Användarvillkor

Användarvillkor

Den 01/06/2018 kl 15:59Uppdaterat Den 13/02/2020 kl 16:50

Eurosport Player ger dig tillgång till ett stort utbud av linjära kanaler, levande och fördröjt sportrelaterat innehåll, sportnyheter, insikter, idrottsbiografier och kommentarer (”Eurosport-innehåll”) som direktuppspelas/strömmas via internet till vissa internetanslutna kompatibla och registrerade TV-apparater, datorer och andra enheter (”Eurosport Player-enheter”).

Eurosport Player tillhandahålls av Dplay Entertainment Limited som lyder under lagarna i England och Wales under företagsnummer: 09615785 och har sitt registrerade kontor i Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, London, W4 5YB, Storbritannien (”Dplay”).

Dessa användarvillkor reglerar din användning av Eurosport Player och fastställer ditt avtal med oss. Vi använder ”Eurosport Player”, ”Eurosport Player-tjänsten”, ”vår tjänst” eller ”tjänsten” i dessa användarvillkor, vilket hänvisar till de online-tjänster som tillhandahålls av Dplay för att upptäcka och se Eurosport-innehåll, inklusive alla inslag och funktioner, rekommendationer och recensioner, vår webbplats och vårt användargränssnitt, samt allt innehåll och all programvara som är associerad med Eurosport Player.

Genom att registrera dig för Eurosport Player bekräftar du att du kommer att följa dessa användarvillkor, inklusive eventuella förändringar i dem eller tjänsten i enlighet med dessa användarvillkor.

För att använda Eurosport Player-tjänsten måste du ha tillgång till internet och en Eurosport Player-enhet.

1. Tillgång till Eurosport Player.

Du måste förse oss med en aktuell, giltig och accepterad betalningsmetod, som du kan uppdatera vid behov (”Betalningsmetod”). Betal- och kreditkort accepteras som en betalningsmetod.

Vissa typer av Eurosport-pass kommer automatiskt att förnyas såvida du inte förhindrar att ditt pass förnyas automatiskt före ordinarie förnyelsedatum (för information om hur du gör detta, se ”Uppsägning” nedan). Om ditt pass förnyas automatiskt kommer det att göra det för samma period som den ursprungliga perioden (såvida vi inte säger något annat) och du godkänner att vi att tar ut din nästa abonnemangsavgift via din angivna betalningsmetod.

Om du stoppar, gör uppehåll eller startar om Eurosport-innehåll som är inkluderat i ett Eurosport-pass, kommer detta inte att förlänga den åtkomsttid som du har för att se innehållet på ett visst Eurosport-pass. När den aktuella åtkomsttiden har gått ut kommer du inte längre att kunna se innehållet.

Genom att besöka vår webbplats kan du se mer detaljerad information om alla de Eurosport Player-abonnemang och köp som du har gjort direkt genom oss​​. Klicka på person-symbolen eller logga in via inloggningsrutan längst upp till höger och klicka därefter på fliken ”Abonnemang” till vänster på ”Konto”-sidan.

2. Tillgång till Eurosport Player via tredje part.

Du kan abonnera på eller köpa Eurosport-pass via en tredje part och du kan få tillgång till Eurosport Player via denna tredje part och/eller via vår webbplats på en Eurosport Player-enhet. Pris, löptid och innehåll i ett Eurosport-pass som du köper från en tredje part, inklusive möjligheten att förnya detta Eurosport-pass, kan skilja sig från pris, löptid och innehåll (och förmågan att förnya) i ett Eurosport-pass som du köper direkt från oss.

Den relevanta tredje parten kommer att ge dig mer information om tillgången till Eurosport Player när du betalar för ditt abonnemang eller köper ditt Eurosport-pass från dem. Du måste förse denna tredje part med en aktuell, giltig betalningsmetod som de kan acceptera, och som kan uppdateras vid behov (beroende på tredje partens betalningsvillkor).

Vissa typer av Eurosport-pass kommer automatiskt att förnyas såvida du inte förhindrar att passet förnyas automatiskt före ordinarie förnyelsedatum (för information om hur du gör detta, se ”Uppsägning” nedan). Om ditt pass förnyas automatiskt godkänner du att nästa abonnemangsavgift tas ut via den angivna betalningsmetod som har accepterats av tredje parten. En tredje part är skyldig att ge dig information om eventuella återbetalningar som du är berättigad till under dessa omständigheter för ett Eurosport-pass som du abonnerar på eller har köpt via denna tredje part.

