebook-användare baserat på uppgifterna i din Facebook-profil.
5. Hur vi lämnar ut dina personuppgifter och vilka vi delar dem med
Vi lämnar ut uppgifter under följande omständigheter:
 • Tredjepartsleverantörer: När vi delar information med externa tjänsteleverantörer för att underlätta eller tillhandahålla vissa tjänster för vår räkning. Detta omfattar:
- IT-infrastrukturföretag som underlättar vårt tillhandahållande av tjänsterna till dig;
- tredje parter som Zendesk som tillhandahåller kundsupport på första nivå å våra vägnar och hjälper oss att tillhandahålla kundservice;
- IT-supportleverantörer;
- leverantörer av betalningstjänster som Adyen eller PayPal som kommer att behandla dina abonnemangsbetalningar å våra vägnar; samt
- andra tredjepartsleverantörer, för att tillhandahålla eller spåra våra kunders användning av tjänsterna (t.ex. Adobe, Conviva och Google).
Dessa företag har endast rätt att använda dina personuppgifter då det är nödvändigt för att tillhandahålla dessa tjänster till oss.
 • Koncernföretag: Vi kan tillhandahålla dina personuppgifter till våra dotterbolag eller närstående företag för ändamålet att behandla personuppgifter på våra vägnar för att kunna erbjuda tjänsterna till dig. Dessa parter är skyldiga att behandla sådana uppgifter enligt våra instruktioner och i enlighet med denna integritetspolicy. De har inte själva någon rättighet att dela denna information.
 • Efterlevnad av lagar och rättsliga förfaranden: När vi svarar på domstolsbeslut eller rättsliga processer, eller för att fastställa eller utöva våra juridiska rättigheter eller försvara oss mot rättsliga anspråk. När vi anser att det är nödvändigt att dela information för att undersöka, förebygga eller vidta åtgärder mot olagliga aktiviteter, misstänkt bedrägeri, situationer som involverar potentiella hot mot någon persons fysiska säkerhet, brott mot våra användarvillkor eller vad som i övrigt krävs enligt lag.
 • Fusion eller förvärv: När vi behöver överföra information om dig om vi blir förvärvade av eller slås samman med ett annat företag. Om vi blir involverade i en fusion, ett förvärv eller en försäljning av samtliga eller en del av våra tillgångar så kommer du att bli meddelad i efterhand via e-post och/eller ett tydligt meddelande i våra tjänster om alla förändringar av äganderätten till eller användningen av dina personuppgifter, samt eventuella valmöjligheter du har beträffande dina personuppgifter.
 • Plattformar för sociala medier: Vi inkluderar funktioner i våra tjänster som gör det enkelt för dig att dela vårt innehåll med andra eller offentliggöra din visning av eller uppskattning för sådant innehåll genom att klicka på delningsknappar för sociala medier, t.ex. Rekommendera (Facebook, Google+), Tweeta (Twitter) eller Skicka via e-post. Även om du inte använder delningsknappar för sociala medier när du använder våra tjänster kan de sociala nätverk som tillhandahöll knapparna identifiera dig via dem. Bara det faktum att ditt konto på ett socialt nätverk är aktiverat på din enhet (öppen session) när du använder våra tjänster, kan ge nätverket möjlighet att övervaka din navigering i våra tjänster. Vår användning av dessa funktioner innebär att vi kommer att dela vissa personuppgifter med Facebook och Twitter och de kommer att dela vissa personuppgifter med oss. All efterföljande användning av dina personuppgifter som utförs av Facebook eller Twitter kommer att regleras av respektive leverantörs egen integritetspolicy, som du bör läsa noggrant. Vi kan inte hållas ansvariga för några personuppgifter om dig som samlas in och lagras av dessa tredje parter.
