Lazio 
 
16:00
12-02, ti
Varese 
 
Sassuolo 
 
18:00
12-02, ti
Pescara 
 
Verona 
 
21:00
12-02, ti
Perugia 
 
Atalanta 
 
15:00
12-03, on
Avellino 
 
Empoli 
 
18:00
12-03, on
Genoa 
 
Udinese 
 
21:00
12-03, on
Cesena 
 
Cagliari 
 
18:00
12-04, to
Modena 
 
Sampdoria 
 
21:00
12-04, to
Brescia 
 
— 
 
00:00
01-13, ti
— 
 
— 
 
00:00
01-13, ti
— 
 
— 
 
00:00
01-13, ti
— 
 
— 
 
00:00
01-13, ti
— 
 
— 
 
00:00
01-13, ti
— 
 
— 
 
00:00
01-13, ti
— 
 
— 
 
00:00
01-13, ti
— 
 
— 
 
00:00
01-13, ti
— 
 
— 
 
00:00
02-03, ti
— 
 
— 
 
00:00
02-03, ti
— 
 
— 
 
00:00
02-03, ti
— 
 
— 
 
00:00
02-03, ti
— 
 
— 
 
00:00
03-03, ti
— 
 
— 
 
00:00
03-03, ti
— 
 
— 
 
00:00
04-09, to
— 
 
— 
 
00:00
04-09, to
— 
 
— 
 
00:00
06-07, sö
—