Om du stoppar, gör uppehåll eller startar om Eurosport-innehåll som är inkluderat i ett Eurosport-pass, kommer detta inte att förlänga den åtkomsttid som du har för att se innehållet på ett visst Eurosport-pass (såvida inte den tredje part som du har köpt ditt pass från säger något annat). När den aktuella åtkomsttiden har gått ut kommer du inte längre att kunna se innehållet (såvida inte den tredje part som du köpt ditt pass från säger något annat).

Utöver dessa användarvillkor kommer tredje partens allmänna villkor att gälla för ditt abonnemang eller betalning till tredje part. I händelse av bristande överensstämmelse mellan dessa användarvillkor och tredje partens allmänna villkor, kommer tredje partens villkor att ha företräde. Exempelvis kommer villkoren i dessa användarvillkor, som förklarar hur du betalar och/eller säger upp ditt abonnemang eller inköp, inte att gälla när du köper ett Eurosport-pass via en tredje part.

Vi ber dig att kontakta relevant tredje part för att få hjälp om du har några problem med att få tillgång till Eurosport Player via tredje partens webbplats, en app och/eller via några referenser som du fått av tredje part.

3. Tillgång till Eurosport Player via ett Tredjepart-paket.

Du kan också få tillgång till Eurosport Player genom att abonnera på eller köpa tillgång via en av våra affärspartners som erbjuder paket som inkluderar tillgång till Eurosport Player (”Tredjepart-paket”). Den relevanta affärspartnern kommer att ge dig information om hur du får tillgång till Eurosport Player när du registrerar ditt abonnemang eller köper ett Tredjepart-paket från dem.

Du måste förse denna affärspartner med en aktuell, giltig betalningsmetod som affärspartnern kan acceptera, och som kan uppdateras vid behov (beroende på affärspartnerns betalningsvillkor).

Tredjeparts-paketet kan automatiskt förnyas såvida du inte förhindrar att det förnyas automatiskt före ordinarie förnyelsedatum. I sådana fall godkänner du att din nästa abonnemangsavgift tas ut via den angivna betalningsmetod som har accepterats av affärspartnern. Affärspartnern är skyldig att ge dig information om eventuella återbetalningar som du är berättigad till under dessa omständigheter för ett Tredjepart-paket som du abonnerar på eller har köpt från dem.

Om du stoppar, gör uppehåll eller startar om startar om Eurosport-innehåll som är inkluderat i ett Tredjepart-paket, kommer detta inte att förlänga den åtkomsttid som du har för att se Eurosport-innehållet i ett visst Tredjepart-paket (såvida inte den affärspartner som du har köpt ditt pass från säger något annat). När den aktuella åtkomsttiden har gått ut kommer du inte längre att kunna se innehållet (såvida inte den affärspartner som du köpt ditt pass från säger något annat).

Om du abonnerar på eller köper ett Tredjepart-paket kommer utöver dessa användarvillkor även affärspartnerns allmänna villkor att gälla för ett Tredjepart-paket.

I händelse av bristande överensstämmelse mellan dessa användarvillkor och affärspartnerns allmänna villkor, kommer affärspartnerns allmänna villkor att ha företräde. Exempelvis, i samband med det innehåll som du kan få tillgång till på Eurosport Player, så kommer priset för ett Tredjepart-paket och dess löptid, tillsammans med din rätt att säga upp ett sådant Tredjepart-paket (och din tillgång till Eurosport Player) att styras av affärspartnerns allmänna villkor, inklusive den eventuella återbetalning som du kan vara berättigad till efter en uppsägning.

Vi ber dig att kontakta relevant affärspartner för att få hjälp om du har några problem med att få tillgång till någon del av ditt Tredjepart-paket (utom tekniska problem i samband med tillgång till Eurosport Player). Hur du får tillgång till ett innehåll i Eurosport Player från ett Tredjeparts-paket kan också variera emellanåt. Du kommer att få information om detta när du registrerar ditt abonnemang eller köper ett Tredjepart-paket.

Gratisversioner, rabatter och erbjudanden.