6. Internationella överföringar
Om du befinner dig i EU kan det hända att vi överför personuppgifter som vi får av dig till externa personuppgiftsbiträden i länder utanför Storbritannien och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) (bland annat till USA) eller till medlemmar i vår koncern i samband med ovanstående ändamål. Observera att länder utanför Storbritannien och EES kanske inte erbjuder samma nivå av dataskydd som Storbritannien och EES även om vår insamling, lagring och användning av dina personuppgifter alltjämt styrs av denna integritetspolicy.
Vid överföring av personuppgifter till länder utanför Storbritannien och EES kommer vi att:
 • inkludera de standardavtalsklausuler om dataskydd som godkänts av den brittiska staten eller EU-kommissionen (i respektive fall) för överföring av personuppgifter utanför Storbritannien och EES i våra avtal med dessa tredje parter – det är de klausuler som godkänts enligt artikel 46.2 i allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och dess brittiska version eller
 • garantera att landet där dina personuppgifter kommer att behandlas bedöms som lämpligt av den brittiska staten eller EU-kommissionen (i respektive fall) i enlighet med artikel 45 i GDPR (och dess brittiska version).
 • Du kan hitta mer information om reglerna för överföring av uppgifter utanför Storbritannien och EES, inklusive de mekanismer vi förlitar oss på, på EU-kommissionens webbplats här samt på webbplatsen för den brittiska tillsynsmyndigheten Information Commissioner's Office här
Du kan läsa mer om reglerna för överföring av uppgifter utanför EES, inklusive de mekanismer vi förlitar oss på, på EU-kommissionens webbplats här (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_sv).
7. Cookies och liknande teknik
Teknik såsom cookies, web beacons, taggar och skript används av oss och våra affärspartner, närstående företag eller analys- och tjänsteleverantörer. Dessa tekniker används för att analysera trender, administrera tjänsterna, spåra användares rörelser runt tjänsterna och för att samla in demografisk information om vår användarbas som helhet. Vi får rapporter som baseras på hur dessa företag använder dessa tekniker på både individuell och sammanställd basis.
Vi använder exempelvis cookies för att komma ihåg användares inställningar (t.ex. språkinställningar) och för autentisering. Användare kan när som helst kontrollera användningen av cookies via vårt center för cookie-inställningar [Infoga hyperlänk till plattformen för hantering av samtycke], på individuell webbläsarnivå och, i vissa fall, inställningarna på din mobila enhet. Om du nekar till användning av cookies kan du fortfarande använda tjänsterna, men din möjlighet att använda vissa funktioner eller delar av tjänsterna samt vår egen möjlighet att anpassa tjänsterna till dig kan vara begränsad.
Läs mer om hur vi använder cookies och vilken information som samlas in med hjälp av cookies i vår cookiepolicy.
8. Säkerhet
Samtidigt som vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som du tillhandahåller oss kan ingen överföring via internet någonsin garanteras vara säker. Observera därför att vi inte kan garantera att några personuppgifter som du överför via Internet till oss är säkra.
Vi är förpliktade att skydda dina personuppgifter med hjälp av lämpliga tekniska och operativa åtgärder, såsom åtkomstkontroller, som begränsar och styr de sätt på vilka dina personuppgifter lagras och hanteras.
9. Lagring av data
Vi kommer att behålla information (inklusive personuppgifter) så länge som vi behöver använda den av de skäl som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att radera uppgifter relaterade till ett betalt abonnemang fem år efter att ditt abonnemang avslutas om du inte är aktivt och giltigt berättigad till våra tjänster och du inte har loggat in på ditt konto under fem år, dock med undantag för om vi måste behålla några personuppgifter för att efterleva våra rättsliga förpliktelser, lösa tvister eller genomföra våra avtal.
Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter (så att de inte längre kan förknippas med dig) för undersökningsändamål eller i statistiksyfte, i vilket fall det kan hända att vi fortsätter använda denna information tills vidare utan att tillhandahålla dig ytterligare upplysningar om saken.
10. Dina rättigheter
Du har vissa rättigheter beträffande dina personuppgifter.
Du har rätt att begära att vi ger dig åtkomst till alla personuppgifter som vi har om dig. Du kan komma åt dina personuppgifter när som helst genom att klicka på länken ”Öppna mina uppgifter” i avsnittet ”Personuppgifter” i området för ”Konto” på webbplatsen. Om du vill ha mer information om hur vi använder dina personuppgifter och skyddar din integritet, klicka på länken ”Information om mina uppgifter” som också finns i området för ”Konto” på webbplatsen. Som alternativ kan du kontakta vårt dataskyddsombud och kundtjänstteam med hjälp av de uppgifterna som framställs nedan.
Du har också rätt att begära att vi raderar dina uppgifter genom att klicka här. Om du är en aktiv prenumerant kan vi inte ta bort dina uppgifter eftersom vi behöver dem för att stödja din aktiva prenumeration och se till att du har tillgång till det innehåll som du har köpt. Men om du fyller i vårt formulär med begäran om radering kommer vi att säkerställa att ditt pass inte förnyas automatiskt i slutet av din nuvarande prenumerationsperiod. Vi tar också bort din e-postadress från vår distributionslista för marknadsföringsmaterial, så att du inte får ytterligare marknadsföringsmeddelanden från oss. Observera att det kan ta upp till 10 dagar för att denna raderingsbegäran ska uppdateras i våra system. Kontakta oss när ditt pass har gått ut om du fortfarande vill att vi ska radera dina uppgifter. Vi kommer sedan att kunna behandla din begäran om radering av uppgifter, med undantag för uppgifter som vi enligt lag måste lagra. Se våra användarvillkor för information om dina rättigheter till annullering.
Du kan hitta utgångsdatumet för ditt pass genom att följa dessa steg:
1. Logga in på ditt konto genom att klicka på personikonen ”Konto” i det övre högra hörnet på sidan.
2. Klicka än en gång på ”Konto” i rullgardinsmenyn som visas.
3. Du kan se utgångsdatumet för ditt pass i informationen om ”Prenumeration” som visas.
Du har också rätt att begära att vi:
 • uppdatera dina personuppgifter som är inaktuella eller felaktiga
 • begränsa det sätt vi behandlar dina personuppgifter på
 • hindra behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföring
 • lämnar ut dina personuppgifter till en tredje parts tjänsteleverantör eller
 • överväger alla giltiga invändningar du har mot vår användning av dina personuppgifter.
Om du är bosatt i Frankrike har du rätt att ge oss anvisningar om hanteringen (t.ex. lagring, radering och utlämnande) av dina personuppgifter efter din död. Du kan ändra eller ta tillbaka dina anvisningar när som helst.
Vi kommer att överväga alla sådana förfrågningar och ge vårt svar inom rimlig tid (och under alla omständigheter inom den tid som krävs enligt tillämplig lag). Observera dock att vissa personuppgifter kan under vissa omständigheter vara undantagna från sådana önskemål.
Om ett undantag gäller så kommer vi att informera dig om det när vi svarar på din begäran. Vi kan komma att begära att du förser oss med information som är nödvändig för att bekräfta din identitet innan vi svarar på eventuella förfrågningar från dig.
Om vi raderar några personuppgifter som vi har om dig kan det hända att raderingen endast avser tjänsterna och ingen annan tjänst som tillhandahålls av oss i andra jurisdiktioner. Du bör framföra önskemål för varje individuellt konto som du har skapat för att tillgå tjänsterna eller någon annan tjänst som vi erbjuder.
Om du vill ha ytterligare information om dina rättigheter eller vill utöva någon av dem kan du kontakta vårt Privacy Office på DPO@discovery.com eller kontakta vårt kundtjänstteam genom att klicka på länkarna ”Kontakta oss” eller ”Livechatt” i området ”Hjälp” på webbplatsen.
11. Marknadsföring
Vi kommer att samla in och använda dina personuppgifter för att genomföra marknadsföring via e-post.