1. Ditt abonnemang på och/eller tillgång till Eurosport Player kan inledas med en gratisversion, rabatt- eller annat kampanjerbjudande (”Kampanjperiod”). Information om hur du får tillgång till en kampanjperiod (t.ex. genom kuponger, kampanjkoder eller annat) kommer att ges när kampanjperioden erbjuds till dig. Kampanjperioden löper för den tidsperiod som specificeras när du registrerar dig och syftar till att ge nya medlemmar och vissa f.d. medlemmar tillgång till Eurosport-innehåll som vanligtvis inte finns att köpa.

2. Du samtycker till att inte registrera dig flera gånger för samma typ av kampanjperiod. Detta betraktas som en överträdelse av dessa användarvillkor och kan resultera i uppsägning av ditt Eurosport Pass. Berättigande till en kampanjperiod avgörs av Dplay efter eget gottfinnande och vi förbehåller oss rätten att begränsa tillgängligheten för och/eller återkalla en kampanjperiod och frysa ditt konto i den händelse vi anser att du inte är berättigad. Om du för närvarande abonnerar på och/eller har tillgång till Eurosport Player-tjänsten via en kampanjperiod och/eller nyligen har abonnerat på och/eller haft tillgång till Eurosport Player via en kampanjperiod, kan det hända att du inte är berättigad till en ytterligare kampanjperiod. För att besluta om berättigande kan vi använda information som enhets-ID, betalningsmetod eller det e-postadresskonto som använts tillsammans med ett befintligt eller tidigare Eurosport-pass och/eller en kampanjperiod. Begränsningar kan tillämpas i samband med eventuella kombinationer med andra erbjudanden.

3. Om din kampanjperiod tillåter dig att prova ett Eurosport-pass, kommer vi att debitera din betalningsmetod i slutet på denna kampanjperiod (såvida vi inte säger något annat) och beloppet som debiteras kommer att bero på den typ av Eurosport-pass som du haft tillgång till under kampanjperioden, såvida du inte redan har sagt upp ditt pass innan kampanjperioden löper ut. För att se vilket datum du kommer att debiteras från och priset på ditt relevanta Eurosport-pass ska du besöka vår webbplats. Klicka på person-symbolen eller logga in via inloggningsrutan längst upp till höger och klicka därefter på fliken ”Abonnemang” till vänster på ”Konto”-sidan.

Fakturering.

1. Prisinformation. Du kan se detaljerad prisinformation på vår webbplats. Priserna är inklusive moms, men inkluderar inte några tredje parts transaktionsavgifter som kan tillkomma.

2. Fakturering. När du köper ett Eurosport-pass direkt från oss kommer den totala kostnaden att debiteras enligt vad som anges i fliken ”Abonnemang” på din ”Konto”-sida, vilken du får tillgång till genom att klicka på person-symbolen eller logga in via inloggningsrutan till höger på vår webbplats. En uppdelning av kostnaderna för passet kommer att anges i den bekräftelse som vi skickar ut via e-post vid tidpunkten för abonnemanget eller köpet. Den visar priset, inklusive eventuella skatter och/eller andra transaktionsavgifter som kan ha lagts till (om tillämpligt). I vissa fall kan betalningsdatumet ändras, t.ex. om din betalningsmetod ännu inte har gått igenom eller om abonnemanget till Eurosport Player började på den 31:a i en månad och följande månad bara har 30 dagar. För att se ditt nästa betalningsdatum ska du klicka på fliken ”Abonnemang” på din ”Konto”-sida, vilken du får tillgång till genom att klicka på person-symbolen eller logga in via inloggningsrutan till höger på vår webbplats.

3. Betalningsmetod. Du kan ändra din betalningsmetod genom att klicka på länken ”Uppdatera betalningsuppgifter” på din ”Konto”-sida, vilken du får tillgång till genom att klicka på person-symbolen eller logga in via inloggningsrutan till höger på vår webbplats. Om en betalning inte går igenom på grund av förfallodatum, otillräckliga medel eller något annat skäl, och du inte ändrar din betalningsmetod eller säger upp ditt konto, kan vi stänga av din tillgång till Eurosport Player-tjänsten till dess att du förser oss med en giltig betalningsmetod. När du uppdaterar din betalningsmetod godkänner du att vi kan fortsätta att debitera denna uppdaterade betalningsmetod och du förblir ansvarig för eventuella obetalda belopp. Detta kan resultera i att fakturadatumet för dina betalningar ändras. För vissa betalningsmetoder tar utfärdaren av betalningsmetoden ut vissa avgifter, t.ex. en avgift för utländska transaktioner eller andra avgifter i samband med hanteringen av en betalningsmetod. Lokala skatteavgifter kan variera beroende på vilken betalningsmetod som används. Din betalningsleverantör kan ge dig mer information om detta.