För Eurosport Player-abonnenter har vi historiskt (före den 17 september 2019) erhållit ditt föregående samtycke till att skicka marknadsföring till dig och vi kommer att fortsätta att respektera dina inställningar när vi skickar e-postutskick. Om du har registrerat dig för Eurosport Player efter den 17 september 2019 kommer vi att skicka vissa marknadsföringsutskick (inklusive elektroniska marknadsföringsutskick) till dig om vi har berättigade intressen att göra det för marknadsförings- och affärsutvecklingsändamål och om du inte har avstått från att ta emot dessa utskick. (Såsom förklaras nedan, om du inte avstått från att ta emot dessa utskick från oss kan du göra det när som helst.)
Om du registrerar ett Eurosport-konto eller köper ett Eurosport Pass på Eurosport erhåller vi ditt föregående samtycke till att skicka marknadsföringsutskick till dig.
Vi kommer alltid att begära ditt samtycke till direktmarknadsföring om vi måste göra det enligt lokal lagstiftning. Vi kommer också att begära ditt samtycke om vi har för avsikt att lämna ut dina personuppgifter till någon tredje part för sådan direktmarknadsföring.
Om du inte längre vill ta emot marknadsföringsmeddelanden kan du när som helst klicka för att avsluta prenumeration i ett av våra e-postmeddelande om marknadsföring, ändra dina ”Kommunikationspreferenser” i avsnittet ”Profil” i området ”Konto” på webbplatsen eller genom att kontakta oss via e-post på DPO@discovery. Alternativt kan du kontakta vår kundtjänst genom att klicka på knappen”Kontakta oss” ellervia våra ”Livechattlänkar iområdet ”Hjälp” på webbplatsen. Observera att om du avslutar prenumerationen på e-postreklam kommer det inte att påverka lagligheten hos eventuella marknadsföringsutskick som har skickats till dig innan du avslutade denna tjänst.
12. Tredjepartswebbplatser
Tjänsterna innehåller länkar och sidor till andra webbplatser som drivs av tredje parter. Observera att denna integritetspolicy endast gäller de personuppgifter vi samlar in genom tjänsterna och att vi inte kan ansvara för personuppgifter som tredje part eventuellt samlar in, lagrar och använder via sina webbplatser. Du bör alltid noggrant läsa integritetspolicyn för varje enskild webbplats du besöker.
13. Ändringar i denna integritetspolicy
Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 31 december 2020.
Kom tillbaka regelbundet för att hålla dig informerad om uppdateringar i denna integritetspolicy. Om vi gör betydande ändringar av denna integritetspolicy, och vi har din e-postadress, kommer vi att skicka ett meddelande om ändringarna till dig.
14. Klagomål, frågor och förslag
Vi har ett dataskyddsombud som kan hjälpa till med alla frågor som rör vår behandling av personuppgifter. Vårt dataskyddsombud kan kontaktas via e-post på DPO@discovery.com.
Du kan även framföra klagomål till vår respektive tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor (Information Commissioner’s Office i Storbritannien) eller söka upprättelse genom lokala domstolar om du anser att dina rättigheter har kränkts.
Du har rätt att framföra klagomål till lokala dataskyddsmyndigheter inom EES om du anser att vi inte har följt gällande dataskyddslagar. Den lokala myndigheten varierar beroende på land. Se bilagan för information om din lokala dataskyddsmyndighet.
Bilaga
Lista över dataskyddsmyndigheter (Storbritannien och EES-länder)
Du har rätt att framföra klagomål till lokala dataskyddsmyndigheter i Storbritannien eller EES om du anser att vi inte har följt gällande dataskyddslagar.
Den lokala myndigheten varierar beroende på land. Se nedan för detaljer om de lokala dataskyddsmyndigheterna i Storbritannien och de EES-länder där vi är verksamma.