4. Betalningshantering. Vi använder andra företag (inklusive andra företag inom samma grupp som Dplay), ombud eller underleverantörer (”Betalningshanterare”) för att behandla kreditkortstransaktioner eller andra betalningsmetoder. Under registreringsprocessen kommer vi att behöva viss information från dig för att våra betalningshanterare ska kunna ta emot betalningar för vår räkning och du godkänner att dessa betalningshanterare kan ta emot betalningar för vår räkning. Om en betalning misslyckas kommer den relevanta betalningshanteraren att försöka att inkassera betalningen igen, men om de inte lyckas att verkställa en betalning kommer du inte att kunna använda/få tillgång till den del av tjänsten som den misslyckade betalningen är kopplad till. De upplysningar som du ger oss under registreringsprocessen kommer att lagras på ditt konto hos oss, inklusive information om din betalningsmetod. Denna betalningsmetod kommer att debiteras varje gång du köper ett nytt Eurosport-pass såvida du inte ändrar din betalningsmetod (se ”Betalningsmetod” ovan för mer upplysningar om detta). Om du abonnerar på Eurosport Player genom en gratisversion kan en betalning auktoriseras av din bank utan att vi tar ut någon betalning. Du bör dock vara medveten om att detta kan påverka tillgängligt saldo eller din kreditgräns.

5. Prisändringar. Vi kan stundtals ändra villkoren för våra Eurosport-pass eller någon annan del av våra tjänster (inklusive priset på en eller flera av våra Eurosport-pass och/eller annan typ av abonnemang). Vi kan höja våra priser: om våra kostnader för att tillhandahålla tjänsterna ökar (t.ex. när vi måste betala tredje parter mer för deras tjänster); vi introducerar nya program, innehåll och tjänster; vi ändrar tjänsternas struktur; vi investerar i att förbättra vår kundsupport; och/eller en ökning av andra kostnader i samband med att bedriva tjänsterna.

Vi erbjuder dessutom löpande tjänster och kan inte alltid förutse förändringar i framtiden. Detta kan därför innebära att vi kan höja våra priser för andra skäl än vad som anges ovan.

Vi kommer att ge dig minst 30 dagars varsel om eventuella prishöjningar och du har rätt att säga upp ditt abonnemang innan prishöjningen träder i kraft.

Uppsägning.

Om du har registrerat dig för Eurosport Player genom att använda ditt konto via en tredje part och sedan vill säga upp ditt abonnemang för Eurosport Player, måste du göra detta genom denna tredje part. Det kan du t.ex. göra genom att gå till din konto-sida hos gällande tredje part och stänga av den automatiska förnyelsen, eller säga upp ditt abonnemang för Eurosport Player-tjänsten genom denna tredje part. Tredje parten kommer att ge dig faktureringsinformation om ditt abonnemang för Eurosport Player eller så kan du se det på din konto-sida hos gällande tredje part.

Eurosport Player-tjänsten.

1. Åldersbegränsningar. För att kunna abonnera på visst Eurosport-innehåll måste du vara 18 år eller gällande myndighetsålder i provinsen, området eller landet där du bor. Minderåriga kan endast använda Eurosport-tjänsten under tillsyn av en vuxen.

2. Endast personligt bruk. Eurosport Player-tjänsten och allt innehåll som kan ses genom Eurosport Player-tjänsten är enbart för personligt och icke-kommersiellt bruk. Under ditt abonnemang av Eurosport Player ger vi dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar licens för tillgång till Eurosport Player-tjänsten och för att se Eurosport-innehåll. Med undantag av ovanstående begränsade licens kommer ingen rätt, titel eller intresse att överföras till dig. Du samtycker till att inte använda Eurosport Player-tjänsten för offentliga visningar.

3. Ändringar i Eurosport Player-tjänsten. Dplay kommer att göra regelbundna ändringar i Eurosport Player-tjänsten, inklusive innehållsbiblioteket, vilket även kan innebära perioder av underhåll och reparationer.

Vi kan när som helst ändra, ersätta eller återkalla någon service, inslag, funktion, kanal eller innehåll som vi tillhandahåller som en del av en tjänst.

Det kan inte alltid vara praktiskt för oss att meddela dig i förväg om perioder av underhåll och reparation och/eller innehållsändringar, t.ex. om du har köpt ett Eurosport-pass som endast ger dig tillgång till Eurosport Player för en kort tid. Du bör kontrollera vår webbplats regelbundet för mer information om vilket Eurosport-innehåll som är tillgängligt.

Om vi behöver göra väsentliga ändringar i tjänsten som du har betalt för, är vår avsikt att meddela dig om sådana förändringar i förväg inom 30 dagar, i enlighet med dessa användarvillkor.

I förhållande till eventuella tjänster som du har betalat för och som ännu inte har löpt ut, kommer vi att försöka se till att ändringarna i våra tjänster eller priser inte kommer att påverka dig negativt under den aktuella användningsperioden. Om du har valt ett abonnemangspaket som förnyas automatiskt i slutet på en användningsperiod kommer vi att meddela dig om eventuella ändringar som avsevärt kan påverka dig under den framtida användningsperioden, i förväg minst 30 dagar innan början på nästa användningsperiod, så att du har tid att säga upp tjänsten innan perioden börjar. Om du inte säger upp ditt abonnemang på Eurosport Player-tjänsten efter det att vi har meddelat dig om eventuella förändringar och innan dessa förändringar äger rum, och du fortsätter att använda tjänsten, kommer vi att uppfatta detta som att du har godkänt den ändrade tjänsten.

Om vi ​​måste göra en betydande förändring i en tjänst som du har betalat för och som kommer att påverka dig negativt under din användningsperiod, kommer vi att meddela dig och ge dig rätt att säga upp tjänsten.

5. Din användning av Eurosport Player-tjänsten. Du samtycker till att använda Eurosport Player-tjänsten, inklusive alla dess inslag och funktioner, i enlighet med alla tillämpliga lagar, regler och förordningar, samt andra begränsningar för användning av tjänsten eller dess innehåll. Du samtycker till att inte få tillgång till och titta på Eurosport Player med hjälp av ett virtuellt proxy-nätverk eller att arkivera, ladda ned permanent, reproducera, distribuera, ändra, visa, presentera, publicera, licensiera, skapa derivat, erbjuda till försäljning eller använda (förutom vad som uttryckligen är godkänt i dessa användarvillkor) innehåll och information som finns på eller som kan fås från eller via Eurosport Player-tjänsten. Du samtycker också till att inte: kringgå, ta bort, ändra, inaktivera, försämra eller omintetgöra något av innehållsskyddet i Eurosport Player-tjänsten; använda någon robot, spindel, scraper eller andra automatiserade sätt att få tillgång till Eurosport Player-tjänsten; dekompilera, dekonstruera eller ta isär någon programvara eller andra produkter eller processer som är tillgängliga via Eurosport Player-tjänsten; infoga någon kod eller produkt eller manipulera innehållet i Eurosport Player-tjänsten på något sätt; använda datautvinning, datainsamling eller extraktionsmetoder; överföra innehåll till otillåtna enheter eller försöka att få tillgång till tjänsten eller innehållet via några medier eller enheter annat än Eurosport Player-enheter. Vidare samtycker du till att inte ladda upp, posta, maila eller på annat sätt skicka eller överföra något material som är utformat till att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten i en programvara, hårdvara eller telekommunikationsutrustning associerad med Eurosport Player-tjänsten, inklusive eventuella virus eller andra datakoder, filer eller program. Vi kan säga upp eller begränsa din användning av våra tjänster om du bryter mot dessa användarvillkor eller engagerar dig i olaglig eller bedräglig användning av tjänsterna.

6. Din internetanslutning och Eurosport Player-enheter.

Kvaliteten på Eurosport-innehållet kan variera från enhet till enhet och kan påverkas av en mängd olika faktorer, såsom var du befinner dig, den tillgängliga bandbredden och/eller hastigheten på din internetanslutning. Tillgängligheten är beroende av din internetanslutning och enhetens funktioner. En del innehåll finns inte tillgängligt i alla format och likaså tillåter inte alla abonnemangsplaner att du kan ta emot innehåll i alla format. Enhetstillverkare eller leverantörer av enhetens operativsystem kan emellanåt införa förändringar som begränsar din användning. Om detta sker försöker vi att meddela dig om ändringarna i förväg, men eftersom vi inte har någon kontroll över dessa tillverkare och leverantörer är det inte alltid möjligt.