Österrike
Österreichische Datenschutzbehörde
Hohenstaufengasse 3
1010 Wien
Tel: +43 1 531 15 202525
Fax: +43 1 531 15 202690
E-post: dsb@dsb.gv.at
Webbplats: http://www.dsb.gv.at/
Belgien
Commission de la protection de la vie privée
Rue de la Presse 35
1000 Bryssel
Tel: +32 2 274 48 00
Fax: +32 2 274 48 10
E-post: commission@privacycommission.be
Webbplats: http://www.privacycommission.be/
Bulgarien
Commission for Personal Data Protection
2, Prof. Tsvetan Lazarov blvd.
Sofia 1592
Tel: +359 2 915 3523
Fax +359 2 915 3525
E-post: kzld@cpdp.bg
Webbplats: http://www.cpdp.bg/
Kroatien
Croatian Personal Data Protection Agency
Martićeva 14
10000 Zagreb
Tel: +385 1 4609 000
Fax: +385 1 4609 099
E-post: azop@azop.hr or info@azop.hr
Webbplats: http://www.azop.hr/
Cypern
Commissioner for Personal Data Protection
1 Iasonos Street,
1082 Nicosia
P.O. Box 23378, CY-1682 Nicosia
Tel: +357 22 818 456
Fax: +357 22 304 565
E-post: commissioner@dataprotection.gov.cy
Webbplats: http://www.dataprotection.gov.cy/
Tjeckien
The Office for Personal Data Protection
Urad pro ochranu osobnich udaju
Pplk. Sochora 27
170 00 Prag 7
Tel: +420 234 665 111
Fax: +420 234 665 444
E-post: posta@uoou.cz
Webbplats: http://www.uoou.cz/
Danmark
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 Köpenhamn K
Tel: +45 33 1932 00
Fax: +45 33 19 32 18
E-post: dt@datatilsynet.dk
Webbplats: http://www.datatilsynet.dk/
Estland
Estonian Data Protection Inspectorate (Andmekaitse Inspektsioon)
Väike-Ameerika 19
10129 Tallinn
Tel: +372 6274 135
Fax: +372 6274 137
E-post: info@aki.ee
Webbplats: http://www.aki.ee/en
Finland
Dataombudsmannens byrå
P.O. Box 315
FIN-00181 Helsingfors
Tel: +358 10 3666 700
Fax: +358 10 3666 735
E-post: tietosuoja@om.fi
Webbplats: http://www.tietosuoja.fi/en/
Frankrike
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés - CNIL
3 Place de Fontenoy – TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07
Tel: +33 1 53 73 22 22
Fax +33 1 53 73 22 00
Webbplats: http://www.cnil.fr/
Tyskland
I Tyskland är behörigheten att handlägga klagomål är uppdelad mellan olika tillsynsmyndigheter för dataskydd. Behöriga myndigheter kan identifieras enligt listan som finns på https://www.bfdi.bund.de/bfdi_wiki/index.php/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte
Grekland
Hellenic Data Protection Authority
Kifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi Aten
Tel: +30 210 6475 600
Fax +30 210 6475 628
E-post: contact@dpa.gr
Webbplats: http://www.dpa.gr/
Ungern
Data Protection Commissioner of Hungary
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
H-1125 Budapest
Tel: +36 1 3911 400
E-post: peterfalvi.attila@naih.hu
Webbplats: http://www.naih.hu/
Island
Isländska dataskyddsmyndigheten
Rauðarárstígur 10, 105 Reykjavík
Tel: +354-510-9600
E-post: postur@personuvernd.is
Webbplats: https://www.personuvernd.is/
Irland
Data Protection Commissioner
Canal House
Station Road
Portarlington
Co. Laois
Lo-Call: 1890 25 22 31
Tel: +353 57 868 4800
Fax: +353 57 868 4757
E-post: info@dataprotection.ie
Webbplats: http://www.dataprotection.ie/
Italien
Garante per la protezione dei dati personali
Piazza Venezia 11
00186 Rom
Tel: +39 06 69677 1
Fax +39 06 69677 785
E-post: garante@garanteprivacy.it