Av säkerhetsskäl och för att skydda våra innehållspartners rättigheter, kan det hända att Eurosport inte stöds på en enhet där restriktioner som ingår i enhetens operativsystem har tagits bort eller manipulerats (”jailbreaking”).

Du är ansvarig för alla avgifter i samband med internetanslutning. Kom ihåg att stora mängder data kan användas till att strömma audiovisuellt innehåll. Kontrollera med din internetleverantör för information om eventuella avgifter för dataanvändning. Tiden det tar innan du kan börja se på Eurosport-innehåll kan variera beroende på en mängd olika faktorer, inklusive var du befinner dig, den tillgängliga bandbredden vid en given tid, innehållet som du har valt och konfigurationen av din Eurosport Player-enhet.

Om din tillgång till Eurosport Player är via en tredje part App Store rekommenderar vi att du accepterar alla uppdateringar till appen allteftersom de blir tillgängliga. Du kan även behöva uppdatera enhetens operativsystem.

7. Programvaran för Eurosport Player. Programvaran för Eurosport Player är utvecklad av, eller för, Dplay och är utformad för att kunna visa Eurosport-innehåll på Eurosport Player-enheter. Programvaran för Eurosport Player kan variera beroende på enhet och medium. Inslag och funktioner kan också skilja mellan olika enheter och länder. Du godkänner att användningen av denna tjänst kan kräva tredjepartprogramvara som är föremål för tredjepartlicenser.

Säkerhet.

Ditt Eurosport Player-konto är för personligt bruk (”Kontoinnehavare”) och som kontoinnehavare är du den enda personen som har tillgång till och kontroll över kontot. För att behålla kontroll över kontot och hindra att andra får tillgång till det (inklusive information såsom visningshistorik och eventuella betalningsmetoder) bör kontoinnehavaren behålla kontroll över de Eurosport Player-enheter som används till att få tillgång till tjänsten och inte avslöja lösenord eller uppgifter om betalningsmetoder i samband med kontot till någon annan. Du ansvarar för att uppdatera och se till att informationen som du ger oss i samband med ditt konto är korrekt. Vi kan avsluta eller frysa ditt konto för att skydda dig, Dplay eller våra partners från identitetsstöld eller annan bedräglig aktivitet.

Diverse.

2. Ansvarsskyldighet. Genom att acceptera dessa användarvillkor och att använda någon del av Eurosport Player-tjänsten och dess innehåll, samtycker du till att ta ansvar för dina handlingar och underlåtelser. Tjänsten kan erbjuda länkar till tredje parters webbplatser, annonser eller erbjudanden som inte ägs eller kontrolleras av oss ‒ vi är inte ansvariga för dessa webbplatser, annonser eller erbjudanden. Vi, våra intressebolag och ombud utesluts, i den utsträckning som lagen tillåter, från allt ansvar och alla skyldigheter som härrör från:

a. all användning av Eurosport Player som inte har godkänts av oss;

b. avslutning, suspendering eller begränsning av Eurosport Player-tjänsten eller dess innehåll, eller någon del av Eurosport Player-tjänsten eller dess innehåll, i enlighet med dessa användarvillkor;

c. eventuella fel eller avbrott i tjänsten på grund av oförutsedda omständigheter som innebär att vi inte kan fullgöra våra åtaganden gentemot dig;

d. eventuella dröjsmål, misstag, handlingar eller försummelser i samband med tillhandahållandet av Eurosport Player-tjänsten och dess innehåll;

e. fel, virus eller buggar som förekommer i eller uppstår till följd av din användning av Eurosport Player-tjänsten;

f. brist på kompatibilitet mellan Eurosport Player-tjänsten eller dess innehåll och annan program- eller hårdvara (inklusive alla Eurosport Player-enheter); och

g. eventuella handlingar eller försummelser av tredjepartsleverantörer, enhetstillverkare eller tillhandahållare av operativsystem för enheter som ligger utanför Dplay:s rimliga kontroll.

I vissa frågor har vi inte lov att utesluta vårt ansvar. Denna paragraf påverkar inte något sådant ansvar som vi har gentemot dig. Om du behöver rådgivning om dina juridiska rättigheter ska du kontakta din inhemska konsumentorganisation.

3. Vår rätt till uppsägning. Vi kan säga upp ditt avtal med oss ​​(eller någon del av det) när som helst:

Om vi ​​säger upp ditt avtal med oss ​​(eller någon del av det) efter att du har betalat för att använda tjänsten, kommer vi att ge dig så mycket varsel i förväg som är praktiskt möjligt och, efter vårt eget gottfinnande, kommer du antingen att: (i) ha tillgång till den del av tjänsten som du har betalat för under resten av användningsperioden; eller (ii) få en återbetalning för den användningstid som återstår efter uppsägningen.