Webbplats: http://www.garanteprivacy.it/
Lettland
Data State Inspectorate
Director: Ms Signe Plumina
Blaumana str. 11/13-15
1011 Riga
Tel: +371 6722 3131
Fax +371 6722 3556
E-post: info@dvi.gov.lv
Webbplats: http://www.dvi.gov.lv/
Liechtenstein
Datenschutzstelle
Kirchstrasse 8
Postfach 684
9490 Vaduz
Tel: +423 236 60 90
E-post: info.dss@llv.li
Webbplats: http://www.llv.li/#/1758/datenschutzstelle
Litauen
State Data Protection
Žygimantų str. 11-6a
011042 Vilnius
Tel: + 370 5 279 14 45
Fax: +370 5 261 94 94
E-post: ada@ada.lt
Webbplats: http://www.ada.lt/
Luxemburg
Commission Nationale pour la Protection des Données
1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
Tel: +352 2610 60 1
Fax +352 2610 60 29
E-post: info@cnpd.lu
Webbplats: http://www.cnpd.lu/
Malta
Office of the Data Protection Commissioner
Data Protection Commissioner: Mr Joseph Ebejer
2, Airways House
High Street, Sliema SLM 1549
Tel: +356 2328 7100
Fax: +356 2328 7198
E-post: commissioner.dataprotection@gov.mt
Webbplats: http://www.dataprotection.gov.mt/
Nederländerna
Autoriteit Persoonsgegevens
Prins Clauslaan 60
P.O. Box 93374
2509 AJ Haag
Tel: +31 70 888 8500
Fax +31 70 888 8501
E-post: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
Webbplats: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
Norge
Datatilsynet
Postboks 8177 Dep.
0034 Oslo
Tel: +47 22 39 69 00
E-post: postkasse@datatilsynet.no
Webbplats: https://www.datatilsynet.no/English/
Polen
The Bureau of the President of the Personal Data Protection Office – PUODO
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Tel: +48 22 53 10 300; 606-950-000
Fax: +48 22 53 10 301
E-post: kancelaria@uodo.gov.pl;
Webbplats: http://www.uodo.gov.pl/
Portugal
Comissão Nacional de Protecção de Dados – CNPD
R. de São. Bento, 148-3°
1200-821 Lissabon
Tel: +351 21 392 84 00
Fax: +351 21 397 68 32
E-post: geral@cnpd.pt
Webbplats: http://www.cnpd.pt/
Rumaänien
The National Supervisory Authority for Personal Data Processing
President: Mrs Ancuţa Gianina Opre
B-dul Magheru 28-30
Sector 1, Bukarest
Tel: +40 21 252 5599
Fax: +40 21 252 5757
E-post: anspdcp@dataprotection.ro
Webbplats: http://www.dataprotection.ro/
Slovakien
Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Tel:: + 421 2 32 31 32 14
Fax: + 421 2 32 31 32 34
E-post: statny.dozor@pdp.gov.sk
Webbplats: http://www.dataprotection.gov.sk/
Slovenien
Information Commissioner
Ms Mojca Prelesnik
Zaloška 59
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 230 9730
Fax +386 1 230 9778
E-post: gp.ip@ip-rs.si
Webbplats: https://www.ip-rs.si/
Spanien
Agencia de Protección de Datos
C/Jorge Juan, 6
28001 Madrid
Tel: +34 91 266 35 17
E-post: internacional@agpd.es. Även: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/
Webbplats: https://www.agpd.es/
Sverige
Datainspektionen
Drottninggatan 29
5 vån.
Box 8114
104 20 Stockholm
Tel: +46 8 657 61 00
Fax: +46 8 652 86 52
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Webbplats: http://www.datainspektionen.se/
Storbritannien
The Information Commissioner’s Office
Water Lane, Wycliffe House
Wilmslow – Cheshire SK9 5AF
Tel: +44 1625 545 745
E-post: international.team@ico.org.uk
Webbplats: https://ico.org.uk
(Uppdaterad 31 december 2020)