I alla händelser kan vi omedelbart upphäva eller begränsa din användning av hela eller någon del av tjänsten och/eller dess innehåll utan återbetalning eller kompensation om:

a. du underlåter att betala vad du är skyldig oss eller om din betalning misslyckas;

b. du bryter mot dessa användarvillkor. För icke-allvarliga överträdelser kommer vi dock först att ge dig möjlighet att ställa saker till rätta inom 7 dagar.

c. vi misstänker eller tror att du har begått eller kan begå bedrägeri mot oss eller mot någon annan person eller organisation genom din eller deras användning av tjänsten eller Eurosport-innehållet, t.ex. om du har kopierat/publicerat våra strömmar på en annan webbplats;

d. du har behandlat vår personal eller ombud på ett sätt som vi rimligen anser vara olämpligt eller oacceptabelt och är tillräckligt allvarligt för att ge oss rätt att begränsa eller avsluta din användning av våra tjänster;

e. du köper ett Eurosport-pass med hjälp av en virtuellt proxy nätverk;

f. du använder Eurosport-tjänsten på ett sätt som negativt kan påverka anseende och/eller verksamhet för Dplay, våra dotterbolag, våra affärspartners, betalningshanterare och/eller någon annan tredje part som utför tjänster för vår räkning i samband med Eurosport Player; eller

g. det under rimliga förutsättningar är oundvikligt på grund av tekniska eller operativa skäl som ligger utanför vår kontroll.

4. Oönskat material. Dplay accepterar inte oönskat material eller idéer i Eurosport-innehållet, och är inte ansvarigt för någon likhet mellan något av dess innehåll eller program i någon media och material eller idéer som överförs till dem eller något av deras dotterbolag.

6. Överlevnad. Om någon bestämmelse eller några bestämmelser i dessa användarvillkor anses vara ogiltiga, olagliga eller ogenomförbara, skall giltigheten, lagligheten och verkställigheten av de återstående bestämmelserna fortsätta att ha full kraft och verkan.

7. Avstående. I den mån vi underlåter eller beslutar att inte utöva en berättigad fordran gentemot dig, kommer detta inte att utgöra ett avstående från denna rätt, såvida inte annat anges till dig skriftligen.

8. Överföring av rättigheter. Avtalet mellan oss och dig riktar sig till dig personligen och ingen tredje part har rätt till några förmåner under avtalet. Du samtycker till att vi kan överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa användarvillkor till ett annat företag, firma eller person, under förutsättning att tjänsten inte kommer att minska till följd av denna överföring. Enligt dessa villkor får du inte överföra dina rättigheter eller skyldigheter till någon annan.

9. Ändringar i användarvillkoren. Dplay kan emellanåt ändra dessa användarvillkor. Vår avsikt är att meddela dig minst 30 dagar innan de nya användarvillkoren blir gällande, såvida vi inte måste genomföra dessa ändringar snabbt på grund av säkerhetsskäl, tillsynsmässiga eller andra rättsliga skäl, i vilket fall vi kommer att meddela dig om ändringarna så snart vi kan. Om du fortsätter att använda Eurosport Player-tjänsten efter en ändring av dessa användarvillkor, anser vi att du har accepterat de ändrade användarvillkoren. En uppdaterad version av användarvillkoren kommer alltid att finnas på Eurosport Player-webbplatsen. Vi rekommenderar att du skriver ut en kopia av den senaste versionen av användarvillkoren efter meddelande om förändringar. Om du tycker att ändringarna orsakar betydliga nackdelar för dig ger vi dig möjligheten att säga upp ditt abonnemang innan dessa ändringar träder i kraft.

10. Elektroniska kommunikationer. Om vi behöver kontakta dig (inklusive för att ge dig ”varsel” enligt dessa användarvillkor), kommer detta att göras elektroniskt t.ex. via e-post eller ett direkt meddelande på din enhet. Meddelanden anses ha levererats samma dag som de skickas. Vi skickar våra meddelanden enligt de kontaktuppgifter som du har gett oss, så du bör se till att du har gett oss korrekta kontaktuppgifter och att du uppdaterar dem när det behövs.

Senast uppdaterat: juni 2019